Alienacja rodzicielska


ID-100393448

Alienacja rodzicielska

Spis treści tej podstrony:

I. Analiza naukowa zjawiska alienacji rodzicielskiej

1.

2.

76.

II. Działania ogólne na rzecz przeciwdziałania alienacji rodzicielskiej (czyli głównie lobbing na rzecz zmiany prawa)

1.

2.

42.

III. Pomoc w indywidualnych przypadkach:

III/1. Koncepcja skutecznej pomocy ofiarom alienacji rodzicielskiej w indywidualnych przypadkach

1.

2.

22.

III/2. Algorytm działań w zakresie pomocy ofiarom alienacji rodzicielskiej

Krok 1.

Krok 2.

Krok 93.

III/3.  Przykłady pomocy w indywidualnych przypadkach

1.

2.

39.

IV. Fragment książki Krzysztofa M. Kokoszki „Alienacja rodzicielska w Polsce”, którą można zamówić tutaj.

 

 

I. Analiza naukowa zjawiska alienacji rodzicielskiej

1 a.

„Zamiast orzekać na podstawie tego, jak być powinno, sądy kotłują się w wąskim wachlarzu możliwości, jaki dają im ustawy. Prawo zostało odrealnione, oderwane od rzeczywistości. Nie chodzi już o to, by się na coś przydało. Nie jest instrumentem poprawiającym życie obywateli. Stało się narzędziem w rękach prawników za pomocą którego mogą” zapłacić za swoje życie na wysokim poziomie materialnym.

– Sądownictwo w Polsce – diagnoza socjologiczna

Orzekanie opieki wspólnej – naprzemiennej nad dziećmi jako forma profilaktyki zachowań ryzykownych w rodzinach rozbitych – wersja oddana do druku

– wersja poszerzona

– bez wątków publicystycznych i polemicznych

1 b. Wstęp do nauki o alienacji rodzicielskiej

2. Zespoły alienacji rodzicielskiej (Parental Alienation Syndromes PAS)

A. Trójfazowy cykl Zespołu Dziecka Alienowanego wraz z Linią Przełomu czyli Syndrom Gardnera w ujęciu dynamicznym

a. Krwawiące aniołki

B. Zespół Alienującej „Matki”

C. Zespół Rodzica Alienowanego

a. Zespół Alienowanego Taty

b. Zespół Alienowanej Mamy

D. Zespół Alienowanej Babci

a. Wzrost liczby stwierdzonych nowotworów u ofiar alienacji rodzicielskiej

E. Zespół Alienowanego Dziadzia

3. Więzienia dla dzieci w Polsce

4. Model matematyczny alienacji rodzicielskiej

5. Alienacja rodzicielska jako forma przemocy

6. Alienowanie przez alimentowanie

7. Resocjalizowanie Rodziców alienowanych

A. Demoralizowanie resocjalizowanych Rodziców alienowanych od dzieci przez funkcjonariuszy Służby Więziennej poprzez, między innymi, uniemożliwianie im wykonywania pracy

B. Infantylizacja resocjalizacji

8. aSp jak PRL. Porównanie instytucji alienującego systemu prawnego do instytucji PRL

9. Kompromitacja procedury Child Alert w wykonaniu Policji i Prokuratury w Radomiu

Jeszcze zanim wprowadzono przepisy umożliwiające zastosowanie procedury Child Alert przewidywałem, w obszernym artykule, opublikowanym na stronie www.opiekawspolna.pl , że będzie ona wykorzystywana dla celów alienacji rodzicielskiej, przeciwko Rodzicom alienowanym. (Stronę www.opiekawspolna.pl straciliśmy po tym jak podjęliśmy działania przeciwko „matce” alienującej Jasia A., która porwała go do Belgii z Poznania.)

10. Polskie sądownictwo jest jak podpaska zużyta przez miesiączkującą kobietę

PRZYKŁAD 1.:

Skradzione przez prokuratorów i sędziów życie Jana Kossakowskiego, pana Feliksa i  innych osób, którzy zostali bezpodstawnie osadzeni w szpitalach psychiatrycznych, np. w Rybniku na 8, 11 czy 20 lat. Prokuratorzy i oskarżający ich ludzie zdążyli o nich w tym czasie zapomnieć. Akta ich spraw zostały zarchiwizowane czyli zniknęły. Fundacja Obrony Praw Dziecka Kamaka zna kilkadziesiąt spraw w których zamiast, zgodnie z przepisami, co pół roku – sędziowie dostają opinie biegłych o konieczności dalszej hospitalizacji co dwa, trzy lata albo w ogóle.

Inne przykłady

11. Stracone szanse Kongresu Sędziów Polskich

12. Studio Polska

13. Projekty badawcze Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

14. Zamiast opieki wspólnej do więzienia bo się kocha swoje dzieci

Dlatego ludzie piszą do Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka listy w których stwierdzają, że żałują odzyskania przez Polskę niepodległości bo jeśliby ich dzieci mieszkały w miastach będących pod jurysdykcją sądów austriackich lub niemieckich to opiekę wspólną dostaliby na pniu i nie musieliby całego życia spędzać w sądach prosząc się sędziów o kontakty z dziećmi. A i tak bezskutecznie.

15. Amerykańska Akademia Lekarska Pediatrów uznała alienację rodzicielską (Parental Alienation) za formę psychicznego znęcania się nad dzieckiem i alienowanym Rodzicem  w sytuacji rozwodu, mającą zasadnicze znaczenia dla zdrowia psychicznego dzieci w ich późniejszym życiu, Raport Kliniczny z 28 listopada 2016 r.

15400479_984636201680120_5299819613506260323_n


16. Aborcja i morderstwo dziecka albo rodzica jest skrajną formą alienacji rodzicielskiej bo całkowicie uniemożliwia kontakty pomiędzy osobami bliskimi

17. Nieskuteczność pomocy organów konstytucyjnych w zjawisku alienacji rodzicielskiej

18. Co to są prawa kobiet?

19. Najnowsze badania

20. Miękkie prawo międzynarodowe

21. Mity o alienacji rodzicielskiej

22. Walka o dziecko na żywo

Tak się porywa dzieci DLA ALIMENTÓW

Tak się porywa dzieci DLA ALIMENTÓWnadal uważasz że ojcowie powinni płacić alimenty?Historię Roberta w mega skrócie opisaliśmy na naszej stronieto nie scena z filmu – to scena z życia. Ile dajesz alimentów na dziecko po takiej akcji?http://dzielnytata.pl/Robert.htm

Publiée par DzielnyTata-TV sur Mercredi 22 mars 2017

 

Takie sceny odbywają się w Polsce codziennie.

Z badań naukowych które Fundacja Obrony Praw Dziecka Kamaka prowadzi od 30 lat, opierając się na kadrach Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na temat wczesnodziecięcych urazów alienacji rodzicielskiej wynika, że prawie każde dziecko alienowane przeżyło takie „porwanie” co najmniej raz w życiu. A mamy pod opieką takie dzieci alienowane i takich dorosłych z PAS (parental alienation syndrom), którzy takie urazowe sytuacje przeżyli kilka lub nawet kilkanaście razy w życiu. Z całym wachlarzem tego konsekwencji rzutujących na całe późniejsze życie. Również dorosłe.

Jest to konsekwencja głupoty sędziów nieorzekających obligatoryjnie opieki wspólnej nawet bez zgody „rodzica” alienującego (najczęściej „matki”). Jest to również konsekwencja głupoty ustawodawcy, który nie chce zmusić, odpowiednimi przepisami, sędziów do obligatoryjnego orzekania opieki naprzemiennej skoro nie chcą oni robić tego dobrowolnie przy wykorzystaniu przepisów które już obowiązują.

Mnóstwo dzieci przechodzi z rąk jednego rodzica – porywacza do rąk drugiego. Dyskryminacja ze względu na płeć  w Polsce polega na tym, że jeśli „matka” porywa dziecko ojcu to nic się nie dzieje. Często pomaga jej w tym państwowa Policja. Natomiast jeśli ojciec zabiera dziecko „matce” to zostaje okrzyknięty porywaczem dzieci. Opłacana przez podatników Policja ściga go i zawozi do więzienia gdzie zostaje poddany resocjalizacji dlatego, bo nie wierzy w konstytucyjną równość rodziców w dostępie do dziecka.

23. Obecny stan prawny

A. Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę sporządzona w Hadze

24. Straty spowodowane alienacją rodzicielską są nie do odrobienia i ŻADNE odszkodowanie ich nie wynagrodzi. Dlatego, bo głównym rozgrywającym w tym procesie jest CZAS a dzieci bardzo szybko rosną i się zmieniają. „Widzenie” z dzieckiem trzyletnim ma zupełnie inną jakość niż przyznane (i wyegzekwowane) przez sąd „widzenie” z dzieckiem 13-letnim albo 17-to letnim

25.Brak porozumienia między rodzicami nie jest przesłanką przeciwko opiece równoważnej

26. Od czasu nakręcenia filmu „Tato” 22 lata temu niewiele się w Polsce zmieniło na lepsze. Ciągle brakuje w przestrzeni publicznej dyskusji na temat opieki wspólnej jako najlepszej formy rozwiązania kwestii opieki nad dzieckiem po rozpadzie związku rodziców. Wszyscy uważają, że jedyne co można wtedy zrobić to odebrać dziecku jednego Rodzica. I nazywają to jego „dobrem”:

27.  34 lata w polskiej ”psichuszce” za kradzież słoików z dżemem …

34 lata w polskiej ''psichuszce" za kradzież słoików z dżemem …

UDOSTĘPNIJ ! ! ! ZAPRASZAMY DO POLUBIENIA STRONY KRĘGI ANTYSYSTEMOWE. Wstrząsający reportaż o psychiatryzacji człowieka. 34 lata w polskiej ''psichuszce" za kradzież słoików z dżemem w roku 1983.Kręgi Antysystemowe gardzą oczywiście TVN-em za całokształt, natomiast musimy oddać sprawiedliwość, że zrobili bardzo dobrą robotę w sprawie lekarzy psychiatrów, którzy "zabili" Pana Krystiana Brolla oraz "zabijają" Pana Ryszarda. Ci niby lekarze, to tak naprawdę typowi psychopaci, potocznie nazywani psycholami.Panu redaktorowi TVN, który był w stosunku do tych psycholi NAPASTLIWY, stosował DOBRĄ PRZEMOC SŁOWNĄ i DOBRĄ MĘSKĄ AGRESJĘ – bardzo dziękujemy ! Dedykujemy mu także piosenkę Pawła Piekarczyka i Leszka Czajkowskiego "Podziemna Armia Powraca":https://www.youtube.com/watch?v=A1WPJl2-dfw"Naród, co pragnie wolnym być,Musi o wolność się bić,Robić powstania, zdrajców przeganiać,Inaczej ,nie zdziała nic."DOŚĆ DYKTATURY SPOKOJU ! Mężczyźni są powołani do walki o dobro, prawdę, rodzinę ojczyznę i wartości ! a) Krystian Broll, SUMIENIE w sądach i psychobiznesie:https://www.facebook.com/Kregi.Aktywne/videos/1255616601154372/b) Karanie przyszłych zbrodniarzy za przyszłe zbrodnie, odbieranie dzieci na zachodzie przy pomocy psychobiznesu: https://www.facebook.com/MMOR.Mezcz.Maz.Ojciec.Rycerz/videos/1891982824410750/c) Karanie przyszłych zbrodniarzy za przyszłe zbrodnie. Odbieranie dzieci w Polsce z powodu MOŻLIWOŚCI popełnienia przestępstwa:https://www.facebook.com/MMOR.Mezcz.Maz.Ojciec.Rycerz/videos/1889878791287820/d) Hierarchia prawa i SUMIENIE w SĄDACH, wybory dla sędziów.https://www.facebook.com/MMOR.Mezcz.Maz.Ojciec.Rycerz/videos/1864758467133186/e) Prof. psychologii Elżbieta Trzęsowska-Greszta o tych, co zabijają ojca w życiu dzieci – PSYCHOPACI {7:03}:https://youtu.be/ThsQD9qI0UI?t=423f) Dlaczego psychole z polskiego obozu koncentracyjnego (dyrektorzy i lekarze psychuszki) nie organizują nigdy tym ludziom wyjść na wycieczkę, do miasta, na wieś, żadnych atrakcji a nawet żadnych zajęć – przecież mogliby też pracować – wykonywać różne prace, niekoniecznie ciężkie, ale umozliwiające jakiś rozwój i zajęcie … ??? Bo to są PSYCHOPACI z PSYCHOBIZNESU.—————Źródło filmu:—————http://uwaga.tvn.pl/reportaze,2671,n/34-lata-za-kradziez-sloikow-z-dzemem,234507.html(https://www.facebook.com/Kregi.Aktywne/posts/1356905991025432)—————————————————————————-Mariusz Cysewski i jego prace na temat psychuszek w Wolnym Czynie:—————————————————————————-27 wrz 2015:https://sites.google.com/site/wolnyczyn/publicystyka/raportopolskichobozachkoncentracyjnychpsychuszkach27 wrz 2015 o KRYSTIANIE BROLLU: https://sites.google.com/site/wolnyczyn/publicystyka/osiemlatwpolskimoboziekoncentracyjnym14 lis 2015:https://sites.google.com/site/wolnyczyn/publicystyka/trzeciarzeszapospolitawysyladziennikarzadopsychiatry17 lis 2015:https://sites.google.com/site/wolnyczyn/publicystyka/endloesungmariuszacysewskiego-polskieobozykoncentracyjne22 lis 2015:https://sites.google.com/site/wolnyczyn/publicystyka/perspektywypolskichobozowkoncentracyjnych19.08.2015 M.C. o pracy sądów:- nie dawajmy nabierać się na te rzekomo dobre orzeczenia, na te umorzenia wszystkie, na te wszyskie ustawki. Sądy to historia terroru i zastraszania, dlatego trzeba im zabrać sądownictwo i oddać sądzenie w ręce normalnych ludzi, czyli dla ŁAW PRZYSIĘGŁYCH.https://www.facebook.com/Kregi.Aktywne/videos/1343449555704409/Życiorys Pana Mariusza Cysewskiego:https://sites.google.com/site/wolnyczyn/aktualnosci/zyciorys—————————————————————————-Adam Słomka i jego jedna z najlepszych mów końcowych w sądzie, jaką można usłyszeć. Dotyczy prób umieszczenia M. C. w psychuszce:—————————————————————————-https://www.youtube.com/watch?v=2Uxt4_q2Ix8—————————————-Inne b. ważne materiały video:—————————————-SIADAJ PAN, POWIEDZIAŁAM ! https://www.facebook.com/Kregi.Aktywne/videos/1340884149294283/Zielone Orły Temidy i międzygalaktyczna prof. M. Gersdorf: https://www.facebook.com/Kregi.Aktywne/videos/1240675372648495/SUMIENIE w wymiarze sprawiedliwości i psychobiznesie (K. Broll, Tuleja i gangster): https://www.facebook.com/Kregi.Aktywne/videos/1255616601154372/31.05.2017 Sąd Najwyższy, sprawa ułaskawienia Mariusza Kamińskiego: https://www.facebook.com/Kregi.Aktywne/videos/1339343832781648/Słomka pyta o zbrodniarzy komunistycznych rzecznika Sądu Najwyższego Michała Laskowskiego: https://www.facebook.com/Kregi.Aktywne/videos/1261669110549121/Jesteś katolikiem, nie zgodzisz się na rozwód? DO PSYCHUSZKI!: https://www.facebook.com/Kregi.Aktywne/videos/1318104111572287/Selekcja dzieci na rampie sądu rodzinnego: https://www.facebook.com/MMOR.Mezcz.Maz.Ojciec.Rycerz/videos/1863724587236574/Odbieranie polskich dzieci w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Skandynawii: https://www.facebook.com/MMOR.Mezcz.Maz.Ojciec.Rycerz/videos/1891982824410750/Karanie przyszłych zbrodniarzy za przyszłe zbrodnie. Odbieranie dzieci w Polsce z powodu MOŻLIWOŚCI popełnienia przestępstwa: https://www.facebook.com/MMOR.Mezcz.Maz.Ojciec.Rycerz/videos/1889878791287820/Mafijny Child Alert, zatrzymanie przez AT, strzały do Karola Krysińskiego, krwiak na gałce ocznej Pawła Lenartowicza, do tej pory Policja nie oddała kilkanaście tysięcy złotych, komórek i różnego sprzętu: https://www.facebook.com/Mezcz.Maz.Ojciec.Rycerz.MMOR/photos/a.431461557221357.1073741829.312362352464612/462230324144480/Cała minuta gromkich braw dla Sebastiana Nadolskiego w SEJMIE (to było już po Child Alert i kilku miesiącach aresztu): https://youtu.be/LbrugZVx4mA?t=11Jarosław Kaczyński: "polskie sądownictwo wywodzi się po części z totalitaryzmu i okupacji. Jest ono jednym gigantycznym skandalem, zgnilizną i patologią. Z tym skandalem trzeba skończyć, zgniliznę będziemy leczyć, a patologię likwidować." https://www.facebook.com/Kregi.Aktywne/videos/1230358853680147/Adam Słomka w Krakowie, Kościół w Bieżanowie, 16.05.2017: https://www.facebook.com/Kregi.Aktywne/videos/1329583650424333/11.05.2017, Adam Słomka – spotkanie z mieszkańcami Łodzi: https://www.facebook.com/Kregi.Aktywne/videos/1321964184519613/04.2017 Wesołych ŚWIĄT życzy SĄD: https://www.facebook.com/Kregi.Aktywne/videos/1294273950621970/Adam Słomka w KGP we Wrocławiu 17.03.2017: https://www.facebook.com/Kregi.Aktywne/videos/1287563334626365/09.03.2017 Adam Słomka o finansowaniu KPN – wersja dłuższa: https://www.facebook.com/Kregi.Aktywne/videos/1253474534701912/22.03.2017 Zielona ufo-kasta broni tajności swoich rozpraw, J.Wieczorek: https://www.facebook.com/Kregi.Aktywne/videos/1266433923405973/ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH ! W Studio Polska TVP: https://www.facebook.com/Kregi.Aktywne/videos/1235779426471423/M. Cysewski: sądy to historia terroru i zastraszania, zabierzmy im sądzenie i oddajmy zwykłym ludziom w postaci ŁAW PRZYSIĘGŁYCH: https://www.facebook.com/Kregi.Aktywne/videos/1343449555704409/Hierarchia prawa i SUMIENIE w SĄDACH, wybory dla sędziów: https://www.facebook.com/MMOR.Mezcz.Maz.Ojciec.Rycerz/videos/1864758467133186/20.04.2017 Witold Gadowski o życiorysie A. Słomki i jego wieloletniej walce o rzeczy podstawowe: https://www.facebook.com/Kregi.Aktywne/videos/1329514220431276/Zygmunt Miernik: "Nie stawiam kromki chleba ponad wszystko !" 31.01.2017: https://www.facebook.com/Kregi.Aktywne/videos/1218858984830134/—————————————#PolskieObozyKoncentracyjne,#PolishDeadCamps—————————————Polskie Obozy Koncentracyjne istnieją! Prowadzą je BEZDUSZNI PSYCHOLE, którzy nazywają się naukowcami, doktorami, lekarzami – PSYCHIATRZY.34 lata bez wychodzenia na zewnątrz, bez wycieczek do miasta, do kina, do muzeum, w góry, na wieś, do lasu, do ludzi, do zwierząt, bez rozwoju, bez ciepła, przyjaźni miłości – za kradzież słoików.A przecież wg psychiatrów TO SĄ PACJENCI, CZYLI CHORZY LUDZIE wymagający LITOŚCI I POMOCY. A jeżeli pacjenci, chorzy to trzeba im pomagać i umilać życie, a nie zamykać w więzieniu na 34 LATA !I co robią ci PSYCHOLE z Polskich Obozów Koncentracyjnych rodem z SOWIETÓW? Walczą o dobre życie swoich pacjentów ? Demonstrują gdzieś w obronie godnego życia swoich pacjentów? Składają do władz jakieś wnioski o zmianę prawa i warunków życia swoich pacjentów?————Hashtagi:————#KrystianBroll, #Broll, #gangster, #szpital, #psychuszki, #psychobiznes, #PolskieObozyKoncentracyjne, #psychologia, #psychiatria, #psychopata, #psychol, #sąd, #sędzia, #BiegliSądowi, #Biegły, #sądownictwo, #kasta, #WymiarSprawiedliwości, #BezmiarNiesprawiedliwości, #StajniaAugiasza, #sprawiedliwość, #sumienie, #konstytucja, #prawo, #ŁawyPrzysięgłych, #AdamSłomka, #ZygmuntMiernik, #MiasteczkoProtestu, #ZamknąćMichnika, #UniewinnićMiernika, #Kręgi, #wyrok, #Dekomunizacja, #Praworządność, #Weterani, #Patrioci

Publiée par Kręgi Patriotyczne – strona sur Samedi 17 juin 2017

 

28. Dziewczynka z Suchej Beskidzkiej – bezduszność instytucji państwa polskiego

Odpowiedź Fundacji Obrony Praw Dziecka

29.

30.

31. Mali zakładnicy Trumpa czyli stawianie praw dziecka poniżej interesów państwowych:

32.

33. Źródłem alienacji rodzicielskiej jest bezmyślne pytanie się przez sędziów dzieci alienowanych o to z kim chcą mieszkać.

34. Cierpienia alienowanej mamy wynikające z bezduszności sędziów rodzinnych i błędnej linii orzeczniczej sądów w Polsce

35. Tylko porywając własne dziecko można w Polsce ustrzec się sytuacji w której trzeba płacić na nie alimenty nie wiedząc nawet czy żyje i jak wygląda  – takie są bezpośrednie konsekwencje nieorzekania opieki wspólnej tylko dlatego bo nie zgadza się na nią „matka” albo ze względu „na konflikt pomiędzy rodzicami” Dlatego „matki” alienujące podtrzymują konflikt z ojcem bo jeśli nie będzie konfliktu to sędzia orzeknie opiekę wspólną. Zbyt często wątpię w to, że sędziowie w Polsce mają wyższe wykształcenie i działają logicznie bo zupełnie nie potrafią przewidzieć bezpośrednich konsekwencji swoich orzeczeń. Są bezpośrednio odpowiedzialni za wzrastającą liczbę porwań rodzicielskich. Zamiast orzec opiekę wspólną – naprzemienną i chronić więzi rodzinne również między rodzicami wywołują wojnę pomiędzy nimi i chorą rywalizację o uzyskanie opieki nad dzieckiem. Niszczą im i dzieciom życie.

35. A) Rozwód, a potem porwanie dziecka. Rozkręca się moda na rodzicielski kidnaping

35. B) Jak porwać własne dziecko – Poradnik

36. Dzieci alienowane, w trakcie spotkania z Tatą, powtarzają określenia o nim, typu „żałosny dureń”,  które bez przerwy słyszą od alienującej „matki”, alienującej babki, alienującego  dziadka i alienującego wujka – z którymi mieszkają.

37. „Matka” alienująca Alicja U.(B.) aby zniszczyć więzi łączące dzieci z Tatą i jego Rodziną pochodzenia najpierw porwała je z jego domu a potem twierdziła, że dzieci (w dniu nagrania) są tak chore, że nie mogą wyjść z Tatą na spacer orzeczony przez sąd. Celem jest skracanie i kontrolowanie spotkania – 11 razy w ciągu pół godziny potrafiła wejść do pokoju kiedy tylko słyszała z przedpokoju, że dzieci zaczynają normalnie rozmawiać z Tatą czy okazują mu jakieś zainteresowanie. Nauczyła je, że ich kontakty z Tatą zagrażają im, są nękaniem, zakłócaniem im spokoju, robieniem wstydu przed koleżankami i „obciachem” przed szkołą. Sąd, Prokuratura i Policja w Suchej Beskidzkiej wspierają takie patologiczne zachowania „matek”:

38.

39.

PARENTAL ALIENATION / Child psychological abuse/ przemoc alienacji rodzicielskiej

Przemoc Alienacji Rodzicielskiej- :cry:dzieci ofiarami w sytuacji rozwodowej, fałszywe oskarżenia by odseparować i zniszczyć więż dzieci z drugim rodzicem,przedstawiając go dzieciom jako złego człowieka i rodzica.

Publiée par Stowarzyszenie Ochrony Praw Dziecka sur Mercredi 21 mars 2018

 

40.

Zmiany prawne i rozpowszechnianie wspólnej pieczy nad dzieckiem

Samotne rodzicelstwo(single parent-matka z dzieckiem) vs. piecza wspólna/dzielona (shared parenting)New SHARED PARENTING LAW – nowe prawo rodzinne z pieczą dzieloną/równoważną (domniemanie prawne)W materiale media i sędzia rodzinna o korzyściach równego rodzicielstwa oraz modelu naprzemiennego dla DZIECI oraz o negatywnych skutkach powierzania dziecka 1 rodzicowi przez sąd po rozwodzie.Domniemanie pieczy równoważnej nad dzieckiem po rozstaniu rodziców jako zgodne z najlpszym dobrem dziecka spotyka się z coraz większym zrozumieniem na całym świecie. Także w większości krajów UE. Przykładowo Rezolucja Rady Europy 2079 z 2015 r.http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=22220&lang=en

Publiée par Stowarzyszenie Ochrony Praw Dziecka sur Dimanche 6 mai 2018

41. Alienacja rodzicielska wywołuje depresję

42. Mechanizmy alienacji rodzicielskiej – opinia

43. W Polsce występuje dyskryminacja ze względu na płeć.

Dyskryminowani są mężczyźni.

W sądach rodzinnych.

Feministki i inne kobiety domagają się równouprawnienia w zakresie wysokości płac, dostępu do wysokich stanowisk w firmach i polityce. A wcześniej równych z mężczyznami praw wyborczych i dostępu do studiów wyższych (Maria Skłodowska – Curie była pierwsza kobietą na paryskiej Sorbonie. Było to  t y l k o  jakieś niewiele 100 lat temu).

Ale nie chcą dać mężczyzną równych praw w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi.

Typowa dla kobiet niekonsekwencja czy obraz ich prawdziwej natury?

Cześć dziewczyny! Dziś chcę wam przedstawić film zaprezentowany na ostatniej Konferencji Centrum Praw Kobiet Różowa Linia, ktury pokazuje mechanizm systemowej dyskryminacji kobiet a bynajmiej Samotnych Matek. Proszę obejrzyjcie z uwagą tę prezentację i napiszcie w komentarzach czy macie jakieś pomysły na przeciwdziałanie temu zjawisku.#cpk #niebieskalinia #samotnamatka #dyskryminacja #przemoc #patriarchat #feminizm

Publiée par Alimenciara sur Dimanche 6 janvier 2019

Prawie połowa mężczyzn wchodzi na drogę w kierunku bezdomności i alkoholizmu dlatego bo sędziowie rodzinni zwalniają ich z odpowiedzialności za dzieci nie orzekając opieki wspólnej w każdym przypadku rozpadu związku rodziców.

Zadłużenie alimentacyjne Polaków zmniejszyłoby się o połowę (i nie rosłoby) jeśliby alimenty byłyby orzekane tylko tym „rodzicom” którzy wyraźnie oświadczyliby przed sądem, że nie chcą wypełniać obowiązku alimentacyjnego „w naturze” poprzez sprawowanie bezpośredniej opieki nad nimi w formie opieki wspólnej lub ewentualnie bardzo szerokich „kontaktów”.

W Polsce trzeba płacić alimenty na dzieci o których nic nie można się dowiedzieć bo grozi za to ciężkie więzienie. Jest to gorsze niż płacenie podatków bo płacąc podatki można uzyskać bezpłatną pomoc straży pożarnej, Policji czy pogotowia ratunkowego. Pójść na bezpłatny koncert plenerowy czy przejechać się nowa drogą zbudowaną za podatki.

44.

PRAWDZIWI MĘŻCZYŹNI NIE PŁACĄ ALIMENTÓW

tylko są przy swoich dzieciach.

45.

https://www.facebook.com/czujeszTO/videos/892053200919277/

46. Ból związany ze stratą dziecka (również w wyniku alienacji rodzicielskiej) nigdy nie mija. Czas nie leczy ran. Jedynie oswaja z bólem.

47. Marnotrawienie pieniędzy podatników

48. Samobójstwo rozszerzone jako konsekwencja nieorzekania opieki wspólnej

49.

50. Takie są konsekwencje:

 1. nieorzekania opieki wspólnej (naprzemiennej, równoważnej) automatycznie, na wniosek jednego z rodziców. Nawet bez zgody drugiego „rodzica” – tego alienującego;
 2. braku zagrożenia karą 3 lat pozbawienia wolności za:
 • łamanie orzeczenia sądu o opiece naprzemiennej nad dzieckiem
 • lub orzeczenia o kontaktach (w sytuacji jeśli rodzic drugoplanowy nie chce opieki naprzemiennej bo wystarczają mu tylko „kontakty” z dzieckiem):

Child Alert 3 czyli wielka ściema babci i policji

Zapraszam jeszcze raz do przeżycia tych dziwnych emocji – gdy mama ucieka z dzieckiem to ucieka od oprawcy – gdy dziecko zabiera tata – to tata porywa, gdy tata wyrywa żonę z dzieckiem z macek babci gangsterki – pamiętajmy przy niej się powiesił syn – a brat matki to jest to porwanie , zapraszamy do usdostępniania i komentowania – to jedna z form walki !

Publiée par DzielnyTata-TV sur Dimanche 10 mars 2019

 

Tak są traktowani w tym kraju ojcowie kochający swoje dzieci:

Dyskusja

W obowiązującym tzw. „porządku prawnym” Miłość do własnego dziecka jest traktowana  jak przestępstwo, zaburzenie lub choroba psychiczna. Jest to też efekt tego, że:

 1. Zdecydowana większość mężczyzn nie interesuje się swoimi dziećmi. Cierpią więc Ci którzy się nimi interesują bo są traktowani stereotypowo. Nazwałem to „przekleństwem mniejszości”.
 2. Więcej jest alienujących niż alienowanych. Więcej jest tych którym zależy na tym aby alienacja rodzicielska kwitła niż tych którym zależy na tym żeby ją zlikwidować. Nie opłaca się to między innymi adwokatom. W bezwzględnej arytmetyce wyborczej nie kalkuluje się więc partii rządzącej cokolwiek zmieniać w obowiązującym tzw. „porządku prawnym” bo spadną jej sondaże. Dlatego inicjatywy ustawodawcze mające na celu walkę z alienacją rodzicielską wrzucane są do sejmowej lub senackiej zamrażarki a promocja opieki wspólnej – naprzemiennej jest działaniem niszowym.

Dlatego też, co miesiąc cała Polska szuka małego dziecka z ojcem, który nie chce się z tym pogodzić: Nie może utrzymać więzi z własnym dzieckiem a  adwokaci mówią mu, ze wszystko jest zgodnie z prawem i nie chcą podpisać żadnej skargi do Trybunału Konstytucyjnego bo to wszystko odbywa się „zgodnie z Konstytucją RP”.

A Policja za 143 miliony złotych zabrane podatnikom kupuje sobie śmigłowce Black Hawk

i wdraża procedurę Child Alert jak dotąd tylko po to, aby szukać ojców z dziećmi którym sąd nie orzekł opieki wspólnej bo nie zgadza się na to „mama”:

W ten sposób rząd (zamiast uprościć prawo) walczy z bezrobociem wśród policjantów i innych pracowników wymiaru sprawiedliwości:

1.    Przystąpienie Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka do spraw powiązanych ze sprawą Fabiana,

2.    Wnioski o umorzenie prowadzonych postępowań i zaprzestanie stosowania wobec ojca środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania,

3.     Pytanie do Komendanta Głównego Policji dlaczego Policja kompromituje ideę systemu Child Alert i na koszt podatników reaguje w sytuacji porwań rodzicielskich nawet wtedy kiedy żaden z rodziców nie ma ograniczonych praw rodzicielskich.

Bochnia – Poszukiwania dwulatka i jego ojca

Radio RMF FM „zapomniało” podać, że dziecko znalazło się u babci i dziadka ze strony taty, w sąsiedniej wsi. Jeśliby ojciec nie szedł z synkiem na nogach tylko poruszał się samochodem zapewne znowu ogłoszono by Child Alert co jeszcze nigdy nie zdarzyło się jeśli matka zabiera ojcu dziecko i jedzie do swoich rodziców. W tej kwestii też powinien być stosowany parytet płci.

51. Kolejna odcinana od dzieci mama oskarżona o zakłócenie miru domowego „ojca” alienującego dlatego bo … przyszła zobaczyć swoje dzieci. Takie akty oskarżenia pisze i wysyła do sądu, między innymi, prokurator Małgorzata Pena a skazuje za to, między innymi, sędzia Elżbieta Loska (dawniej Noga).

52. Bezmyślne Orzekanie spotkań z dzieckiem pod warunkiem, że się ono na nie zgadza prowokuje „opiekunów” z którymi ono mieszka do znęcania się nad dzieckiem w kierunku uzyskania przez nich zapewnienia, że tych kontaktów nie będzie chciało.

53. Dlatego dzieci przywiązują do siebie (Potem ich utrata, na przykład, w wyniku alienacji rodzicielskiej, powoduje u Podopiecznych Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka utratę sensu życia):

11 etapów pracy

Niezwykle trafne 😀

Publiée par Blog Ojciec sur Samedi 4 août 2018

Im więcej takich obserwacji tym trudniej potem się pogodzić z utratą kontaktu z dzieckiem.

Źródła alienacji rodzicielskiej

54.

 1. Widzenia w ilości kilku godzin miesięcznie orzeka Ojcom wnoszącym o opiekę wspólną-naprzemienną, na przykład, sędzia Małgorzata Talaga z Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej. (W ten sposób interpretuje ona orzecznictwo Sądu Najwyższego mówiące, że widzenia z rodzicem drugoplanowym powinno być „częste”.)
 2. Automatycznie, musi spowodować  to erozję więzi z dziećmi.
 3. Kiedy pod wpływem werbalnych i niewerbalnych żądań „matki” dzieci zaczynają odmawiać wyjścia na kontakty jej kolega z sądu  (zamiast ukarać „matkę” za nie realizację orzeczeń sądu) sędzia Wiesław Okrzesik,(którego jest prezesem) orzeka zniesienie kontaktów osobistych i zostawia tylko kontakty telefoniczne.
 4. Automatycznie, musi spowodować  to erozję więzi z dziećmi.
 5. Kiedy pod wpływem werbalnych i niewerbalnych żądań „matki” dzieci zaczynają odmawiać rozmów telefonicznych z Tatą ich koleżanka z sądu sędzia Elżbieta Loska (dawniej Noga) zamiast ukarać „matkę” za nie realizację orzeczeń sądu zakazuje kontaktów w ogóle.

Związki przyczynowo-skutkowe w zjawisku instytucjonalnej alienacji rodzicielskiej

55.

56. Dlaczego ludzie walczą o dzieci ?

57. Pomówiła narzeczonego o pobicie . W sądzie pokazał co zrobiła:

https://www.facebook.com/fantubepl/videos/437520186820493/

58. Zapraszam na kolejną konferencję naukową w trakcie której zaprezentuję wyniki swoich badań na temat problematyki alienacji rodzicielskiej. Krzysztof Mariusz Kokoszka

Streszczenia-Profilaktyka-Zachowań-Ryzykownych-w-Polsce 2019-05-14-15

59. Kolejna zniszczona rodzina i dzieci obarczone traumą na całe życie. Tak właśnie działa Prokuratura i Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej:

Już jutro!

Kochający ojciec czy pedofil i przestępca? Już jutro pokażemy historię mężczyzny, który walczy o kontakt ze swoimi córkami. Uniemożliwia mu to jednak matka dziewczynek, oskarżając o przemoc i wykorzystywanie seksualne oraz prokuratura, która mimo wątpliwej jakości dowodów wydaje zakaz kontaktu. Materiał Agnieszka Zalewska Państwo w Państwie

Publiée par Państwo w Państwie sur Samedi 18 mai 2019

Przy współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie w 2019 roku ukaże się publikacja naukowa opisująca prawne, społeczne i psychologiczne skutki (oraz traumy jakich doznają dzieci zamieszkałe w Suchej Beskidzkiej) w wyniku poglądów:

 • sędziów „rodzinnych” tego sądu – Małgorzaty Talagi i Wiesława Okrzesika, którzy uważają, że orzekanie opieki wspólnej nad dziećmi jest gorsze niż alternatywne orzekanie alimentów i tzw. kontaktów, których sami nie mają ochoty nawet egzekwować (Chodzi, na przykład, o przyznanie ojcu prawa do codziennego odbierania dzieci z przedszkola i szkoły i odprowadzanie ich do miejsca zamieszkania matki o 17.00 – czyli wtedy kiedy wraca ona z pracy i podziale na pół dni wolnych od zajęć szkolnych);
 • sędziów Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej – Elżbiety Loska (wcześniej Noga), Tadeusza Dąbrowskiego i Anny Zdziech którzy uważają, że realizowanie kontaktów z dziećmi orzeczonych przez wydział rodzinny tego samego sądu jest znęcaniem się psychicznym i złośliwym niepokojeniem „matki” dzieci oraz zakłócaniem miru domowego dziadkom macierzystym dzieci alienowanych. Oddalającym również zażalenia na postanowienia Prokuratury Rejonowej w Suchej Beskidzkiej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w przypadkach pobić (skutkujących hospitalizacją w Szpitalu Powiatowym w Suchej Beskidzkiej), uszkodzeń ciała, naruszenia nietykalności cielesnej i trwałego (dożywotniego) uszczerbku na zdrowiu – jeśli w ten sposób jest traktowany ojciec odwiedzający dzieci przez dziadków alienujących, nowych partnerów czy braci „matek” alienujących w Suchej Beskidzkiej;
 • prokuratorów Prokuratury Rejonowej w Suchej Beskidzkiej nieuznających, że przemoc na tle alienacji rodzicielskiej jest przemocą emocjonalną i naruszeniem dóbr osobistych wbrew poglądom byłego Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka i wbrew orzecznictwu Sądu Apelacyjnego w Gdańsku;
 • policjantów Komendy Powiatowej w Suchej Beskidzkiej którzy uważają, że wzywanie ich na interwencje w związku z nieprzestrzeganiem przez „matki” postanowienia o kontaktach orzeczonych przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej jest wezwaniem bezpodstawnym karanym przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej wysokimi grzywnami na mocy Kodeksu wykroczeń;
 • dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej mgr Krystyny Wajdzik, jej zastępcy, pedagog szkolnej i nauczycielek tej szkoły które skutecznie oskarżają przed Sądem Rejonowym w Suchej Beskidzkiej o zakłócanie porządku publicznego ojców asystujących przy przyprowadzaniu i odbieraniu dzieci ze szkoły przez babki alienujące – w sytuacji jeśli kontakty orzeczone przez sąd są im uniemożliwiane;
 • dyrektorek Miejskiego Przedszkola Samorządowego przy ulicy Adama Mickiewicza 23 w Suchej Beskidzkiej, które wzywają Policję jeśli Tata, którego kontakty z dziećmi orzeczone przez sąd nie są realizowane, przyjdzie zobaczyć czy jego dzieci w ogóle jeszcze żyją i co się z nimi dzieje.

Publikację Krzysztofa Kokoszki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) „Opieka wspólna-naprzemienna nad dziećmi jako forma profilaktyki zachowań ryzykownych w rodzinach rozbitych (na podstawie analizy orzecznictwa Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej i innych)” – można otrzymać pisząc na k-kokoszka@wp.pl.

Opieka wspólna-naprzemienna nad dziećmi jako forma profilaktyki zachowań ryzykownych w rodzinach rozbitych – fragment

60.

61.

Tir zmiótł dwa auta

Jeśliby ludzie mieli ciągle na uwadze kruchość własnego życia to alienowaliby mniej i mniej robiliby sobie na złość w sądach. Sędzia rodzinny jednego z warszawskich sądów skomentował niedawno krzywdy jakie przed nim robiły ojcu „matka” i babka w zakresie niszczenia jego relacji z dzieckiem: ” Dzisiaj się żyje jutro się gnije ”  Po dwóch tygodniach obydwie zginęły w wypadku samochodowym.

62.

63.

Grupa Facebooka powiązana z innymi grupami o podobnym charakterze na świecie. Misją grupy jest skuteczna walka z patologią w sądach rodzinnych, obrona praw dzieci i rodziców w szczególności ojców. Grupa jest neutralna światopoglądowo i politycznie. Działania* Integracja środowiska;* Pomoc rodzicom przed próbami odbierania praw rodzicielskich;* Pomoc przed nieuzasadnioną egzekucją komorniczą ;* Popularyzowanie wiedzy prawnej z zakresu prawa rodzinnego.Uwaga: w ramach wolnego czasu administrator wieczorami indywidualnie i darmowo przekazuje swoją "wiedzę" i doświadczenia związaną z ochroną praw dzieci i rodziców. Ewentualny kontakt przez messengera.

Publiée par Marek Józefowicz sur Dimanche 23 juin 2019

 

64. Praprzyczyny zjawiska alienacji rodzicielskiej:

https://www.filmweb.pl/video/Zwiastun/nr+1+polski-43280

Komentarz: Dobrze że

65. „Dylematy alienującej „matki” – Polki czyli tzw. „nowoczesna” i „wyzwolona” kobieta w świecie zagubionych wartości rodzinnych” – publikacja którą można zamówić tutaj .

66. „Przekleństwo mniejszości czyli o bezwzględnej arytmetyce wyborczej” – publikacja którą można zamówić tutaj .

67.

Dlatego pomówienia o gwałt ojców alienowanych przez „matki” alienujące w trakcie wzajemnej walki o uzyskanie w sądzie opieki nad dzieckiem są tak samo częste jak pomówienia o pedofilię lub przemoc domową  i żaden prokurator ani sędzia nie jest w stanie dojść do prawdy „obiektywnej” dopóki sąd rodzinny nie orzeknie opieki wspólnej – naprzemiennej bez zgody „matki”.

68. Czy podmiotem przestępstwa określonego w art. 211 k.k. może być rodzic dziecka?

69. Bogacenie się społeczeństwa jest jedną z przyczyn alienacji rodzicielskiej.

70. Ofiary alienacji rodzicielskiej najpierw tracą zaufanie do instytucji państwowych a potem stwierdzają, że nie warto kochać Polski,bo:

Fajnie być tatą!

Ten filmik [PROSIMY OGLĄDAĆ DO KOŃCA!] to głos sprzeciwu wobec hipokryzji władz Rzeczpospolitej, wobec hipokryzji środowisk, które od kilkudziesięciu lat pochylają się nad problemem rozwodów, kryzysu rodziny, kryzysu wartości. Organizowane są konferencje w trosce o dobro rodziny, dobro dziecka… wydawane są publikcje promujące ojcostwo… tymczasem w tym kraju ożenić się i zostać ojcem to ogromne ryzyko! Ryzyko zawalenia się w ciągu jednej chwili całego życia. Ojciec w sytuacji rozwodu traci wszystko – rodzinę, dzieci, majątek, dobre imię, zdrowie, perspektywy. Mężczyźni, nie dajmy się się oszukiwać!To nie jest kraj dla ojców!Men's Rights Polska Męski Głos Swiadomosc-zwiazkow.pl: Inne spojrzenie nt. relacji damsko-męskich Społeczny Rzecznik Praw Mężczyzn Mężczyzn prawa – wspólna sprawa #ojcostwo #rozwód #rodzina #mama #tata #MRA #pieczanaprzemienna #alienacjarodzicielska

Publiée par Patres Familias sur Dimanche 20 octobre 2019

71. Kiedy godzinami obserwuje się na sali sądowej rozwodzących się rodziców: pięknych, młodych, wykształconych, zaradnych, jeszcze niedawno tak bardzo się kochających, a teraz tak ohydnie bluzgających na siebie, rodzi się pytanie:  Co się stało?

Jedyną  odpowiedzią jest działanie na świecie sił zła mocniejszych od ludzi. Dlatego:

JEBAĆ SZATANA:

Dlatego też, Fundacja Obrony Praw Dziecka Kamaka, szukając najskuteczniejszych sposobów rozwiązania problemów z którymi zwracają  się do niej Podopieczni , nawiązała ścisłą współpracę z Agatą Wartak:

prezesem zarządu spółki Netmove, dziewczyną Jezusa, liderką ruchu http://transformersi.pl/?tag=agata-wartak

72. Takie są efekty nieorzekania opieki wspólnej-naprzemiennej dlatego bo nie zgadza się na to drugi rodzic

Ci Rodzice którzy naprawdę kochają swoje dzieci wolą iść do więzienia  niż oddać dziecko drugiemu rodzicowi. Bo nie chcą znaleźć się w takiej sytuacji, że wtedy to oni nie będą mogli utrzymać kontaktów z dziećmi. Nie chcą dostać depresji i nie chcą popełnić samobójstwa z powodu utraty poczucia sensu życia. Bo sensem życia dla większości rodziców są właśnie dzieci.

https://uwaga.tvn.pl/reportaze,2671,n/od-trzech-lat-walczy-o-odzyskanie-syna-moj-maz-jest-niebezpieczny-oficjalna-strona-programu-uwaga-tv,305942.html

73. W przebiegu, opisanego przez Krzysztofa M. Kokoszkę, Zespołu Alienowanego Rodzica niektórzy z nich potrafią przelać tęsknotę za dzieckiem na papier w postaci wierszy. Zbieramy fundusze aby pokaźny ich zbiór wydać drukiem. Oto kilka ich przykładów:

Wiersze alienowanej mamy dla syna

Wiersze alienowanego taty dla syna

Wiersze alienowanego taty dla córek

74. „W jaki sposób organizacje i projekty społeczne tworzą społeczne problemy” – publikacja Krzysztofa M. Kokoszki Wydawnictwa Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka którą można zamówić tutaj.

75. „Problem prowokacji w aktach przemocy domowej”– publikacja naukowa Krzysztofa M. Kokoszki Wydawnictwa Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka którą można zamówić tutaj.

76. „Mężczyzna ofiarą przemocy w rodzinie”– publikacja naukowa Krzysztofa M. Kokoszki Wydawnictwa Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka którą można zamówić tutaj.

77.

Wokół nas miliony dzieci codziennie pada ofiarą przemocy psychicznej

78. Kolejne pomysły rządu które poszerzą problem alienacji rodzicielskiej w 87% i będą jej przeciwdziałać w 13%.

Więcej w opracowaniu pod tytułem „Alienacja rodzicielska w Polsce – raport monitoringu legislacji Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka”, który można zamówić  tutaj:

Przygotowanego w ramach projektu: „Sieć monitoringu prawa w zakresie problematyki alienacji rodzicielskiej Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka”

 

79. W Polsce za starania o utrzymanie więzi z dziećmi idzie się do więzienia. Więcej w opracowaniach Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka:

 1. „Wykorzystywanie narzędzi prawa karnego dla celów alienacji rodzicielskiej w Polsce”
 2. „Resocjalizacja Rodziców alienowanych od dzieci w Polsce.”

Można je zamówić tutaj.

80. Odseparowanie ojca powoduje że dzieci chorują

Według badań niemieckich:

http://https://www.n-tv.de/wissen/Trennung-von-Vater-kann-Kinder-krankmachen-article21518629.html?fbclid=IwAR2y0Kn9sCd1fewd_hhHkkdXrg5u_GcoShbwR3qUmiVnueNSWIQlXzwXft4

81. Dopóki takie działania nie będą ścigane z oskarżenia publicznego, przez prokuratorów i zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3 alienacja rodzicielska będzie problemem strukturalnym polskiego porządku prawnego.

82. „Dyskryminacja płci w zjawisku alienacji rodzicielskiej” – kolejna publikacja Krzysztofa M. Kokoszki Wydawnictwa Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka którą można zamówić tutaj.

83. „Pozbawienie wolności jako forma rehabilitacji osób upośledzonych umysłowo stosowana w Polsce” – wstrząsający raport Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka  który można zamówić tutaj.

84. „Więzienie jako forma rehabilitacji osób upośledzonych umysłowo stosowana w Polsce. Stan obecny i rekomendacje.” – publikacja naukowa Krzysztofa M. Kokoszki Wydawnictwa Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka którą można zamówić tutaj.

85. „Wpływ pozbawienia wolności na zdrowie psychiczne osadzonych czyli pomiędzy karą a szkodzeniem społeczeństwu.” – publikacja naukowa Krzysztofa M. Kokoszki Wydawnictwa Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka którą można zamówić tutaj.

86. „Więzienie jako dom opieki społecznej dla osób bezdomnych i w inny sposób wykluczonych społecznie. Stan obecny i rekomendacje.” – publikacja naukowa Krzysztofa M. Kokoszki Wydawnictwa Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka którą można zamówić tutaj.

87. „Dylematy sfeminizowanej, alienującej matki – Polki, czyli tzw. „nowoczesna” kobieta w świecie zagubionych wartości rodzinnych. Perspektywa socjologiczna.– publikacja naukowa Krzysztofa M. Kokoszki Wydawnictwa Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka którą można zamówić tutaj.

88. ”Dylematy sfeminizowanej, alienującej matki – Polki, czyli tzw. „nowoczesna” kobieta w świecie zagubionych wartości rodzinnych. Perspektywa biblijna. – publikacja naukowa Krzysztofa M. Kokoszki Wydawnictwa Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka którą można zamówić tutaj.

 


II. Działania ogólne na rzecz przeciwdziałania alienacji rodzicielskiej (czyli głównie lobbing na rzecz zmiany prawa):

 1. W „Newsweeku” z 9 maja 2016 r. po raz trzeci dużo informacji o Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
 2. Alienacja rodzicielska jako dyskryminacja – konferencja w trakcie której ze strony Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka padły wobec sędzi reprezentującej Rzecznika Praw Dziecka trudne pytania o taką zmianę przepisów aby alienacja rodzicielska przestała być problemem społecznym————–Odpowiedź sędzi

  reprezentującej Rzecznika Praw Dziecka na zarzuty Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka dotyczące niskiej skuteczności w zakresie działań mających na celu taką zmianę przepisów, aby alienacja rodzicielska była redukowana, a nie wzmacniana i poszerzana przez kolejne pomysły ekip rządzących, na przykład teraz przez Program 500+.

 3. Deklaracja poparcia inicjatyw ustawodawczych zapobiegających alienacji rodzicielskiej i innym patologiom funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości
 4. Podpisz petycję do Senatu RP
 5.  Modlitwa
 6. Błogosławieni pokój czyniący (w sądzie):

6 A. Biała Księga Sędziów Niealienujących:

Jeśli jeden z „rodziców” się na to nie zgadza a sędzia orzeka tak jak poniżej trafia do Białej Księgi Sędziów Niealienujących czyli do elity polskich sędziów promowanych przez Fundację Obrony Praw Dziecka Kamaka we wszystkich instytucjach na których mu zależy:
Przykłady sędziów należących do elity przeciwstawiających się wykorzystywania prawa karnego dla celów alienacji rodzicielskiej:

Sędzia Tamara Grzelak z Poznania str 1Sędzia Tamara Grzelak z Poznania str 2Sędzia Lidia Haj z Krakowa str 1Sędzia Lidia Haj z Krakowa str 2Sędzia Marek Żelechowski z Krakowa str 17. Opieka naprzemienna już oficjalnie w polskim prawie:

A. Treść nowelizacji

B. Komentarz

5. Sankcje karne za działania z zakresu alienacji rodzicielskiej

6. Połowa ofiar przemocy domowej to mężczyźni

7. Likwidacja Dnia Matki

8. Z okazji Dnia Ojca domagamy się ustanowienia Dnia Ojca z Dzieckiem

9. Protest pokrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości przed Ministerstwem Sprawiedliwości

10. Przeciwdziałanie mowie nienawiści – List do papieża

11. Manifestacja 20 sierpnia 2016 r.

12. Ściganie alienujących sędziów „rodzinnych” za znęcanie się nad dziećmi (art. 207 k.k.) i niedopełnienie obowiązków służbowych w zakresie ochrony ich więzi z Rodzicami (art. 131 k.k.):

A. Ostrzeżenie

B. Informacja dla Prokuratury Krajowej i Ministra Sprawiedliwości

C. Niektóre potwierdzenia przesłania informacji

13. Petycja.eu – O odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów naruszających Europejską Konwencję Praw Człowieka

14. Co należy zrobić z sędziami którzy łamią prawo i niszczą więzi rodzinne?

15. Komisja do Spraw Petycji Sejmu R.P. – 20 października 2016r. Rozpoznanie petycji dotyczącej alienacji rodzicielskiej oraz odpowiedzi Ministerstwa Sprawiedliwości  na Dezyderat nr 4

16. Współpraca z Urzędem Gminy Miasta Bochnia

Zadanie publiczne

17. Współpraca Rzecznikiem Praw Obywatelskich, poprzednich i obecnej kadencji – Adamem Bodnarem

dsc_1812

A. Wspólne szukanie rozwiązań

B. Rozmowy o problemach Podopiecznych Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka

C. Przekazanie RPO listy nazwisk sędziów łamiących prawa obywatelskie Podopiecznych Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka

D. Debata w związku z wysyłaniem do więzień Rodziców dlatego bo chcą utrzymać więzi ze swoimi dziećmi

E. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar „jest pewien, że problem alienacji rodzicielskiej jest jednym z największych problemów z zakresu praw człowieka w Polsce”:

 

18. Wymuszone przez działania Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka Pismo Ministerstwa Sprawiedliwości do Marszałka Sejmu RP dotyczące konieczności przeciwdziałania alienacji rodzicielskiej.

19. Stawiamy to przed alienującymi sądami i domami w których są przetrzymywane dzieci alienowane:

woz

20. Program pomocy prawnej i psychologicznej dla imigrantów pochodzenia polskiego w Anglii i Irlandii

Ustalenia

21. Fundacja Obrony Praw Dziecka Kamaka broni prawa dzieci syryjskich do życia w pokoju, bez wojny i do życia w ogóle

148190273158540a8bd469d7-42357221sw-393-aleppo-destroyed_600x298

22. Program 500+ wspiera alienację rodzicielską

23. Przeciwdziałanie bezsensownej nienawiści widocznej również w zjawisku alienacji rodzicielskiej

24. Pismo Komendanta Głównego Policji zobowiązujące wszystkich podwładnych do przeciwdziałania alienacji rodzicielskiej i udzielania pomocy jej ofiarom:

 

 

24. Petycja do najwyższych władz RP

25. Czas najwyższej kasty dobiega końca

26. Współpraca z administracją rządową

27. Odwoływanie prezesów alienujących sądów i przewodniczących wydziałów rodzinnych za instytucjonalną alienację rodzicielską

28.  Dzień Świadomości Przemocy Alienacji Rodzicielskiej ‘2018 – Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Grudziądzu Bogdana TĘŻYCKIEGO – (za wydanie którego) promowanego przez Fundację Obrony Praw Dziecka Kamaka poprzez projekt Białej Księgi Sędziów Niealienujących


29. Urząd Miasta Włocławek

Polub stronę · 25 kwietnia 2017 · Edytowany · 

25 kwietnia to Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej. Dziś we wszystkich autobusach MPK rozwieszone są wyjątkowe plakaty autorstwa jednego z najlepszych grafików i plakacistów Andrzeja Pągowskiego:

30. Koncert dla poszkodowanych przez alienację rodzicielską i innych zainteresowanych

w Bochni:

Koncert dla poszkodowanych przez alienację rodzicielską i innych zainteresowanych

w Tarnowie:

31.

32. Zmiany legislacyjne w zakresie opieki wspólnej

Lobbing na rzecz zmian prawa

I czytanie projektu ustawy, 06.06.2018, 125 pos. komisji senackich

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks karnyProjekt ustawy ma na celu realizację postulatów zawartych w petycji wielokrotnej „Stop alienacji rodzicielskiej”, której celem jest wskazanie orzekania opieki naprzemiennej jako priorytetowego sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, doprecyzowanie wykonywania kontaktów z małoletnimi oraz egzekwowania orzeczeń sądowych w tym zakresie (PW-9-01/17).I czytanie 6 czerwca 2018125. pos. Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz 258. pos. Komisji Ustawodawczej.Decyzja komisji: kontynuacja prac

Publiée par Piecza naprzemienna, wspólna, równoważna sur Vendredi 8 juin 2018

 

33. SUKCES:

Pytanie na śniadanie (Jak dzielić się opieką nad dziećmi po ro…

Krótki ale treściwy wywiad z ojcem – jednym z nielicznych, którym udało się uzyskać opiekę naprzemienną nad dziećmi. Jak mówi – "poruszyłem górę". My również przede wszystkim musimy "poruszyć górę" aby wpłynąć na ustawodawców aby wreszcie po 50 latach dostosowali kodeks rodzinny do współczesnych realiów.

Publiée par Piecza naprzemienna, wspólna, równoważna sur Mercredi 6 janvier 2016

 

34.  Skuteczny lobbing Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka na rzecz zmian przepisów w kierunku penalizacji alienacji rodzicielskiej

35. Więzienie za alienację rodzicielską – domagamy się tego od lat bo tylko to ją ukróci

36. Zapraszamy na KONFERENCJĘ:

Orzekanie opieki wspólnej – naprzemiennej jako profilaktyka zachowań destrukcyjnych w rodzinach rozbitych.

Wzrasta liczba rozwodów i automatycznie liczba przypadków walk o przejęcie opieki nad dziećmi pomiędzy rodzicami. W Polsce nie orzeka się opieki naprzemiennej dlatego dzieci zostają przy tym rodzicu który wykaże się większą bezwzględnością – porwie dzieci drugiemu i stosując przemoc alienacji rodzicielskiej całkowicie zniszczy łączące ich więzi. W efekcie, wśród ofiar alienacji rodzicielskiej, zarówno dzieci jak dorosłych, drastycznie rośnie liczba zaburzeń depresyjnych i samobójstw. Fundacja Obrony Praw Dziecka Kamaka stara się przeciwdziałać tej patologii. W trakcie konferencji zostanie zaprezentowany stan badań na temat zjawiska alienacji rodzicielskiej oraz autorskie metody przeciwdziałania porwaniom rodzicielskim opracowane przez Krzysztofa M. Kokoszkę.

Komitet naukowy konferencji

Osoby które chcą wziąć udział w tej konferencji prosimy o kontakt na adres: k-kokoszka@wp.pl

37. MARSZ Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej 24.04.2019

38. PIKIETA Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej 25.04.2019

39.

Państwo odbiera dzieciom ojców i daje alimenty

Komentarz i odpowiedź na komentarz

40.

https://www.facebook.com/mercedenz/videos/10213463692620940/UzpfSTEwMDAwMjA4MDcxMzk3NjoyMzQwMTExMTY5NDAxNTUx/

 

41. Małe dziecko uczy właściwej postawy w konfliktach:

Aubrey hugging everyone on their way to receive communion.For licensing or usage, contact licensing@viralhog.com

Publiée par Tyler Hull sur Dimanche 12 novembre 2017

 

On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.” (Ewangelia wg św. Mateusza 18; 2-3)

42. Niektórzy ojcowie codziennie rano odwożą swoje dzieci do szkoły. A inni ojcowie cierpią z tego powodu, że też nie mogą tego robić. Też chcemy wozić dzieci do szkoły.docx

https://tvn24.pl/tvnwarszawa/najnowsze/ojcowie-zablokowali-centrum-brtez-chcemy-wozic-dzieci-do-szkoly-177520

42. Już od 2001 roku Obywatelski Komitet Inicjatyw Ustawodawczych Opieki Wspólnej przy Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka domaga się zmiany prawa w Polsce – bez czego nie uda się rozwiązać problemu który od 2009 roku Fundacja Obrony Praw Dziecka Kamaka nazywa „alienacją rodzicielską”:

Nasza wypowiedź i Głosowanie na dzisiejszej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.Podziękowania dla członków komisji,za jednogłośne podjęcie decyzji o rozpoczęciu inicjatywy ustawodawczej na nowo !!!Stop Alienacji Rodzicielskiej !!!Brawo 👏Aleksander Pociej – Senator RPGabriela Morawska-StaneckaMarek Plura parlamentarzystahttps://av8.senat.pl/10KPCPP81

Publiée par Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej – Polska sur Mercredi 22 janvier 2020

 

III. Pomoc w indywidualnych przypadkach:

III/1. Koncepcja skutecznej pomocy ofiarom alienacji rodzicielskiej w indywidualnych przypadkach:

1. Rola Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka w procesie

2.  Konsultanci Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka są skuteczniejsi niż adwokaci. Zasady współpracy z adwokatami

3. Koszty

4. Jedyna szansa

5. Opinia psychologiczna 

Komentarz

6. Nowa jakość

7. Z okazji Międzynarodowego Dnia Świadomości Alienacji Rodzicielskiej (25 kwietnia)- Pismo do organu nadzoru nad działaniami Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka

8. Co może Fundacja Obrony Praw Dziecka Kamaka?

9. OPINIA Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka dotyczącą sytuacji rodzinnej i opiekuńczej małoletniego Mikołaja _________, ZALECENIA dla sądu i WNIOSKI PROCESOWE

10. OPINIA Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka dotyczącą sytuacji rodzinnej i opiekuńczej małoletniego Patryka wraz z zaleceniami dla sądu w zakresie orzecznictwa a także zaleceniami w zakresie kierunków opieki psychologicznej nad Patrykiem i osobami dorosłymi które się nim zajmują

11. Przeciwdziałanie opiniom generującym alienację rodzicielską

12. Mediacje

12.A. Przyjazd

13. Oferta pomocy

14. Algorytm działań po nie do końca skutecznych rozmowach mediacyjno-diagnostyczno-terapeutycznych czyli mediacjach typu „kamaka”

15. Cel pierwszego spotkania z konsultantami Fundacji Obrony Praw Dziecka

16. Wyrażenie zgody

17. Mechanizmy alienacji rodzicielskiej – opinia

18. „proszę się kontaktować z moją Panią pełnomocnik”

19. Terapia dzieci alienowanych nie pomaga

20. Jak pomagamy

21. Cele pierwszego spotkania

22. Kolejny radca prawny w zespole Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka

23. Kolejna pani adwokat w zespole Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka

24. Kolejna adwokatka w zespole Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka

 

III/2. Algorytm działań w zakresie pomocy ofiarom alienacji rodzicielskiej

Krok 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Krok 2. Opis problemu.

Analiza przypadku

Krok 3. Dokumentacja pisemna.

Krok 4. Plan pomocy.

4 A. Zarys Planu pomocy dla _____________ _________________

4 B. Zindywidualizowany Plan pomocy  wraz z fragmentem jednej ze złożonych do sądu w Warszawie opinii wyjaśniający dlaczego w interesie polskiego wymiaru sprawiedliwości jest oparcie się na opinii Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka i nie uwzględnianie opinii opiniodawczych zespołów specjalistów sądowych – dawniej rodzicielskich ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych

Pakiet startowy – realizowany przed pierwszą rozprawą z udziałem Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka

Krok 5. Wybranie formy opieki wspólnej lub zakresu kontaktów- nakreślenie pola do negocjacji.

Krok 6. Rozmowy mediacyjno-diagnostyczno-terapeutyczne ze stroną alienującą.

Krok 6 A. Biały wywiad

Krok 7. Przystąpienie fundacji do sprawy lub spraw.

Krok 8. Wnioski procesowe lub ich modyfikacja napisane przez specjalistów fundacji dla Podopiecznego.

Krok 9. Wnioski procesowe fundacji.

Pomoc prawna Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka

Krok 10. Opinia do sprawy (socjologiczno-antropologiczno-psychologiczno-prawna).

werbalnie bandażuje swoją zranioną duszę

Krok 13. Vitness prep.

(Oferujemy możliwość włączenia do zespołu opiniującego profesorów, doktorów i doktorów habilitowanych psychologii, certyfikowanych psychoterapeutów a także biegłych sądowych Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie.)

Krok 12. Informacja do Prokuratora Generalnego o możliwości popełnienia przestępstwa przemocy na tle alienacji rodzicielskiej

Rozwój algorytmu działań w zakresie pomocy w innych kierunkach:

Krok 11. Mediacje z personelem przedszkola lub szkoły do której uczęszcza dziecko będące ofiarą przemocy ze strony alienującego „rodzica”. A w przypadku jeśli okażą się bezskuteczne:

Krok 11 a) Pismo do ministra edukacji narodowej z żądaniem wyjaśnień w zakresie alienującego zachowania personelu przedszkola lub szkoły do której uczęszcza dziecko będące ofiarą przemocy ze strony alienującego „rodzica”

Krok 11 b) Pismo do kuratora oświaty  ministra edukacji narodowej z żądaniem wyjaśnień w zakresie alienującego zachowania personelu przedszkola lub szkoły do której uczęszcza dziecko będące ofiarą przemocy ze strony alienującego „rodzica”

Krok 11 c) Pismo do dyrektora z żądaniem wyjaśnień w zakresie alienującego zachowania personelu przedszkola lub szkoły do której uczęszcza dziecko będące ofiarą przemocy ze strony alienującego „rodzica”

Krok 11 d) Pismo do Rzecznika Praw Dziecka z żądaniem interwencji celem ukrócenia  alienującego zachowania personelu przedszkola lub szkoły do której uczęszcza dziecko będące ofiarą przemocy ze strony alienującego „rodzica”

Krok 11 e) Pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich z żądaniem interwencji celem ukrócenia  alienującego zachowania personelu przedszkola lub szkoły do której uczęszcza dziecko będące ofiarą przemocy ze strony alienującego „rodzica”

(…)

Krok 51. Wniosek Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego o ukaranie sędziego który swoimi orzeczeniami i/lub sposobem prowadzenia postępowania doprowadził do tego że teraz dzieci uciekają przed Rodzicem który przestał z nimi mieszkać, boją się go i/lub wykazują inne znamiona wyalienowania/Syndromu Ofiary Przemocy Psychicznej na tle alienacji rodzicielskiej.

(…)

Krok 87. Informacja Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka do Prokuratora Generalnego o możliwości popełnienia przez  sędziego przestępstwa niedopełnienia obowiązków służbowych który został powołany do ochraniania więzi dzieci z Rodzicem drugoplanowym a swoimi orzeczeniami i/lub sposobem prowadzenia postępowania doprowadził do tego że teraz dzieci uciekają przed Rodzicem który przestał z nimi mieszkać, boją się go i/lub wykazują inne znamiona wyalienowania/Syndromu Ofiary Przemocy Psychicznej na tle alienacji rodzicielskiej.

(…)

Krok 93. Pozew o naruszenie dóbr osobistych przeciwko matce napisany przez specjalistów Fundacji dla Podopiecznego.

Krok 94. Skarga Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w imieniu Podopiecznego.

Krok 95. Skarga zbiorowa Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w imieniu Podopiecznych (minimum 10 pokrzywdzonych).

(…)

 

III/3.  P R Z Y K Ł A D Y  pomocy w indywidualnych przypadkach:

 1. Maksymilian z Portlaoise, Co. Laois
 2. Dziewczynka z Krakowa
 3. Feliks z Gdańska
 4. Sandra z Suchej Beskidzkiej
 5. Pola ze Szczecina
 6.  Natalia z Krakowa
 7.  Weronika z Łodzi

A. Drugi rzut wniosków do sprawy Weroniki z Łodzi

6. J. i O. z Gdańska

A. „Matka” płaci ojcu za zniszczenie więzi z córkami

7. Mateusz z Pruszkowa

A. Fragmenty korespondencji z klientem/Podopiecznym

8. Dziewczynka z Warszawy

9. Igor z Bochni

A. Sprawa o poszerzenie zakresu kontaktów dziecka z Rodziną alienowaną do granic opieki wspólnej – naprzemiennej

a)

 Igor z Bochni – Przystąpienie Fundacji do sprawy o poszerzenie zakresu kontaktów do granic opieki wspólnej – naprzemiennej

b)

Nowe wnioski Rodzica alienowanego napisane dla niego przez prawników Fundacji Obrony Praw Dziecka – Przeformułowanie wniosków złożonych wcześniej przez adwokata Rodzica alienowanego tak, aby były one zgodne z oczekiwaniami rodziny alienowanej od Igora: tutaj

10. Oliwia z Krakowa

A. Sprawa o pozbawienie władzy rodzicielskiej

a) Oliwia z Krakowa Zazalenie Fundacji z 1 czerwca 2016

Komentarz do powyższego zażalenia tutaj.

B. Sprawa o ustalenie kontaktów Rodzica alienowanego z dzieckiem do zakresu pokrywającego się z założeniami opieki wspólnej

11. Julitka porwana do Szwecji

12. Fabian Nadolski z Radomia

13. Zosia i inne dzieci z Czechowic-Dziedzic

Plan pomocy wynikający ze wstępnego rozpoznania i diagnozy problemu

14. Mama alienowana od dwójki chłopców bliźniaków, których niedawno urodziła, przez ich ojca i swoją teściową

A. Plan pomocy:

Listy do M.

15. Bartuś i Natalcia

A. Zarys planu pomocy

KLWioletta _PlanPomocy

B. Sędziowie najpierw niszczą więzi rodziców z dziećmi a potem nie chcą przyznać się do popełnionych błędów

16. Nastolatka z Warszawy

A. Nastolatka z Warszawy – Zarys planu pomocy

17. Ilonka ze Słupska

A. Zarys-planu-pomocy

B. Mediacje

18. Maja i Aleks z Łodzi

A. Dane-z-wywiadu-początkowego

B. Zarys planu pomocy – Maja i Aleks z Łodzi

19. Dzieci z Ostrołęki

A. Oferta pomocy

20. Niedopełnienie obowiązków służbowych

21. Dzieci z Sopotu

(czyli porwane z Gdyni i ukryte przez „matkę” w Sopocie, w mieszkaniu kochanka)

A. Spotkanie z Prezes Sądu Apelacyjnego

B. Pismo do  Prezes  Sądu Apelacyjnego

C. W sprawie uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

D. Alienowanie przez Policję

22. Zuzia z Torunia

Zarys planu pomocy

23. Zaniepokojona matka alienująca

24. Przykładowa odpowiedź na jeden z mnóstwa listów które przychodzą do Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka z zakładów karnych;

Współpraca ze Służbą Więzienną

25. Krzywdzenie matek przez sądy (poprzez nieorzekanie opieki wspólnej-naprzemiennej)

Zarys planu pomocy

26. Lenka

Zbierania danych do diagnozy problemu

27. Adrian i Kuba z Goleniowa koło Szczecina

Zarys planu pomocy dla Adriana i Kuby

28. Nadia z Pruszcza Gdańskiego

Generujące alienację rodzicielską ustalanie przez sąd miejsca pobytu dziecka

29. Martynka z Orlicy

Terapia

30. Dziewczynki mieszkające z ojcem

A. Psychoterapia i pomoc oparta na wartościach ewangelicznych

31. Natalka i Dorotka z Henderson koło Las Vegas

Diagnoza problemu

32.Dzieci z litewskiego Wilna

A. Nieskuteczność adwokatów na płaszczyźnie alienującego systemu społeczno-prawnego

B. Mediacje

C. Protokół rozprawy z dnia 25 maja 2017 r.

33. Amelka z Łodzi

Dane do diagnozy problemu – dziadek alienujący

34. Igor z Północy Polski

Zarys Planu Pomocy

35. Rodzic alienowany z rozpoznaną schizofrenią

Zarys Indywidualnego Planu Pomocy

36. Patrycja, Adam i Alicja z okolic Kielc

Oferowane formy pomocy

Mediacje typu kamaka

Pomoc w indywidualnych przypadkach versus działania na rzecz zmian strukturalnych systemu ochrony więzi dzieci z osobami bliskimi

37. Dziewczynka z Krakowa

Zawieszenie przez Fundację Obrony Praw Dziecka Kamaka obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości na terenach byłego zaboru austriackiego i niemieckiego

38. Alienacja rodzicielska w Zabrzu – kolejnej „matce” NIE OPŁACA się zgodzić na opiekę wspólną

39. Jedna z bardzo wielu próśb o pomoc

 

UWAGA,

Jeśli nie udaje Ci się otworzyć wszystkich podstron i zakładek zainstaluj na komputerze, którego używasz darmowy program Adobe Acrobat Reader DC.

 

rozwod_cerpienie-400x0

Analiza naukowa zjawiska alienacji rodzicielskiej

Fragment książki „Alienacja rodzicielska w Polsce”, którą można zamówić tutaj

Jest ona oparta na pracy doktorskiej przygotowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, na podstawie badań przeprowadzonych w Polsce, Szwecji, Belgii, Holandii i Luksemburgu.

KrwawiaceAniołki10

Podziękowania

Szczerze dziękuję Annie Marii Werbiłowicz i Tadeuszowi Perz z Poznańskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom, a także wszystkim pozostałym osobom oraz instytucjom, które wspierały mnie w trakcie pisania tej książki.

Dziękuję też wszystkim osobom oraz instytucjom, które robiły wszystko, aby ta książka nie powstała bo tylko wzmacniali mnie i przekonywali, że musi ona powstać.

dziewcynka-730x360

 

Alienacja rodzicielska w Polsce 

© Krzysztof M. Kokoszka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

„Zamiast orzekać na podstawie tego, jak być powinno, sądy kotłują się w wąskim wachlarzu możliwości, jaki dają im ustawy. Prawo zostało odrealnione, oderwane od rzeczywistości. Nie chodzi już o to, by się na coś przydało. Nie jest instrumentem poprawiającym życie obywateli. Stało się narzędziem w rękach prawników za pomocą którego mogą” utrzymać na wysokim poziomie siebie i swoje rodziny. (Mróz 2015) Uzyskują również przy tym zaspokojenie swoich potrzeb psychicznych: szacunku i prestiżu społecznego.

Sądownictwo podlega zjawisku instytucjonalizacji, biurokratyzacji i prawu które nazwałem prawem reakcji prawie równej społecznej akcji.

Instytucje państwowe działają na rzecz realizacji celu do którego zostały powołane.

Ale to jest na drugim miejscu.

Celem podstawowym jest ochrona swoich miejsc pracy, zwiększenie liczby etatów, powierzchni biurowej i kubatury budynków zajmowanych przez daną instytucję, wzrost zakresu kompetencji i władzy państwowej nad obywatelami przy jednoczesnych nakładach mnóstwa energii na ciągłym przekonywaniu społeczeństwa, że bez tej instytucji ludzie nie poradzą sobie i dlatego godzić się powinni na wzrost podatków na jej utrzymanie, a także muszą otaczać daną instytucję właściwym szacunkiem i prestiżem.

Dlatego sądy z jednej sprawy potrafią zrobić kilkadziesiąt. Nakarmić sąsiednie wydziały, kuratorów, komorników, psychologów, biegłych sądowych, pracowników administracyjnych sądów, ochronę, sprzątaczki. Sprawy jednej rodziny, które mogłyby być zakończone w kilka dni, jednym mądrym orzeczeniem kończącym spór, przelewają się horyzontalnie na boki na przykład z wydziału cywilnego do karnego i z powrotem. Rozwijają się również wertykalnie uszkadzając i uzależniając od siebie kolejne pokolenia zstępnych, wstępnych i powinowatych. Angażują również jako świadków – na każdą możliwą okoliczność – sąsiadów, znajomych, przyjaciół i opinię publiczną trwoniąc energię całego społeczeństwa.

Dlatego też więzienia nie resocjalizują. Nie pracują nad osadzonym w ten sposób aby on już do więzienia nie wrócił ale robią wszystko aby wrócił. Traktują go i jego potomstwo jak klienta: uszkadzają psychicznie i oduczają żyć na wolności. Systemowo niszczą relacje osadzonego z bliskimi, rodziną, narzeczonymi, dziećmi i uznają takie działania za właściwą formę karania. Nie udzielają przepustek. Nie korzystają z prawa do przedterminowego warunkowego zwolnienia. Stawiają osadzonym starającym się o takie formy nagrody warunki które z góry są niemożliwe do spełnienia. Ustawodawca i sądy wydłużają wyroki za poszczególne przestępstwa do rozmiarów rekordowych w Europie. Nie wywołała refleksji u osób decyzyjnych międzynarodowa kompromitacja tego systemu w trakcie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 13 stycznia 2019 roku w Gdańsku w postaci zamordowania prezydenta Pawła Adamowicza przez osobę która trafiła do więzienia zdrowa i tam będąc przetrzymywana przez rok w izolatce, w przesadzonych warunkach deprywacji sensoryczno-emocjonalnej, została doprowadzona, po raz pierwszy w życiu, do psychozy schizofrenicznej a także całkowicie oduczona życia na wolności. Wręcz przeciwnie Kodeks karny został tak znowelizowany aby wyroki były jeszcze dłuższe a więzienia produkowały, na koszt podatników, jeszcze więcej ludzi z całkowicie zerwanymi więzami z rzeczywistością poza więzienną, oduczonymi umiejętnościami życia na wolności, ze zrujnowaną psychiką i doprowadzonymi do chorób psychicznych. Badałem więźniów wychodzących na wolność. Nawet ci którzy przebywali w izolacji przez kilka miesięcy wykazywali bardzo wysoki poziom strachu i lęku. Ci, którzy przebywają tam po kilka lub więcej lat bardziej boją się już życia na wolności niż tego że ponownie wrócą do więzienia na skutek kolejnego przestępstwa. Nawet morderstwa. Którego popełnienia przestali się już bać. Bo człowiek boi się tego czego nie zna. A oni już wiedzą jak jest w więzieniu wiec się go już nie boją. Organy ścigania zbyt często stosując izolacyjne środki karne ten strach likwidują. Karać trzeba ale trzeba się przy tym starać, żeby zbyt długa i zbyt dolegliwa kara nie powodowała więcej strat niż korzyści dla społeczeństwa. Dzikie zwierzę trzymane zbyt długo w niewoli już nie poradzi sobie samo na wolności. Podobnie jest z ludźmi.

Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro tłumaczył się przed Sejmem z sytuacji w której przebywający pod TOTALNĄ kontrolą wychowawczą wymiaru sprawiedliwości przez pięć i pół roku (bez ani jednego dnia przerwy), bezskutecznie starający się o przepustki i przedterminowe zwolnienie młody człowiek wrzucony, bez ŻADNEGO przygotowania, na głęboką wodę wolności zabija prezydenta miasta. Na tę okoliczność  chwalił się, że od czasu objęcia przez niego urzędu zmniejszono liczbę udzielanych przedterminowych zwolnień o 50%. Co oznacza, że system penitencjarny jeszcze skuteczniej produkuje psychopatów, którzy tracą wszelkie więzi z wolnością i jedyne gdzie mogą już żyć to tylko w więzieniu. A żeby tam wrócić muszą kogoś zabić lub popełnić inne przestępstwo.

Kolejnym skutkiem instytucjonalizacji, biurokratyzacji i podlegania prawu reakcji prawie równej społecznej akcji przez sądy jest rozwój zjawiska alienacji rodzicielskiej. Wymiar sprawiedliwości w Polsce nie zapobiega temu zjawisku tylko go tworzy.

Z moich badań wynika, że sędziowie rodzinni nie wykazują woli aby egzekwować realizację postanowień o kontaktach rodziców z dziećmi (które wcześniej sami wydali). Prokuratorzy i sędziowie wydziałów karnych uznają za przemoc nad matką dążenia ojca do utrzymania relacji z dziećmi i jednocześnie nie uznają za przemoc takiego zachowania matek które te więzi niszczą. Nieliczne wyjątki, zapisane przeze mnie do Białej Księgi Niealienujących Sędziów (i pracowników sądownictwa), tylko potwierdzają tą obowiązującą w polskim orzecznictwie regułę.

Już od wielu lat mówię osobom, które zgłaszają się do Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka z prośbą o pomoc, że im współczuję bo stali się KLIENTAMI sądów. Nie tylko sądy ale i cały wymiar sprawiedliwości w ich przypadku zachowują się tak jak dobra firma kiedy „złapie” nowego klienta. Wtedy stara się:

 1. zaoferować mu jak najszerszy zakres usług i
 2. związać go ze sobą na całe życie a nawet na wiele pokoleń.

Dlatego w McDonald’s mamy Happy meale i imprezy urodzinowe dla dzieci. Właściciele tych restauracji liczą, że dzieciaki wrócą do nich, już jako dorośli, chociażby z sentymentu. I co więcej, przyprowadzą też swoje dzieci! Podobnie działają polskie więzienia i polskie sądy: Wpędzają dzieci w urazy alienacji rodzicielskiej by potem, już w życiu dorosłym, do nich wróciły. Z chłopców alienowanych wyrastają ojcowie alienowani – częściej niż z chłopców którzy nie byli alienowani w dzieciństwie. (Siły do walki o dziecko znajdują w swoich wczesnodziecięcych urazach alienacji rodzicielskiej.) A z dziewczynek alienowanych wyrastają matki alienujące – częściej niż z dziewczynek, które nie były alienowane w dzieciństwie: Nie wiedzą do czego potrzebny jest tata a jeśli były wychowywane przez nowego lub nowych partnerów „matki” nauczyły się, ze ojca biologicznego można poniżać, krzywdzić i znęcać się nad nim: trzymając pod płotem kiedy ma mieć „widzenie” z dziećmi i pluć na niego. Z moich badań wynika też że matki alienujące którym w dzieciństwie odebrano ojca podświadomie mszczą się na własnych dzieciach za swoją krzywdę poprzez odcinanie ich od taty.

Dlatego sądy nie chcą orzekać opieki wspólnej w 7 dni. Wolą aby rodzice starali się o to lat 17. Nie chcą orzekać opieki naprzemiennej bo wtedy nie mogłyby prowadzić przez kilkanaście lat spraw o alimenty. Przy opiece naprzemiennej alimentów się nie orzeka. Dlatego matki uciekają od mediatorów. 80% przypadków alienacji rodzicielskiej nie maiłaby miejsca jeśliby kobiety wiedziały, że żaden sąd nie przyzna im alimentów jeśli ojciec ich dzieci złoży wniosek o opiekę wspólną – naprzemienną.

Kolejni ministrowie sprawiedliwości z jednej strony podnoszą larum, że zadłużenie alimentacyjne Polaków ciągle wzrasta a z drugiej strony nie pozwalają aby ten obowiązek był sprawowany w naturze poprzez sprawowanie bezpośredniej opieki nad dziećmi, na przemian z mamą, przez pół roku w rozliczeniu rocznym. Organy państwa są zaangażowane w niszczenie motywacji do tego aby płacić alimenty. Jak można chcieć płacić alimenty na dziecko nie mogąc się nawet dowiedzieć jak ono teraz wygląda? Nie móc zobaczyć radości na jego twarzy z tego, że dostało nową zabawkę ze sklepu. „Matka” alienująca nie powie przecież, że kupiła to za pieniądze z alimentów od taty. Powie dziecku, że dostało ją od „kochanej mamusi”.

Jeśli państwo nie umie egzekwować alimentów to niech ich nie orzeka. Powinni je płacić tylko ci którzy wyraźnie oświadczą przed sądem, że nie chcą zajmować się dziećmi. Wtedy zadłużenie funduszu alimentacyjnego spadnie o połowę. ¼ alimenciarzy to ci którzy przez całe życie nic nie robią tylko walczą o opiekę naprzemienną. Często nawet z dyrektorem więzienia bo tam się trafia jeśli człowiek nie chce się poddać w tej walce. Nie mają też czasu chodzić do pracy bo sędzia zamiast orzec od razu opiekę wspólną wywołuje wojnę między rodzicami, rozsiada się i każe im udowadniać które z nich jest lepszym rodzicem. A są tak samo dobrzy. Jeśli ktoś się nie nadaje do opieki nad dziećmi bo jest na przykład nałogowym alkoholikiem lub hazardzistą o tą opiekę się nie stara. Przy takim podejściu na kilkanaście lat sędzia gwarantuje sobie pracę, wysokie zarobki, prestiż i poważanie w tej całej większej części społeczeństwa które nie ma spraw w sądzie więc nie wie co tam się dzieje. Aby zdobyć nagrodę życia – dziecko trzeba drugiego rodzica wykluczyć społecznie: wmówić sędziemu że jest chory psychicznie. Pozbawić go pracy, wsadzić do więzienia. Show must go on.

Kolejne ¼ żerujących obecnie na funduszu alimentacyjnym to ci którzy słysząc od sędziego: Albo pan będzie zajmował się dziećmi w ramach opieki naprzemiennej albo będzie pan musiał płacić na nie – zastanowią się i wybiorą tą drugą opcję. Ojcostwo jest teraz promowane w naszej kulturze i staje się modne. Ojcostwo można odkryć. Często słyszę w sądach argument że w ogóle nie zajmował się dzieckiem a teraz walczy o nie. Nie wolno mu orzec opieki. A właśnie że nie tylko wolno ale i trzeba. Nie zajmował się dzieckiem bo rozkręcał firmę. Kupował rodzinie dom czy mieszkanie (do którego teraz nie może wejść spotkać się z własnym dzieckiem bo urzęduje już tam „nowy tata”). A teraz zmądrzał. Państwo strzela sobie w stopę niszcząc takie motywacje. Dlatego fundusz alimentacyjny ciągle bankrutuje. Podobnie jak służba zdrowia. Więzienie zawsze niszczy zdrowie. Czy ktoś obliczył ile kosztuje podatników leczenie byłych więźniów? Jeśli Sejm przez ostatnie lata podwoił zagrożenie karą pozbawienia wolności za różne przestępstwa podwoił też te koszty. A są one niebotyczne.

Alienacja rodzicielska jest zespołem zachowań które prowadzą do zniszczenia więzi łączących dziecko z osobami bliskimi.

Zachowania z zakresu alienacji rodzicielskiej dzielimy na działania i zaniechania. Z działaniem mamy do czynienia wtedy, kiedy „rodzic” alienujący przerywa dziecku rozmowę telefoniczną z Rodzicem alienowanym.

zaniechaniem mamy do czynienia wtedy, kiedy „rodzic” alienujący nie przypomina dziecku, że są urodziny Rodzica alienowanego i powinno w związku z tym zadzwonić do niego z życzeniami.

Więzi niszczone przez alienację rodzicielską dzielimy na:

 1. więzi prawne, np. ograniczenie lub odebranie władzy rodzicielskiej Rodzicowi alienowanemu na wniosek „rodzica” alienującego dlatego „bo syn nie chce się z nim/z nią już spotykać”, wykorzystywanie całkowitej nieskuteczności egzekucji postanowień sądów o kontaktach z dzieckiem w realiach polskiego porządku prawnego;
 2. więzi emocjonalne (psychiczne), np. wyrugowanie z psychiki dziecka potrzeby kontaktowania się z Rodzicem alienowanym – dziecko wyalienowane przestaje tęsknić za Rodzicem od którego zostało odepchnięte, przestaje czuć potrzebę kontaktowania się z nim i dostrzegać jakiekolwiek korzyści wynikające z przebywania z drugą babcią, drugim Rodzicem, dziadkiem;
 3. więzi fizyczne, np. uniemożliwianie dziecku wspólnego spędzania czasu z alienowaną od niego drugą połową Rodziny, wspólnych wakacji, spacerów, przytulania się, rozmów telefonicznych; niszczeniu lub wyłączaniu dziecku telefonu, tak aby tata nie mógł się do
  niego dodzwonić;
 4. więzi terytorialne, np.
 5. a) odmawianie alienowanej Babci informacji o aktualnym miejscu zamieszkania dziecka, szkoły do której uczęszcza, kierunku jego wyjazdu na wakacje;
  b) odmawianie Rodzicowi alienowanemu wstępu do mieszkania w którym dziecko mieszka;
 6. c) ogrodzenia, płoty , mury, za którymi chowane są dzieci alienowane i których Rodzicowi alienowanemu nie wolno przekraczać pod groźbą oskarżenia o zakłócanie miru domowego na mocy art. 193. Kodeksu karnego: „Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.” Domy w których mieszkają dzieci alienowane zamieniane są w twierdze. Funkcjonują jak więzienia do których nie mają dostępu członkowie odcinanej od dziecka części Rodziny. Tak aby dziecko nie zostało porwane i samo też nie mogło uciec.

 

Alienacja rodzicielska jest rodzajem przemocy.

Psychiczna, emocjonalna przemoc alienacyjna jest identyczna jak ta przemoc psychiczna o której mówi się jako o przemocy psychicznej i fizycznej mężczyzn wobec kobiet i skazuje ich na mocy art. 207 Kodeksu karnego.

Alienowanie spełnia WSZYSTKIE elementy zawarte w definicjach przemocy zawartych w obowiązujących aktach prawnych i materiałach, którymi posługują się instytucje i organizacje powołane do przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Przykładowo:

 1. Definicja ustawowa przemocy:
  USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dziennik Urzędowy z dnia 20 września 2005 r.)

Preambuła:

„Uznając, że przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności, a także w celu zwiększania skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie stanowi się, co następuje:”;

Art. 2.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) członku rodziny – należy przez to rozumieć osobę najbliższą w rozumieniu art.
115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88,
poz. 553, z późn. zm.)[1];

2) przemocy w rodzinie – należy przez to rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt 1, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Patrząc przez pryzmat przypadków znanych Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka, specjalizującej się w przeciwdziałaniu alienacji rodzicielskiej prowadzi ona rodziców alienowanych do depresji, zawałów, wylewów (udarów mózgu), prób samobójczych i samobójstw, alkoholizmu i chorób z nim związanych.

Diagnozując przemoc mężczyzn wobec kobiet zwraca się uwagę na wykazanie ZALEŻNOŚCI ofiary od sprawcy. W zjawisku alienacji rodzicielskiej ZALEŻNOŚĆ alienowanego ojca od alienującej „matki” jest CAŁKOWITA. To ona decyduje czy włączy dzieciom telefon, czy pozwoli im podejść do okna, żeby pomachały tacie albo wyszły na widzenie. Domy w których mieszkają dzieci alienowane zamienione są w twierdze, do których nie wpuszczana jest nawet Policja – bo jeżeli nie mają nakazu prokuratury to nie mogą wejść celem egzekucji kontaktów. Stąd „matki” bardziej zaawansowane w alienowaniu i łamaniu postanowień o kontaktach – w ogóle policji nie otwierają drzwi albo wyjeżdżają z domu razem z dziećmi wtedy, kiedy ma mieć miejsce widzenie ojca z dzieckiem orzeczone przez sąd. Tak jak zrobiła, na przykład, Alicja U. ( dawniej B.) z Suchej Beskidzkiej 12 lutego 2011 r. albo Anna K. z Krakowa 5 marca 2011r.

 1. NIEBIESKA  LINIA 


Alienacyjna przemoc psychiczna (uniemożliwianie kontaktów z dzieckiem, negatywne nastawianie go przeciwko rodzicowi alienowanemu) spełnia WSZYSTKIE CZTERY przesłanki zawarte w definicji przemocy psychicznej podawane na głównym portalu Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” http://www.niebieskalinia.pl/edukacja/podstawowe-informacje-o-przemocy/definicje

Oto cytat z portalu „Niebieskiej Linii”:

Przemoc – opis zjawiska:

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody.
Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że:
1. JEST INTENCJONALNA

Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.
2. SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE
W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy.
3. NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE
Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo
do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).
4. POWODUJE CIERPIENIE I BÓL
Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony. ”

Tak  jakbyśmy  czytali  o  alienacji rodzicielskiej.

Porównajmy teraz określenia ze strony „Niebieskiej Linii” z niektórymi zachowaniami występującymi nagminnie w zjawisku alienacji rodzicielskiej:

Przemoc – opis zjawiska

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody.

Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że:

1. JEST INTENCJONALNA
Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary. – odcinanie od dziecka jest zamierzone.” Kontrolowanie relacji dziecka z rodzicem czy babcią alienowaną i podporządkowywanie tych relacji własnym celom występuje w każdym zbadanym przez autora przypadku alienacji rodzicielskiej. Całkowicie zamierzone jest również związywanie dziecka przez matkę z jej nowym partnerem w trakcie prowadzonej przez nią kampanii przebudowania rodziny. Ojciec biologiczny zostaje wypchnięty ze świadomości dziecka i zastąpiony „nowym tatą”.

2. SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE

W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy: Nie chcąc orzec opieki wspólnej – naprzemiennej sędziowie swoimi orzeczeniami dają przewagę temu rodzicowi z którym dziecko akurat mieszka i z którym bardziej jest związane. Ta przewaga jest bezwzględnie wykorzystywana zarówno przez „matki” alienujące przeciwko ojcom alienowanym jak i przez „ojców” alienujących przeciwko matkom alienowanym. Powoduje też ciągły wzrost liczby porwań rodzicielskich. Przy takim podejściu sądów „wystarczy” wziąć dziecko z przedszkola lub placu zabaw, ukryć go przed drugim rodzicem a kiedy już zapomni o nim wystąpić do sądu o przyznanie pieczy nad dzieckiem. Co polski sąd zrobi, żeby mu nie mieszać w głowie. Prawie wszystkie zbadane dzieci alienowane przeżyły w swoim życiu kilka „porwań” rodzicielskich.
3. NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE

Sprawca wykorzystuje przewagę siły i narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku): Prawo rodzica do opieki i kontaktu z dzieckiem i prawo dziecka do kontaktu i opieki przez oboje rodziców, nawet jeśli przestali ze sobą mieszkać zapisane jest, między innymi w art. 24 Karty Praw Podstawowych Traktatu Lizbońskiego oraz w wielu aktach prawa międzynarodowego, które Polska zobowiązała się przestrzegać, a nie przestrzega).

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 15 lipca 2015 r. zapadłym w sprawie o sygnaturze  I ACa 202/15 uznał, że więź rodzica z dziećmi jest dobrem osobistym i to dobrem szczególnego rodzaju czyli takim którego naruszenie powoduje wyjątkowo silne cierpienia psychiczne (I nakazał matce zapłatę ojcu odszkodowania dlatego bo doprowadziła do tego, że bliźniaczki zaczęły odmawiać kontaktów z nim).

4. POWODUJE CIERPIENIE I BÓL
Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony: Alienowanie i utrata dziecka powoduje prowadzi do depresji zawałów, udarów mózgu, samobójstw. W przebiegu Zespołu Rodzica Alienowanego można wyróżnić dzień w którym zostaje on wypalony, całkowicie wyczerpany bezskuteczną walką w sadzie o dziecko. Można wtedy powiedzieć, że jego zdolność do samoobrony została wyczerpana. Wcześniej była cały czas naruszana bo zamiast prowadzić normalne życie osobiste i zawodowe, a także realizować się w roli rodzica musiał tracić czas w sądach i na Policji.

Możemy więc napisać, opierając się na www.niebieskalinia.pl :

Alienacja rodzicielska – opis zjawiska:

Alienacja rodzicielska to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające jego prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody.
Alienacja rodzicielska charakteryzuje się tym, że:

1. JEST INTENCJONALNA

Alienacja rodzicielska jest zamierzonym działaniem sprawcy i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary (alienowanego dziecka, alienowanego rodzica, alienowanej babci itd.). Odcięcie  od dziecka  jest  całkowicie  zamierzone,  w zjawisku  alienacji  rodzicielskiej występuj kontrolowanie relacji dziecka z rodzicem alienowanym (jest to jedna z kilku cech zjawiska alienacji rodzicielskiej występująca zawsze). Całkowicie  zamierzone  jest  również związanie dziecka przez „matkę” z jej nowym partnerem, przedstawianym jej jako nowy „tata”. Jest to bardzo bolesne dla rodziców alienowanych.

2. SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE
W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy

3. NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE

Sprawca wykorzystuje przewagę siły i narusza podstawowe prawo ofiary do kontaktu ze swoim dzieckiem

4. POWODUJE CIERPIENIE I BÓL

Sprawca przemocy alienacji rodzicielskiej narażają zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony – alienowanie  i  utrata  dziecka  powoduje  depresje,  udary mózgu,  zawały serca, samobójstwa, utratę pracy.

Konkurowanie o uzyskanie pieczy nad dzieckiem i wykorzystywanie narzędzi prawa karnego dla celów alienacji rodzicielskiej powoduje też złamanie kariery zawodowej w wyniku skazania za kontaktowanie się z dzieckiem co w realiach polskiej doktryny i judykatury oznacza, że rodzic alienowany:

Ø  zakłócił mir domowy („spokojność”) babce alienującej,

Ø  „porwał” dziecko na widzenie orzeczone przez sąd,

Ø  znęcał się nad „matką” alienującą bo próbował realizować kontakty orzeczone przez sąd

– wszystkie takie przypadki Fundacja Obrony Praw Dziecka ma udokumentowane wyrokami wydanymi w sprawach jej podopiecznych.

I jeszcze raz. Bez komentarzy. Dokładnie tak jak to jest napisane na:

http://www.niebieskalinia.pl/edukacja/podstawowe-informacje-o-przemocy/definicje

zastępując określenie „przemoc” określeniem „alienacja rodzicielska”:
Alienacja rodzicielska – opis zjawiska:

ALIENACJA RODZICIELSKA TO ZAMIERZONE I WYKORZYSTUJĄCE PRZEWAGĘ SIŁ DZIAŁANIE PRZECIW CZŁONKOWI RODZINY, NARUSZAJĄCE PRAWA I DOBRA OSOBISTE, POWODUJĄCE CIERPIENIE I SZKODY.
ALIENACJA RODZICIELSKA CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE:

 

1. JEST INTENCJONALNA

Alienacja rodzicielska jest zamierzonym działaniem sprawcy i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary

 

2. SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE

W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca
silniejszy. Dziecko alienowane nie jest w stanie przeciwstawić się swojej „matce”. Jest od niej uzależniony i słabszy. Musi robić to czego ona oczekuje w stosunku do swojego ojca, babci i dziadka ze strony ojca.}

 

3. NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE
Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).

 

4. POWODUJE CIERPIENIE I BÓL
Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

III. Formy przemocy wobec dziecka podawane przez Fundację ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych wyczerpują również znamiona alienacji rodzicielskiej:

  1. uniemożliwianie kontaktu z drugim rodzicem,
  2. tłumaczenie, że drugi rodzic nie żyje,
  3. wmawianie, że drugi rodzic już cię nie kocha,
  4. zmuszanie do używania nowego imienia i nazwiska, do nie wyjawiania dziecku prawdziwych danych,
  5. izolacja od najbliższych, przyjaciół, dawnej szkoły/przedszkola itp.

 

Badając dzieci poddawane przemocy alienacji rodzicielskiej opisałem Zespół Dziecka Alienowanego definiując go jako zespół zaburzeń myślenia i zachowania będącego wynikiem poddawania dziecka zachowaniom z zakresu alienacji rodzicielskiej. Dynamika zmian zachowania takiego dziecka jest bardzo wysoka. Na początku procesu alienowania dziecko zachowuje się odwrotnie niż na jego końcu. Kiedy zostaje porwane przez jednego z rodziców biegnie do drugiego jeśli go zobaczy na ulicy. Brak właściwej reakcji państwa i całkowita bezkarność zachowań z zakresu alienacji rodzicielskiej powodują, że dziecko zaczyna po pewnym czasie płakać na widok Rodzica alienowanego a potem od niego uciekać.

Zespół Dziecka Alienowanego dzielę na cztery etapy i przypisuję go do skali od 0 do 100 jednostek wyalienowania (alienów):

Etap pierwszy: 0  – 25 jednostek wyalienowania (alienów)

Etap drugi:      26  – 50 jednostek wyalienowania (alienów)

Linia przełomu –Dziecko po raz pierwszy samo odmawia wyjścia na spotkanie z Rodzicem alienowanym orzeczone przez sąd

Etap trzeci:     51 – 75 jednostek wyalienowania (alienów)

Etap czwarty: 76 – 100 jednostek wyalienowania (alienów)

 

Na potrzeby badania zjawiska alienacji rodzicielskiej opracowałem techniki badawcze. Oto ich przykłady:

 1. Test prezentu.

Jeśli chodzi o reakcję dziecka na prezent wręczany przez bliską mu osobę odpychaną od niego opisać możemy całe kontinuum postaw. Na początku tego kontinuum jest normalna reakcja dziecka na miłą niespodziankę. Niczym nie różniąca się od reakcji dzieci nie poddawanych przemocy alienacji rodzicielskiej. Potem mamy reakcje odmowy przyjęcia prezentu od Rodzica alienowanego, potem… płacz na widok prezentu: Dziecko chce się cieszyć ale nie może bo będzie za to ukarane przez alienatorów. Na końcu tej skali mamy przypadek Zuzi z Leszna. Jej babcia wysłała jej prezent na 8. urodziny. Nie rozpakowała go. Postawiła na środku pokoju i krążyła wokół niego przez dwa tygodnie. Potem prezent został odesłany z powrotem pocztą. Zeznała tak jej „matka” której zeznań słuchałem na Sali sądowej.

Babcia nie poddawała się. Po kilku miesiącach znowu wysłała prezent do wnuczki z którą „matka” uniemożliwiała jej kontakty. Dziewczynka napisała przy listonoszu, na paczce, koślawym pismem dziecka: „Odmawiam przyjęcia. Zuzia W(…)”.

Mówi się, że w Polsce kobiety są dyskryminowane. Faktycznie: babki alienujące zagarniają bezkarnie wnuki w całości, oglądają z nimi nawet telenowele wtedy kiedy mają się odbywać  „kontakty” orzeczone przez sąd  a druga babcia nie wie nawet dokąd jej wnuczka i/lub wnuk zostały wywiezione. Sędziowie i policjanci nie chcą jej pomóc bo przeprowadzka nie jest w Polsce przestępstwem. Nawet jeśli odbyła się tylko po to, żeby schować dziecko przed drugim rodzicem i jego rodziną pochodzenia.

 1. Test telefonu.

W drugiej fazie Zespołu Dziecka Alienowanego nie chce ono podać Rodzicowi alienowanemu swojego numeru telefonu – będąc pod wpływem osób pracujących nad zniszczeniem jego więzi z bliskimi.

W trzeciej fazie tego zaburzenia, nazywanego w literaturze obcojęzycznej Parental Alienation Syndrome nie chce podać Rodzicowi alienowanemu swojego numeru telefonu samo z siebie. Już bez kontroli osób pracujących nad zniszczeniem jego więzi z bliskimi.

 1. Test odcięcia w mediach społecznościowych

Na początku skali mamy takie relacje jak pomiędzy dziećmi i rodzicami mieszkającymi razem lub pomiędzy dziećmi a rodzicami nie mieszkającym razem ale nie będącymi ofiarami złośliwego nowotworu alienacji rodzicielskiej.

Na końcu skali mamy całkowitą blokadę w mediach społecznościowych. Facebooku, Twitterze itd. W trzeciej fazie ZDA dzieci nie chcą narażać się ludziom, którzy je alienują. W czwartej fazie nie czują już potrzeb kontaktu. Zniszczyły ją w sobie.

 1. Test więzienia.

Domy w których przebywają dzieci alienowane funkcjonują jak więzienia dla dorosłych. Wyróżniłem 91 cech wspólnych. Oto dwie z nich:

 1. Funkcjonariusze Służby Więziennej tak prowadzą więzienie żeby nikt z zewnątrz nie pomógł osadzonemu w jego opuszczeniu. Alienatorzy tak prowadzą dom w którym przetrzymywane jest dziecko alienowane żeby nikt z zewnątrz go nie porwał.
 2. Zarówno dziecko alienowane jak i osadzony przebywają w swoich więzieniach i nie mogą ich opuszczać na mocy decyzji sądu. Wyroku sądu karnego albo postanowienia sądu rodzinnego o tym z którym rodzicem dziecko ma mieszkać.

5.Test maski.

Najlepiej go przeprowadzić przychodząc z Rodzicem alienowanym pod szkołę. Jeśli dziecko nie ucieknie od Rodzica (4 faza Zespołu Dziecka Alienowanego) to możne ocenić stopień jego wyalienowania obserwując mimikę twarzy dziecka. Im wyższy poziom wyobcowania tym bardziej buzia dziecka przypomina maskę. Pozbawioną mimiki.

 1. Test „nowego taty” / „nowej mamy”.

A – Czy „nowy rodzic” w ogóle pojawił się do tej pory w życiu „rodzica” alienującego?

B – Czy pojawił się ale „rodzic” alienujący ukrywa go przed dzieckiem lub dziećmi alienowanymi?

C – Czy „nowy rodzic” odwiedza „rodzica” alienującego?

D – Czy „nowy rodzic” zamieszkał z „rodzicem” alienującym?

E – W jaki sposób dziecko zwraca się do nowego partnera / nowej partnerki „matki” / „ojca” alienującego:

E1 – Czy mówi do niej „mamo czy tylko po imieniu.

E2 – Jeśli mówi do niej „mamo” problem jest większy i większe jest cierpienie Podopiecznej. Wyższą też wartość przybiera poziom wyalienowania dziecka – A:

Przebieg funkcji stopnia wyalienowania dziecka (A) w zależności od jego relacji z nowym rodzicem (nowym partnerem, partnerką matki, ojca alienującego) (R) – f(A)=R

 1. Test pierwszego zdania.

Co mówi badany w pierwszym zdaniu. Najgorzej jeśli kobieta diagnozowana pod kątem występowania u niej Zespołu „Matki” Alienującej komunikuje: Ja chcę żeby Patryk chodził na kontakty tylko on nie chce.

Do „Karty pierwszego kontaktu z klientem” Wojewódzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie, opracowującego w latach 90-tych metodykę tej formy pomocy wprowadzono rubrykę do wypełnienia przez interwenta: „Co klient powiedział w pierwszym zdaniu.” Furtka do podświadomości. Według różnych teorii w 20 – 80% podświadomość  steruje zachowaniem ludzi.
8. Arkusz obserwacji Zespołu Dziecka Alienowanego – Syndromu Gardnera (Parental Alienation Syndrome).
9. „Skala wyalienowania dziecka” (od 0 do 100 jednostek wyalienowania) opisująca poziom rozwoju i etap Zespołu Dziecka Alienowanego, czyli zespołu zaburzeń myślenia i zachowania będącego efektem niszczenia więzi dziecka z osobami bliskimi.
10. Arkusz obserwacji Zespołu Alienującej „Matki”.
11. „Skala wredności” opisująca poziom rozwoju i etap Zespołu Alienującej „Matki”, czyli zespołu zaburzeń myślenia i zachowania prowadzącego do niszczenia więzi dziecka z osobami bliskimi. W szczególności zaangażowanie narzędzi prawa karnego dla celów alienacji rodzicielskiej. Nazwa pochodzi od alienującej babki Eugenii K. z ulicy Podzamcze w Krakowie, która zwykle twierdziła, że alienowany Tata odwiedzający jej wnuki jest „wredny” jednocześnie sypiąc mu solą w oczy i oblewając wrzącym olejem, kiedy starał się on realizować kontakty orzeczone przez sąd. Nigdy nie została ukarana za takie zachowanie. Sędzia Ewa Szymańska uniewinniła ją ze wszystkich zarzutów.
12. Arkusz obserwacji Zespołu Alienowanego Rodzica.
13. Arkusz obserwacji Zespołu Alienowanej Babci.
14. Arkusz obserwacji Zespołu Alienowanego Dziadzia.

 1. Test drzwi:
Poziom wyalienowania dziecka Reakcja na drzwi do mieszkania lub domu w którym przebywa na co dzień z rodzicem alienującym i/lub innymi odcinającymi go od połowy rodziny osobami
Pierwsza faza Zespołu Dziecka Alienowanego 0 – 25 jednostek wyalienowania (alienów) Jeśli zobaczy rodzica odcinanego przed domem stara się uciec do niego na przykład przez okno. Alienatorzy muszą zamykać drzwi na klucz i go chować lub trzymać poza zasięgiem dziecka na przykład wieszać tuż pod sufitem
Druga faza Zespołu Dziecka Alienowanego 25 – 50 jednostek wyalienowania (alienów) Osoby zaangażowane w rugowanie z życia dziecka drugiego rodzica muszą zamykać drzwi na klucz ale nie muszą już twego klucza chować przed nim. Dziecko nie stara się uciekać. Nie sięga po klucz który leży obok.
Trzecia faza Zespołu Dziecka Alienowanego 50 – 75 jednostek wyalienowania (alienów) Widząc rodzica alienowanego przed domem dziecko alienowane nie wyjdzie do niego mimo, że drzwi są zamknięte ale nie na klucz.
Czwarta faza Zespołu Dziecka Alienowanego 75 – 100 jednostek wyalienowania (alienów) Widząc rodzica alienowanego przed domem dziecko alienowane nie wyjdzie do niego mimo, że drzwi są otwarte na oścież.

 

 1. Test dystansu:
Poziom wyalienowania dziecka Reakcja dziecka w sytuacji kiedy zobaczy z oddali mamę lub tatę od którego jest alienowane.
Pierwsza faza Zespołu Dziecka Alienowanego 0 – 25 jednostek wyalienowania (alienów) Biegnie do rodzica alienowanego.
Druga faza Zespołu Dziecka Alienowanego 25 – 50 jednostek wyalienowania (alienów) Idzie wolniej lub szybciej (25-32 alienów) w stronę rodzica alienowanego. Dąży do rozmowy.
Trzecia faza Zespołu Dziecka Alienowanego 50 – 75 jednostek wyalienowania (alienów) Idzie wolniej lub szybciej (68-75 alienów) ale od rodzica alienowanego. Nie chce kontaktu.
Czwarta faza Zespołu Dziecka Alienowanego 75 – 100 jednostek wyalienowania (alienów) Ucieka od mamy lub taty za kontakty z którymi była i jest karane przez osoby alienujące.

 

 1. Test szklanej ściany:

Dziecko w pierwszej lub drugiej fazie Zespołu Dziecka Alienowanego kiedy zobaczy Rodzica alienowanego zaczyna do niego biegnąć i w pewnej momencie gwałtownie zatrzymuje się jakby wpadło na szklaną ścianę. Dociera do niego, że spontanicznie reagując na osobę z którą było tak zżyte kiedy jeszcze razem mieszkali wywołuje negatywną reakcję strony alienującej, którą też kocha i której też nie chce krzywdzić. Aby nie odczuwać tego dyskomfortu psychicznego zaczyna rugować pozytywne emocje wobec tych których kocha ale którzy już z nim nie mieszkają. Przestaje za nimi tęsknić. Zaczyna źle o nich myśleć i mówić. Tak jak mu podpowiadają domownicy. Sęp na ramieniu czuwa już nad nim cały czas. Do tego stopnia, że w trzeciej i czwartej fazie Zespołu Dziecka Alienowanego nie zareaguje już ono spontanicznie na widok Rodzica alienowanego i nie pobiegnie do niego.

W teście szklanej ściany należy sprawdzić jaki procent dystansu dziecko przebiegło w kierunku Rodzica alienowanego. Jeśli dziecko zderzyło się ze szklaną ścianą już po 2 metrach to znaczy, że jest bardziej wyalienowane niż takie które stanęło jak wryte po 7 metrach. Na 10 metrowym dystansie. Bo uznajemy, że przebiegnięcie 20 metrów, jeśli dziecko zobaczyło alienowaną mamę 100 metrów od siebie, daje taki sam wynik w alienach co przebiegnięcie 2 metrów jeśli mama pojawiła się 10 metrów dalej.

Chcąc prawidłowo ocenić stopień wyalienowania dziecka używając testu drzwi, dystansu czy szklanej ściany należy wziąć pod uwagę współczynnik obecności „rodzica” alienującego – to, czy nie stoi on obok dziecka i czy do dziecka czegoś nie mówi. A jeśli „rodzica” alienującego obok dziecka w tym momencie nie ma trzeba ocenić na jak (psychologicznie) krótkiej smyczy elektronicznej w postaci smartfona dziecko jest trzymane w chwili przeprowadzania badania. Dzieci aż do 65 jednostek wyalienowania (alienów) zachowują się zupełnie inaczej względem Rodzica alienowanego w zależności od tego czy obok nie stoi „rodzic” alienujący czy nie stoi. Nawet komunikaty niewerbalne wysyłane dziecku przez „matkę” przekazujące, że nie jest ona chętna tej relacji powodują, że dziecko tłumi spontaniczną radość ze spotkania z ojcem czy odcinaną od niego babcią. Kiedy alienatorki nie ma w pobliżu i dziecko nie boi się, że za chwilę zadzwoni rozbijając interakcję zaczyna przytulać się, uśmiechać i całować tatusia. Dlatego błędem sędziów jest ustalanie kontaktów dziecka z rodzicem drugoplanowym w obecności rodzica z którym dziecko na stałe mieszka. Bo jest to na pewno rodzic alienujący. Gdyby nie był alienujący to kontakty nie zostałyby ustalone przez sąd tylko rodzice sami ustaliby między sobą kiedy mają się odbywać. Połowa rozchodzących się rodziców tak robi.

Jak wynika z opracowanego przez autora Modelu matematycznego alienacji rodzicielskiej czas (T) spędzany przez dziecko alienowane z odcinanym od niego Rodzicem bez obecności  „rodzica” alienującego i bez smyczy elektronicznej w postaci smartfona i telefonu jest jednym parametrem stopnia wyalienowania dziecka (A) w funkcji czasu [A=f(c)] skutecznie przeciwdziałającym temu wyalienowaniu czyli odwrotnie proporcjonalnym.

1

A =  —————

T

Czas (t) spędzany przez dziecko alienowane z odcinanym od niego Rodzicem w obecności  „rodzica” alienującego działa na niekorzyść dziecka i przyspiesza jego alienację. Nie reaguje ono bowiem spontanicznie na rodzica z którym kiedyś mieszkało ale bacznie obserwuje to jak zachowuje się „rodzic” który go porwał. Przejmuje w ten sposób negatywne nastawienie i wrogość „matki” względem Ojca. To nie jest do opanowania przez matki alienujące. Nawet aktorki w takich sytuacjach podświadomie, niewerbalnie prezentują uprzedzenie do ojca swojego dziecka. Gdyby nie było tego uprzedzenia – nie rozwodziłyby się z nim.

t

A =  —————

T

Wszystkie inne czynniki są parametrami wprost proporcjonalnymi w przebiegu funkcji stopnia wyalienowania dziecka w procesie jego indoktrynacji A=f(c). Szybciej lub wolniej prowadzą dziecko od pierwszego do czwartego etapu wyalienowania. Nie można ich zapisać  pod kreską (w mianowniku). Trzeba je zapisać nad kreską (w liczebniku):

 

t + Z + W + R + O + D + N + Ł

A =  ————————————————

T

gdzie:

A  =  Stopień wyalienowania dziecka.

Z  =  Wpływ systemu prawnego. Jeżeli w rejonie orzeka sędzia który stara się przeciwdziałać alienacji rodzicielskiej to stopień wyalienowania dziecka jest mniejszy. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy nie daje obecnie sędziemu możliwości orzeczenia opieki wspólnej bez zgody matki. Orzeka on więc ograniczony do widzeń czas spędzany przez dziecko z tatą, a to już powoduje alienację. Nawet jeśli dziecko nie jest alienowanie czynnie to podlega alienacji biernej: automatycznie związuje się z nowym partnerem mamy, ludźmi z którymi przebywa, cmentarzem który odwiedza 1 listopada i innymi miejscami w których jest częściej niż z rodzicem alienowanym.

W  = Wpływ społeczności lokalnej i sąsiedzkiej. Rodzice alienowani bronią się manipulując wstydem. Niektórzy rodzice alienujący, szczególnie mieszkający w małych miejscowościach wstydzą się tego co się dzieje pod ich domem, że ciągle podjeżdża Policja i alienują mniej (Dopóki nie przekroczą granicy wstydu.). W Polsce jednak, generalnie, nikt nie chce mieszać się do spraw sąsiadów co w efekcie daje społeczne przyzwolenie na alienowanie. 

R  =  Liczba osób alienujących dziecko. Najczęściej dziecko wygrywa ten kto ma większą ekipę która pomaga mu w porywaniu dziecka drugiemu rodzicowi a potem w ukrywaniu i odcinaniu go od niego.

O  =  Intensywność alienacji. Im więcej negatywnych opinii o Rodzicu alienowanym dziecko słyszy w jednostce czasu tym wcześniej zaczyna traktować go wrogo.

D  = Wpływ alienatorów na matkę. Alienowanie może być bardziej intensywne przez rodzinę matki (rodziców, rodzeństwo) lub jej nowego partnera niż przez nią samą.

N = Atrakcyjność telewizji i gier komputerowych. Ważne jest czy alienatorzy zakupili dzieciom satelitarne programy dla dzieci czy nie. Czy dziecko ma tablet, Playstation, Xboxa itp. Ułatwia to „aranżowanie pokus”: „Nie chce z tobą rozmawiać (przez telefon) [wyjść do ciebie] bo ogląda bajkę.” „Co nie pozwalasz dziecku pograć w grę / obejrzeć bajki?” W domyśle – jesteś złym tatą. Łatwe przejście do sposobu alienowania na tzw. niedobrego tatę i sposobu alienowania na tzw. dobrą mamę, która pozwala dziecku oglądać bajki. Szczególnie wtedy kiedy dziecko ma spotkanie z tatą. Jeżeli w domu gdzie dziecko mieszka nie ma komputera ani telewizora (co zdarza się bardzo rzadko) do wzoru wpisujemy liczbę 0. Zgodnie z prawem reakcji prawie równej akcji rodzice alienowani stoją raczej na z góry przegranej pozycji jeśli chodzi o porównanie atrakcyjności dla dziecka spaceru z rodzicem alienowanym a spędzeniem czasu na nowej grze komputerowej w którą ochoczo zaopatrzyli go alienatorzy i wręczyli „akurat” wtedy kiedy zbliżała się godzina spotkania orzeczonego przez sąd.

Ł = Dążenie dziecka do samodzielności. Parametr ten rośnie z wiekiem dziecka pogłębiając alienację. Dziecko kilkuletnie czasami woli bawić się z rówieśnikami niż porozmawiać z rodzicem, z którym nie mieszka. Tym bardziej że mama i babcia wolą, żeby dziecko bawiło się z kuzynką niż rozmawiało z tatą. Dziecko wybierając tatę czuje się nie w porządku wobec mamy i babki.

Dla nastolatków ważniejsze jest budowanie swojej pozycji w grupie rówieśniczej, pierwsze miłości niż odnawianie relacji z rodzicem któremu są niechętni wszyscy z którymi mieszka. Dojrzewanie polega na odcinaniu się od wszystkich dorosłych, buncie adolescencyjnym, budowaniu swojej niezależności i testowaniu jej granic. Rodzice alienowani nastolatków mają większe trudności w utrzymaniu relacji z dziećmi niż rodzice alienowaniu dzieci kilkuletnich, które szybciej można do siebie czymś przyciągnąć. Dla nastolatka oznajmienie rówieśnikom, że idzie na spacer z tatą grozi wykluczeniem. Przecież oni wszyscy mają oboje rodziców w domu i nie rozumieją tego.

 

T         =          Czas spędzany przez dziecko z Rodzicem alienowanym.

t          =  t1 + t2  = Czas spędzany przez dziecko alienowane z „rodzicem” alienującym:

t1 – bez obecności Rodzica alienowanego,

t2 – przy obecności Rodzica alienującego

 

 

Analizując problem elektronicznej smyczy w postaci smartfonów w życiu alienowanego dziecka zauważyć warto, że mamy tutaj do czynienia z kolejnym przykładem działania Prawa reakcji prawie równej akcji. (Z każdej dobrej rzeczy powstaje około 33 % przypadków złych. I z każdej złej powstaje około 33% dobrych.) Smartfony ułatwiają życie i mają mnóstwo zalet ale niszczą rodziny. Rodzice i dzieci zamiast rozmawiać podczas wspólnego obiadu wszyscy patrzą, każdy w swojego smartfona. Nastolatki chwalą się tym ilu mają znajomych na Facebooku, z których większość nigdy nie widzieli na własne oczy a nie dostrzegają ludzi obok siebie. Zaniknęły rozmowy w środkach komunikacji publicznej. Chłopak i dziewczyna nie rozmawiają już ze sobą na randce – każde patrzy w swojego smatfona. Im szybszy rozwój nowych technologii tym większy konflikt lojalności i strach dzieci alienowanych, że „matka” lub „ojciec” alienujący zadzwonią i ukarzą ich swoim niezadowoleniem z tego, że zaangażowały się w rozmowę z Rodzicem alienowanym.

 

Połowa rozstających się z ojcem swojego dziecka lub dzieci matek nie alienuje. Druga połowa stała się obiektem moich badań. Analizując ich proces decyzyjny o tym, czy odcinać dziecko od drugiej połowy rodziny zauważyłem, że przeżywają dylematy typu P P P P :

 1. Pomoc,
 2. Pieniądze,
 3. Potrzeby,
 4. Prawo.

Dylemat pierwszy – Pomoc:

Kto pomoże mi przy dzieciach? Kto odbierze je z przedszkola jeśli będę wzywała Policję bo przyszedł je wziąć na spacer ojciec? Tu z pomocą przychodzą głównie, coraz dłużej żyjące, babki alienujące, które zamiast zajmować się na emeryturze swoim hobby, spotykać z koleżankami i jeździć po świecie koniecznie chcą zajmować się wnukami przez co rozbijają córkom małżeństwo przekonując je, że nie potrzebują męża do odbierania dzieci z przedszkola itd.

Dylemat drugi – Pieniądze:

Kto pomoże mi utrzymać dzieci? Tu z pomocą przychodzi głównie państwo:

 1. przekonując matki że jedyną rolą ojca jest rola bankomatu,
 2. ustalając alimenty w kilka dni (bez przesłuchiwania stron) a kontakty dzieci z ojcem kilkanaście miesięcy (bo obowiązkowo trzeba przesłuchać strony),
 3. orzekając alimenty wyrokiem (na które przysługuje „apelacja”) a kontakty orzekając tylko postanowieniem (na które przysługuje tylko „zażalenie”). „Wyrok” już samym swoim brzemieniem nadaje orzeczeniu większą powagę i ważność niż „postanowienie”,
 4. zwalniając matki z kosztów prowadzenia postępowania o alimenty z jednoczesnym niezwalnianiem ojców z kosztów prowadzenia postępowania o kontakty i chronienia się przed egzekucją komorniczą,
 5. nie dzieląc świadczeń typu 500+ czy 300+ automatycznie na pół pomiędzy oboje rodziców walczących o opiekę nad dzieckiem.

Państwo rozbija rodziny, zachęca do rozwodów (których liczba stale rośnie)  i zastępuje dzieciom ojców rozwiązując dylematy finansowe matek które wolą dzięki temu się rozwieść niż iść na terapię małżeńską.

Dylemat trzeci – Potrzeby:

Ten dylemat rozwiązują nowi partnerzy „matek” alienujących. Ze względu na opisane przeze mnie w 2018 roku zjawisko alienacji rodzicielskiej biernej ich wina jest większa niż babek alienujących. Babki alienujące nie są w stanie zaspokoić tego rodzaju potrzeb matki. Natomiast nowi partnerzy matek alienujących często Pomagają i odbierają dzieci z przedszkola. Zastępując, nawet w tym aspekcie, babki alienujące.

Ten dylemat dzielę na trzy aspekty:

 • typu S,
 • typu T i
 • typu O.

Potrzeby typu S: Kto zaspokoi moje potrzeby Seksualne? Jeśliby rodzice słuchali księdza i święcie trzymaliby się zasady: Jeden partner, jedna partnerka seksualna aż do jego / jej śmierci – nie byłoby 90% przypadków alienacji rodzicielskiej. Popęd seksualny jest bowiem bardzo silny i bledną przy nim analizy psychologiczno-emocjonalne osób cierpiących na Zespół Alienującej „Matki” lub Zespół Alienującego „Ojca”.

Potrzeby typu T: Z kim pójdę na Sylwestra? Czy nie będzie mi wstyd przed koleżankami że przyjdę na spotkanie absolwentów mojej szkoły sama? Kto będzie moim Towarzyszem do rozmów w długie, zimowe rozmowy kiedy dzieci już wyrosną?

Potrzeby typu O: Kto będzie Ojcem dla moich dzieci kiedy ich ojca biologicznego pomówię o przemoc lub pedofilię, skorzystam z pomocy Funduszu Sprawiedliwości Pomocy Pokrzywdzonym  i wsadzę go do więzienia? Kto je wtedy poprowadzi do ołtarza w dniu Pierwszej Komunii Świętej albo ślubu? Kto pomoże mi zaprowadzić w domu dyscyplinę wśród dzieci? Kto będzie mnie bronił i pójdzie skopać ojca biologicznego moich dzieci kiedy przyjedzie na spotkanie z nimi orzeczone przez sąd? Kto będzie mnie woził samochodem na wczasy i pomagał mi wywozić dzieci poza ich stałe miejsce zamieszkania w dniu ich spotkań z ojcem – skoro nie mam prawa jazdy?

Dobrze że kobiety wprowadziły swoje pomysły do polityki, nauki i sposobów zarządzania firmami ale zgodnie z prawem kontrakcji spowodowało to powstanie negatywnych zjawisk społecznych.

Ruch wyzwolenia kobiet i feminizm nie jest zgodny z ich naturą biologiczno-genetyczną. Dopominają się równości ale jednocześnie nie chcą podzielić się z mężczyznami opieką nad dziećmi w przypadku rozpadu ich związku z ojcem ich dziecka lub dzieci.

Pewna badana przeze mnie „matka” alienująca, lekarz medycyny, powiedziała:

 1. „Uczyłam się w najlepszym liceum w Krakowie. Czułam, że jestem urodzona do tego, aby zajmować się domem, mężem i dziećmi, prać, gotować. Najbardziej lubiłam i nadal lubię zmywać naczynia! Wstydziłam się nawet o tym głośno mówić. Wszystkie koleżanki szły albo na medycynę albo na prawo. Ja też musiałam.
 2. Potem wyszłam za mąż bo zapragnęłam mieć dzieci a kiedy po raz drugi zaszłam w ciążę w jej drugim miesiącu wniosłam pozew o rozwód bo taka jest teraz moda. Pomagała mi moja mama. Mogłam też liczyć na wysokie alimenty bo mąż bardzo dobrze zarabiał. Kilkanaście razy więcej niż ja.
 3. Mąż chciał opieki naprzemiennej. Chcąc wyeliminować go jako konkurenta do opieki nad dziećmi zaczęłam pomawiać go o wszystko co tylko wymyśliłam: pedofilię, złośliwe niepokojenie i znęcanie się nade mną kiedy próbował kontaktować się z naszymi dziećmi, a także porwania rodzicielskie kiedy zabierał je na kontakty. Sądy oddalały jego wnioski o ukaranie mnie za nierealizowanie kontaktów. Dziecko raz kichnęło dwa dni przed „widzeniem” i już mówiłam że jest chore. Wygrywałam w sądzie wszystko co chciałam. Korzystałam z bezpłatnej pomocy państwa takiej jaką oferuje teraz Fundusz Sprawiedliwość Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Wsadziłam go w końcu do więzienia za przedłużanie kontaktów które umożliwiałam mu raz na rok. Co sąd uznał za porwanie rodzicielskie – art. 211 kodeksu karnego. I pozbawiłam władzy rodzicielskiej.”

Badani, ofiary alienacji rodzicielskiej, zgłaszający się po pomoc do Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka, prowadzonej przez autora, są przekonani, że żyją w fikcji prawnej. Powtarzają, że  „są oszukiwani przez Ojczyznę”. Rząd powtarza, że stawia na rodzinę i dzieci. Kłóci się to z codzienną rzeczywistością małżeństw i par rodzicielskich z których już prawie połowa rozwodzi się lub rozstaje: Bezwzględne prawa dzieci i rodziców do wzajemnych kontaktów i opieki wspólnej są bowiem tylko teoretycznie gwarantowane przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej i ratyfikowane umowy międzynarodowe, będące na mocy art. 87 pkt. 1. Konstytucji RP źródłami powszechnie obowiązującego w Polsce prawa. Należą do nich, między innymi:

 1. Traktat Lizboński (art.24 pkt. 3 Karty Praw Podstawowych);
 2. Konwencja w sprawie kontaktów z dziećmi przyjęta przez Komitet Ministrów Rady Europy w Wilnie 3 maja 2002 r.  (sporządzona w Strasburgu 15 maja 2003 r., Dz. U. Z 2009 r. Nr 68, poz. 576), podpisana przez Polskę dnia 24 września 2003 r.;
 3. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. Z 1993 r. Nr 61, poz. 284);
 4. Konwencja praw dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r., Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526;
 5. Europejska Konwencja o wykonywaniu praw dzieci sporządzona w Strasburgu 25 stycznia 1996 r.;
 6. Europejska Karta Społeczna, (European Social Charter (ESC), Europäische Socialcharta, Charte sociale européenne) sporządzona w Turynie 28 października 1961 r., poprawiona w Protokole zmieniającym ESC, przygotowanym w Turynie 21 października 1991 r. Jej sygnatariuszami są członkowie Rady Europejskiej, w tym Polska. ESC gwarantuje prawa podstawowe, m.in.: prawo ochrony dzieci i młodzieży przed alienacją rodzicielską, prawo dzieci i młodzieży do opieki wspólnej – równoważnej, prawo do organizowania się, nieutrudniania działalności organizacji społecznych, monitoringu pracy instytucji publicznych, w tym sądów;
 7. Zasada 6 rekomendacji nr R (84) w sprawie władzy rodzicielskiej z dnia 28 lutego 1984 r., przyjęta przez Komitet Ministrów Rady Europy.

 

Przypadki specyficzne alienacji rodzicielskiej:

 1. Alienacja rodzicielska 100 procentowa. Przypadek graniczny. W wyniku aborcji dziecko traci nie tylko życie ale całkowicie możliwość realizacji potencjalnych więzi z osobami które chętnie użyczyłyby mu swoich zasobów emocjonalnych i materialnych jeśli pozwolono by mu się urodzić. Wielu niedoszłych ojców, zgłaszających się po pomoc do Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka, bardzo cierpi bo ich partnerka poddała się aborcji bez ich zgody lub nawet wiedzy. Aborcja, w szczególności bez zgody ojca, powinna zostać zabroniona.
 2. Morderstwo dziecka lub osoby mu bliskiej. Drugi przypadek graniczny. Oprócz kary za zabójstwo mordercy powinni być dodatkowo karani z artykułu sankcjonującego karnie zachowania z zakresu alienacji rodzicielskiej.
 3. Dziecko nigdy nie mieszkało na stałe z rodzicem od którego zostało odcięte. Matka wyprowadziła się od jego ojca jeszcze kiedy była w ciąży.
 4. Babka dziecka uniemożliwia mieszkającemu z nią swojemu synowi Kamilowi (do którego jest zrażona) zabawę i nawiązywanie więzi z jego siostrzenicą Amelką, którą się zajmuje, pod nieobecność swojej córki. Amelka jest zainteresowana wujkiem Kamilem. Dąży do kontaktu z nim. W wyniku postawy babci jest to bezskuteczne. Amelka traci więc zasoby i nie może nawiązać więzi z bratem swojej mamy. Jest to więc przypadek alienacji rodzicielskiej.
 5. Babka dziecka przejmuje rolę matki Dawida od swojej córki Anny. Wypycha ją z domu. Każe nocować jej u swojej zniedołężniałej matki. Realizuje się w roli nie tylko babci ale przede wszystkim matki wbrew woli swojej córki Anny, która czuje się tłumiona i ograniczana w realizowaniu siebie w roli matki Dawida.

 

W ramach prewencji i profilaktyki zjawiska alienacji rodzicielskiej należy zmienić prawo. Zakres dowolności oceny dowodów przez sędziów i margines ich decyzji jest zbyt szeroki i naciągają oni obowiązujące teraz przepisy sprawiając, że zapisy Konstytucji i umów międzynarodowych obowiązujących Polskę są fikcją. Wśród  sędziów, parlamentarzystów i w całym społeczeństwie panuje zgody na gwałcenie psychiczne dzieci w zakresie tego kogo mają kochać czy starego czy nowego tatę, czy starą czy nową mamę.

Przy Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka już w 2008 roku powstał Obywatelski Komitet Inicjatyw Ustawodawczych Opieki Wspólnej który rekomenduje ustawodawcy zmianę kilkudziesięciu  przepisów, a także wprowadzenie nowych. Tak aby te problemy zostały rozwiązane w sposób strukturalny. Z analiz wynika, że obowiązujący porządek prawny generuje problem alienacji rodzicielskiej i musi zostać zmieniony.

Najważniejsze jest wprowadzenie sankcji karnych za zachowania z zakresu alienacji rodzicielskiej. W Niemczech grozi za to pół roku więzienia, we Francji czy Szwajcarii rok a w Brazylii nawet 3 lata. W Polsce całkowicie bezkarne jest sterowanie psychiką dziecka, zgodnie z widzimisię rodzica sprawującego nad nim bezpośrednią opiekę, zaangażowanego w przebudowę strukturalną swojego życia małżeńskiego. Nie jest to przestępstwo. Nie jest to nawet wykroczenie. Dlatego Policja odmawia pomocy. Prokuratorzy nie chcą nad tym pracować. Dlatego należy wprowadzić do Kodeksu karnego artykuł 211 b:

Kto dopuszcza się alienacji rodzicielskiej podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

A w rozdziale XIV. Objaśnienie wyrażeń ustawowych art. 115 § 21: Alienacją rodzicielską jest działanie prowadzące do zniszczenia więzi dziecka z osobami bliskimi.

W Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym należy wprowadzić przepis o orzekaniu opieki wspólnej nawet bez zgody jednego z rodziców. W ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku o jej orzeczenie przez jednego z rodziców. Tak aby zapobiegać przemocy alienacji rodzicielskiej natychmiast a nie czekać aż dziecko zostanie tak przestawione, że nie będzie chciało wyjść do drugiego rodzica.

Bez wprowadzenia sankcji karnych za alienację rodzicielską i obligatoryjne orzekanie opieki wspólnej na wniosek jednego lub dwoje rodziców najlepiej nic w Polsce nie zmieniać. Bo, zgodnie z prawem reakcji prawie równej akcji, działania rządzących przypominają gaszenie pożaru benzyną. W pierwszej dekadzie XXI wieku zaczęto dawać rodzicom samotnym prawie 200 zł miesięcznie na każde dziecko. Od razu wzrosła liczba rozwodów. Obecnie pomaga się ofiarom przestępstw i przemocy. Za darmo, na koszt państwa kobiety uzyskują pomoc w pozbyciu się z mieszkania ojca swoich dzieci i zamiany go na „nowszy model”. Głośno też jest w mediach o pedofilii. Co najmniej 1/3 oskarżeń o pedofilię i przemoc to pomówienia – wykorzystywanie narzędzi prawa karnego dla celów alienacji rodzicielskiej. Żaden prokurator ani żaden sędzia nie jest w stanie dojść do tego czy jest to prawda obiektywna czy tylko element walki o dziecko dopóki dzieci stron nie będą wychowywane zgodnie z zasadami opieki wspólnej – naprzemiennej. Klincz trwa bo prokurator i policja nie chcą zajmować się problematyką alienacji rodzicielskiej bo nie jest to przestępstwo. Czekają aż problem rozwiąże sąd rodzinny a sąd rodzinny nie chce orzec opieki wspólnej czekając aż sąd karny upora się z tym co zarzucają sobie nawzajem rodzice. Dlatego wspierając w 2011 roku protest osób odcinanych od dzieci przed Sądem Rejonowym w Suchej Beskidzkiej postawiliśmy postulat utworzenia funkcji sędziego rodzinno-karnego czyli zmuszenia sędziów rodzinnych do orzekania w tych sprawach karnych które są efektem nie orzeczenia przez nich opieki naprzemiennej. Tak aby od razu mogli dostrzec konsekwencje swoich decyzji. Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej zrealizował ten postulat po swojemu: Sędzia Elżbieta Loska (dawniej Noga) najpierw orzeka w Wydziale Karnym kary więzienia dla ojców dlatego bo walczą oni o kontakty z dziećmi a potem przechodzi do Wydziału Rodzinnego i odbiera im władzę rodzicielską oraz zabrania kontaktów bo są przestępcami. To miało przecież iść w drugą stronę. Sprawy karne są efektem złych orzeczeń sądu rodzinnego wymuszającego na rodzicach pomawianie, wojnę o dzieci i ich wzajemne sobie porywanie, a nie odwrotnie.

Mediacje powinni być obowiązkowe i bezpłatne finansowane przez państwo. Jeśli mediatorzy uznają, że rodzicom przyda się terapia małżeńska powinna zostać im ona zaoferowana na koszt Skarbu Państwa. Jest to tańsze niż doprowadzenie do tego, że w 2000 roku rozwodziło się 1/3 małżeństw a w 2019 roku rozwodzi się ½. Przez co znacząco wzrosła liczba samobójstw dorosłych i dzieci i lawinowo wzrosła liczba porwań rodzicielskich – bo jest to jedyny skuteczny sposób uzyskania opieki nad dzieckiem w przypadku jeśli sąd nie chce orzec opieki wspólnej – naprzemiennej. Trzeba dziecko porwać a potem doprowadzić go do takiego stanu, że nie będzie chciało widzieć drugiego rodzica i będzie od niego uciekać. Powstają więc bojówki ojcowskie które porywają dzieci niewypuszczane na kontakty. Już 42,3% rodziców alienowanych zgłaszających się z prośbą o pomoc do Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka jest płci żeńskiej. Liczba alienowanych matek w Polsce potroiła się od 1999 roku.

Brak skutecznego zapobiegania opisanym wyżej problemom zmniejsza, według różnych badań,  od kilku do kilkunastu procent wzrost krajowego PKB. Dlatego w Norwegii wszyscy rodzice którzy chcą się rozwieść muszą przejść obowiązkowe szkolenie z zakresu konsekwencji rozwodu dla dzieci. Wielu z nich potem z tego pomysłu rezygnuje. W Polsce powinno być podobnie.

 

Bibliografia

 1. Bednarczyk M., Przemoc seksualna. Profilaktyka, diagnoza, interwencja. Radom 2019
 2. Czerederecka A. „Manipulowanie dzieckiem przez rodziców rywalizujących o
 3. udział w opiece”, Dziecko krzywdzone” nr 4 (25) z 2008 r.
 4. Czerederecka A. „Syndrom oddzielenia od drugoplanowego opiekuna (PAS) –
 5. przydatność analizy w badaniach sądowych w kontekście krytyki zjawiska”,
 6. Nowiny Psychologiczne nr 3 z 2005 r (str. 31 – 42)
 7. Czerederecka A. „Syndrom odosobnienia od jednego z rodziców u dzieci z
 8. rozbitych rodzin” Nowiny Psychologiczne nr 4 z 1999 r (str. 5 – 13)
 9. Czerederecka A., Wach E. „Difficulties of Social Adaptation of Presons
 10. Experiencing Marital Failures”, Z Zagadnień Nauk Sądowych nr XXX z 1994 r
 11. Darnall D. „”Divorce Casualties: Protecting your Children from Parental Alienation”, Taylor Trade Publishing
 12. Darnall D. „The Parental Alienation Directory”, PsyCare
 13. Gardner R. „Academy Forum”, Volume 29, Number 2, Summer, 1985, p. 3-7 „Recent Trends in Divorce and Custody Litigation.” fact.on.ca/Info/pas/gardnr85.htm
 14. Kaczmarek J., Kotara H., Pocent T. „Syndrom odosobnienia od jednego z rodziców. Mechanizmy psychologiczne występujące w konflikcie okołorozwodowym według koncepcji Richarda Gardnera”, Komitet Ochrony Praw Dziecka, Warszawa 2004
 15. Krzysztof K,. Trójfazowy cykl przemocy, Zeszyty Interwencji Kryzysowej, 2/1996, Wojewódzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie
 16. Krzysztof K,. Zastosowanie modelu żałoby do opisu psychologicznych skutków bezrobocia, Zeszyty Interwencji Kryzysowej, 3/1995, Wojewódzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie
 17. Krzysztof K., Wstęp do nauki o alienacji rodzicielskiej, http://opiekawspolna.org/wp-content/uploads/2016/02/Wst%C4%99p-do-nauki-o-alienacji-rodzicielskiej.pdf
 18. Kokoszka K., publikacje ze strony opiekawspolna.org i www.opiekawspolna2.pl.tl
 19. Kowanetz M. „Rola dziadków w opiece nad dziećmi w rodzinach rozbitych”, Nowiny Psychologiczne nr 4 z 1999 roku
 20. Materiały z forum dyskusyjnego „Alienacja rodzicielska” http://www.goldenline.pl/grupa/alienacja-rodzicielska
 21. Materiały z konferencji Fundacji Mamy i Taty, Warszawa 14.11.2018
 22. Materiały ze strony Hostile Aggressive Parneting / http://hostile-aggressive-parenting.com/
 23. Materiały ze strony internetowej parental-alienation-awareness.com
 24. Mróz R., Kasacja, Wydawnictwo poznańskie Poznań 2015
 25. Rand, Deirdre Conway. The Spectrum Of Parental Alienation Syndrome (Part I). American Journal of Forensic Psychology, vol 15. no 3, 1997
 26. Warshak R. A. „Divorce Poison: „Protecting the Parent-Child Bond from a Vindictive Ex (Hardcore)”
 27. Odrobińska Monika „Każde małżeństwo można uratować” Tygodnik „Idziemy” Wydawnictwo Diecezji Warszawsko-Praskiej, Nr 48 (686) z 2.12.2018 str. 36-37
 28. Judith S. Beck, Terapia poznawczo-behawioralna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012
 29. Telerak J.F. (2001), „Psychologia stresu”, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz

© Krzysztof M. Kokoszka

 

Nie orzeczenie jednej z form opieki wspólnej dlatego bo nie zgadza się na to jeden z „rodziców” otwiera płaszczyznę rozwoju zjawiska alienacji rodzicielskiej.

Alienacja rodzicielska jest zespołem zachowań które prowadzą do zniszczenia więzi łączących dziecko z rodzicem z którym przestało mieszkać (lub nigdy z nim nie mieszkało) i z innymi osobami bliskimi.

Zachowania z zakresu alienacji rodzicielskiej dzielimy na działania i zaniechania.

Przykładowo: z działaniem mamy do czynienia wtedy, kiedy „rodzic” alienujący przerywa dziecku rozmowę telefoniczną z Rodzicem alienowanym. Z zaniechaniem mamy do czynienia wtedy, kiedy „rodzic” alienujący nie przypomina dziecku, że są urodziny Rodzica alienowanego i powinno w związku z tym zadzwonić do niego z życzeniami.

Alienacja prowadzi do zniszczenie trzech rodzajów więzi:

 

 1. więzi bezpośrednich (fizycznych): (wspólne spacery, rozmowy telefoniczne itp.),

 

 1. więzi psychicznych (dziecko wyalienowane przestaje tęsknić za rodzicem od którego zostało wyalienowane, przestaje czuć potrzebę kontaktowania się z nim, przestaje dostrzegać jakiekolwiek korzyści wynikające z przebywania z drugą babcią, drugim rodzicem),

 

 1. więzi prawnych, (ograniczenie lub odebranie władzy
  rodzicielskiej, nieskuteczność egzekucji postanowienia o kontaktach itp.)

 

Niszczenie więzi bezpośrednich polega, między innymi, na:

 

Ø odebraniu możliwości wspólnych wyjazdów i spacerów z
dzieckiem;

 

Ø wyłączaniu mu telefonu, tak aby tata nie mógł się do
niego dodzwonić;

 

Ø zamianie domu w którym dziecko przebywa w twierdzę, w
więzienie do którego prawa wejścia nie mają osoby bliskie dziecku. Wejście do
takiego domu, nawet w godzinach orzeczonych przez sąd rodzinny na kontakty z dziećmi
kończy się, na przykład, w Suchej Beskidzkiej osadzeniem w więzieniu. Prokurator Małgorzata Pena uważa to za przestępstwo zakłócenia miru domowego.

 

Niszczenie więzi prawnych polega, miedzy innymi, na:

 

Ø dążeniu do ograniczenia lub odebrania władzy
rodzicielskiej rodzicowi alienowanemu,

 

Ø całkowitej niewydolności organów państwa w egzekucji postanowień o kontaktach, braku woli sędziów zwanych (niesłusznie) „rodzinnymi” do ich egzekwowania.

 

Niszczenie więzi psychicznych polega, między innymi, na:

 

Ø oddziaływaniach sekciarskich na dziecko polegających na
całkowitym rozbiciu mu koncepcji rodziny, kryteriów wartości i powiązań
emocjonalnych, jakie ma w głowie, przed rozpoczęciem alienacji i ponownym
zbudowaniu dziecku przez alienatorów „nowego życia” całkowicie pozbawionego
miejsca dla drugiego rodzica, drugiej babci; pozbawionego domu i miejsca w
którym mieszkało od urodzenia do dnia rozpoczęcia alienacji. Po dokonaniu przez
„matkę” alienującą gwałtu emocjonalnego na dziecku przestaje już ono wyobrażać
sobie życie bez niej. Wie już że – tak jak dawniej miało słuchać oboje rodziców
– tak teraz ma słuchać tylko „mamę”, a tatę lekceważyć. Tak jak dawniej
słyszało, że ma kochać oboje rodziców tak teraz wie, że ma kochać tylko „mamę”,
a za okazywanie jakichkolwiek względów tacie jest karane niezadowoleniem
„matki” albo przekleństwami i wyzwiskami dziadka alienującego pod adresem
alienowanego taty (których dziecko musi wysłuchiwać).

 

Ø deprecjonowaniu wartości kontaktów z tatą, prezentów od
niego: „Po co będziesz szła na widzenie z nim? Posiedzisz sobie z babcią.”
Dziecko wyalienowane na 35 i więcej jednostek alienacji – alienów (w Skali Alienacji od 1-100) wie już, że jeśli pójdzie do taty na widzenie to zostanie ukarane niezadowoleniem
„babci”. A jeśli nie pójdzie- to zostanie nagrodzone jej zadowoleniem. W Suchej
Beskidzkiej sąd (anty)rodzinny zamiast orzekać opiekę wspólną – orzeka tylko
trzy godziny spotkań dzieci z tatą, raz na trzy tygodnie. W związku z tym,
dziecko woli rozwiązać konflikt lojalności pomiędzy oczekiwaniami „ babci” i
taty – na niekorzyść taty. Tym bardziej, że cały czas stosowana jest wobec
niego strategia alienacyjna odarcia z atrakcyjności ojca i spotkań z nim oraz
strategia doprowadzenia do tego, że dziecko przestaje pamiętać jak wygląda jego
tata. Po co ma podpadać „mamie” i babci czyniąc zadość oczekiwaniom ojca,
którego praktycznie nie pamięta. Mówi więc, nawet przy wezwanych na egzekucję
kontaktów policjantach, że nie chce iść z tatą na spacer. Wtedy „matka”
alienująca zaczyna kreować się na „obrończynię praw dziecka”: „Bo nie można
dziecka zmuszać, skoro nie chce iść.”
Jest to jedna z trzech najbardziej
perfidnych (i jednocześnie najbardziej skutecznych) strategii alienacyjnych
stosowanych przez alienatorki. Nabierają się na nią nawet przedstawiciele
środowisk opiniotwórczych (np. „Gazeta Prawna” z 3 sierpnia 2009 r.) Nikt się nie
zastanawia nad tym, że przez kilka miesięcy lub lat poprzedzających dzień w
którym dziecko po raz pierwszy odmawia wyjścia do taty (przekracza Linię
Przełomu w przebiegu Zespołu Dziecka Alienowanego ZDA), było ono poddawane
bezwzględnej indoktrynacji w kierunku przetworzenia jego stosunku do drugiego
rodzica z pozytywnego na negatywny. Jeśli poziom wyalienowania dzieci nie
przekracza 75 alienów mistyfikację alienatorów może skompromitować wprawny
kurator rodzinny. Ale musi on najpierw wyrzucić z pokoju alienującą „matkę” i
nie pozwolić babce ciągle wskakiwać do pokoju i wrzeszczeć. Musi wykorzystać
sposób umeblowania pokoju celem odizolowania dzieci od „matki” i babki;
skoncentrować ich wzrok na sobie i dopiero wtedy zapytać się je czy chcą pójść
z tatą na spacer orzeczony przez sąd, czy nie chcą – tak jak mówiły przedtem,
kiedy „wisiały” nad nimi „matka” i babka, alienujący wujek groźnie patrzył a
dziadek mruczał. Wtedy można się „dokopać” do woli dzieci i powiedzą prawdę,
że: „Chcą iść z tatą”. Taka wzorcowa interwencja wobec dzieci Alicji ________.
miała miejsce w Suchej Beskidzkiej w trzecią niedzielę czerwca 2009 r. w
wykonaniu pani kurator Magdaleny Żmudki.

 

Ø oddziaływaniu na wzrost poziomu stresu u alienowanego
taty związanego z podejmowanymi próbami realizacji prawa do kontaktów z
dziećmi. Kiedy sumaryczna wartość emocji pozytywnych związanych ze spotkaniem z dzieckiem zaczyna przewyższać sumaryczną wartość emocji negatywnych związanych ze spotkaniem z dzieckiem Rodzic alienowany przekracza Linię Przełomu w przebiegu Zespołu Rodzica Alienowanego, przechodzi z pierwszej do drugiej fazy tego zespołu i przestaje mu zależeć na spotkaniach z dzieckiem. Wypala się, poddaje, przestaje wierzyć całkowicie w polski tzw. „porządek” prawny, w polskie sądy. Zaczyna głośno mówić, że Polska to poj.b.ny kraj. Czasami emigruje do krajów które nazywa cywilizowanymi, czyli takimi gdzie opiekę wspólną orzeka się na pniu, bez względu na to co mamusia kwiczy;

 

Ø oddziaływaniu przez sąd zwany „rodzinnym” na
alienowanego rodzica w kierunku jego całkowitego przemęczenia psychicznego i
emocjonalnego bezskutecznym staraniem się o egzekucję kontaktów. Udowodnienia
mu, że sąd nie wykaże ŻADNEJ WOLI w kierunku zagwarantowania jego dzieciom
kontaktu z nim, bo w Polsce władzę sadowniczą nie sprawują sądy i trybunały,
ale „matki” i babki alienujące. Więc jeśli one nie wykazują woli, aby dzieci
spotykały się z tatą to żaden organ państwowy nie uczyni nic, aby to zmienić. Przeciwdziałanie temu przypomina „walkę z wiatrakami” albo „kopanie się z koniem”;

 

Ø oddziaływaniu przez sądy karne w kierunku zastraszenia
alienowanego rodzica pozbawieniem wolności, jeśli nie zrezygnuje z dążeń do
realizacji swoich praw związanych z kontaktami z dziećmi. Stosowane jest tutaj
całe spectrum sposobów, aby to zastraszenie osiągnąć. Poczynając od wożenia po
mieście radiowozem policyjnym (celem wyjaśnienia ”na Komendzie” dlaczego Rodzic alienowany wezwała patrol na egzekucję kontaktów) po orzekanie wyroków w zawieszeniu. Lęk przed więzieniem jest jedynym narzędziem modelowania zachowania społeczeństwa przez wymiar sprawiedliwości jaki jego organy stosują. Lęk ten przestają odczuwać
jedynie ci, którzy w więzieniu byli. Jest to przyczyna recydywy przestępczej. A
nie jest nią – jak się powszechnie uważa – demoralizacja wynikająca z pobytu w
więzieniu. Więzienie nie demoralizuje tylko wyklucza społecznie i pozbawia lęku
przed pozbawieniem wolności.

 

Ø resocjalizacji rodziców alienowanych od dzieci, jeśli
znaleźli się oni w więzieniu lub areszcie śledczym za walkę o nie.
Resocjalizacja rodziców alienowanych od dzieci jest nie mniej idiotyczna jak
całe podejście do nich organów wymiarów sprawiedliwości, jeśli sąd rodzinny nie
orzeknie opieki wspólnej bez zgody drugiego z nich. Polega na wzbudzaniu w nich
poczucia winy za to, że kochają własne dzieci i pisaniu listów z przeprosinami
do ich „matek” za to, że ośmielili się domagać widzeń z dziećmi orzeczonych
przez sąd. Wychowawcy więzienni, na przykład, w Zakładzie Karnym w Wadowicach szantażują osadzonych, że jeśli nie przeproszą „matek” za to, że łamie ona prawo uniemożliwiając im kontakty z dziećmi – to ich wcześniej nie wypuszczą na wolność! Zasada pisania listów z przeprosinami iwzbudzania u osadzonych poczucia winy z powodu popełnionego przestępstwa jest jak najbardziej słuszna, ale sprawdza się tylko wobec osób, które coś ukradły albo spowodowały wypadek po spożyciu alkoholu. Wobec rodziców, którzy trafili do więzienia za to, że kochają swoje dzieci – ta zasada staje na głowie. Tak
jak mnóstwo innych rzeczy opisanych w książce „Absurdy prawne występujące w
zjawisku alienacji rodzicielskiej”
Absurdów tych opisałem jak dotąd 94.
Kompromitują one polski system prawny nieorzekający opieki wspólnej, jeśli nie
zgadza się na nią „matka” (bo tak jej kazał nowy kochaś albo mama – babka
alienująca).

 

Alienatorów (czyli sprawców alienacji rodzicielskiej) dzielimy na:

 

 1. fizycznych („matka”, babka, nowy alienujący partner „matki” alienującej,
  sąsiedzi itd.) oraz na

 

 1. instytucjonalnych (sądy, policja, kuratorki, komornicy, Sejm i Senat, rząd nie wprowadzący przepisów o bezwarunkowym
  orzekaniu opieki wspólnej, pozwalający na 5-cio miliardowe straty budżetu
  państwa w stosunku rocznym w wyniku braku takich przepisów, wydający 5 milionów
  złotych na kampanię medialną w Brukseli, przed prezydencją Polski w Unii
  Europejskiej, mająca na celu wmówienie Europejczykom, że Polska jest krajem nowoczesnym (kreacja alienacyjna). Gdy tymczasem Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA nie wydaje 5-ciu milionów, ale tylko wysyła pięć listów do najważniejszych organów Unii Europejskiej i cała kampania medialna idzie na marne, bo w ciągu 10 minut potrafimy udowodnić, w sposób niezbity, że „nowoczesność” Polski jest porównywalna z „nowoczesnością” krajów Afryki Środkowej. Tu i tu aby być z dzieckiem – trzeba go porwać. Do Fundacji zgłosił się 25-cio letni tata
  dwuletniego Patryka, zabranego mu siłą przez „matkę”. Jeden z najlepszych
  adwokatów z Bielska-Białej poradził mu, że jedynym sposobem w Polsce, aby mieć z
  dzieckiem kontakt jest porwanie go za granicę na dwa lata. W związku z tym, że
  nie był nigdy karany – dostanie wyrok z art. 211 kk w zawieszeniu, a sąd
  „rodzinny” przyzna mu opiekę nad dzieckiem bo dziecko związało się z nim, a nie
  z matką. Dlatego jak doniosła niedawno „Gazeta Prawna”: „rośnie liczba porwań
  rodzicielskich”, a sędziny rodzinne nie widzą w tym problemu i dalej
  bezpodstawnie pytają się „matek” o to czy zgadzają się na orzeczenie opieki
  wspólnej czy nie? Gdy tymczasem rozwodząca się, zainteresowana seksualnie nowym partnerem „matka” nie jest w stanie myśleć kategoriami dobra dziecka, bo ta sytuacja jest dla niej zbyt ciężka. Innym grzechem sędzin rodzinnych jest dawanie wiary pomówieniom „matek” alienujących, kiedy tłumaczą one dlaczego to uniemożliwiają kontakty z ojcem swoim dzieciom.

 

Wszystkie matki, które przestają mieszkać z ojcami swoich
dzieci dzielimy na:

 

Ø te, które zgadzają się na orzeczenie opieki wspólnej i
na te

 

Ø które się nie zgadzają.

 

To są właśnie „matki” alienujące. Ich celem nie jest
dobro dziecka tylko jego alienacja od połowy rodziny. Nigdy nie będą w sądzie mówiły prawdy lub „ich prawda” będzie przysłonięta amokiem w jakim działają. Fundacja Obrony PrawDziecka KAMAKA, Organizacja Pożytku Publicznego składa wnioski do Krajowej Rady Sądownictwa, do Ministra Sprawiedliwości i do prezesów poszczególnych sadów o
zawieszeniu w orzekaniu sędzin, które tego mechanizmu nie rozumieją i dają
wiarę”rodzicom” alienującym, a nie Rodzicom alienowanym. Przykład takiego
wniosku o zawieszenie w orzekaniu SSR Małgorzaty T. z Sądu Rejonowego w
Suchej Beskidzkiej jest podany w rozdziale:„Watchdog – Wniosek o zawieszenie
alienującej sędzi rodzinnej”

 

 

Kierunki alienacji alienacji rodzicielskiej.

Alienacja rodzicielska przebiega w trzech kierunkach:

 

 1. Alienowanie dzieci od taty.

 

 1. Alienowanie taty od dzieci.

 

 1. Alienowanie matki alienującej od alienowanego ojca jej
  dzieci przez jej rodzinę pochodzenia („On jest łajzą. Nie pozwolimy ci z nim mieszkać.”) i przez alienujący system społeczno-prawny (aSSp), który pozwala na całkowitą bezkarność w alienowaniu.

 

 

Ad.1. Dzieci od taty alienuje:

 

Ø „matka” alienująca,

 

Ø nowy alienujący partner lub nowi alienujący partnerzy „matki” alienującej,

 

Ø alienująca rodzina pochodzenia matki, głównie babka
alienująca, np. przez pomaganie jej przy dzieciach (wtedy tata nie jest „matce”
potrzebny). Z badań tysięcy przypadków wynika jednoznacznie, że jeśli teściowa nie wtrąca się do małżeństwa córki, nie chce pomagać jej przy dzieciach i nie „chce ratować jej przed tym złym mężem” to nie ma alienacji rodzicielskiej a często nie ma też rozwodu. Natomiast jeśli nudząca się na emeryturze teściowa wtrąca się do małżeństwa córki, ciągle chce jej pomagać przy dzieciach i ciągle „chce ratować jej przed tym złym mężem” to rozwód i alienacja rodzicielska jest pewna. Dlatego im później kobiety będą przechodziły na emeryturę tym mniej będzie przypadków alienacji rodzicielskiej

 

Ø alienujący system społeczno-prawny (aSSp).

 

Ad.2. Tatę od dzieci alienuje:

 

Ø „matka” alienująca,

 

Ø nowy alienujący partner lub nowi alienujący partnerzy „matki” alienującej („Jeśli
będziesz z nim rozmawiać, to się od ciebie wyprowadzę.”
)

 

Ø alienująca rodzina pochodzenia matki,

 

Ø alienujący system społeczno-prawny (aSSp), poprzez
swoją CAŁKOWITĄ nieskuteczność w egzekwowaniu prawa dzieci do opieki przez
oboje rodziców, nawet jeżeli przestali ze sobą mieszkać;

 

Ø tata zaczyna alienować się sam od dzieci, po tym jak
przekroczy Linię Przełomu w przebiegu Zespołu Alienowanego Taty (ZAT).
Całkowicie wyczerpany emocjonalnie obojętnością na problem sądów
(anty)rodzinnych i zastraszony więzieniem przez sądy karne, jeśli nie
przestanie upominać się o kontakty z dziećmi – wchodzi na „ścieżkę
najniższych kosztów psychicznych”
i przestaje mu zależeć na kontaktach z
dziećmi. Tym bardziej, że uaktywnił mechanizmy obronne osobowości przed urazem
odizolowania i alienowania od dzieci, z którym najskuteczniejszym jest nowa
partnerka. Im ładniejsza, młodsza, bardziej płodna i im więcej dzieci mająca z
poprzednich związków, tym lepiej.

 

Ad.3. Matkę alienuje od ojca biologicznego jej dzieci:

 

Ø jej nowy alienujący partner lub nowi alienujący partnerzy, bo zaspokajając jej
potrzeby typu T,S,O-M przekonują ją, że alienowany tata nie jest jej do niczego
potrzebny;

 

Ø alienująca rodzina pochodzenia matki („To jest łajza. Znajdziesz sobie bogatszego”)

 

Ø alienujący system społeczno-prawny (aSSp) przekonując
„matkę”, że w Polsce władzę sądowniczą sprawuje ona, a nie sądy i trybunały.
Jeśli ona nie wykaże WOLI, aby dzieci spotkały się z tatą, to KAŻDY policjant,
sędzia, prokurator, kurator czy komornik – nie sprzeciwią się jej. Jest to
jeden z 94 absurdów występujących w zjawisku alienacji rodzicielskiej (ZjAR).

 

 

Źródła alienacji rodzicielskiej:

 

Źródłem pierwotnym alienacji rodzicielskiej jest
alienowany rodzic, który zamiast się upijać lub du.czyć dziwki walczy o prawo
do opieki i wychowywania dzieci pomimo, że przestał mieszkać z ich „matką”.
Zaczyna czuć się alienowany, bo chce realizować się w roli ojca, kocha swoje
dzieci, a orzeczony przez sąd (anty)rodzinny zakres kontaktów go nie
satysfakcjonuje. Tym bardziej, że często te kontakty są nierealizowane z braku
woli alienującej „matki”. Rodzic alienowany czuje, że na tym traci on i jego
dziecko lub dzieci.

 

Stworzenie w 2010roku koncepcji rodzica alienowanego jako
pierwotnego źródła alienacji, w wyniku wielu „burzy mózgów” w zespołach
Fundacji pracujących nad koncepcjami jej działania – pozwoliło stworzyć trzy nieagresywne
metody dążenia do orzeczenia przez sąd (anty)rodzinny opieki wspólnej nad
dzieckiem
:

 

 1. metodę „węgli żarzących”;

 

 1. metodę potopu szweckiego i

 

 1. metodę „czystych zębów rekina”

 

-które są bardziej skuteczne niż stosowane „z rozpędu”
przez rodziców alienowanych trzy agresywne strategie walki o dziecko,
czyli:

 

 1. strategia walki podjazdowej;

 

 1. strategia obrony przez atak i

 

 1. strategia atakowania twierdzy polskiego alienującego
  systemu prawnego, wspieranego przez alienujący system społeczny.

 

Mimo, że taki kierunek poradnictwa
psychologiczno-prawnego dla osób alienowanych od dzieci wypracowaliśmy w ramach
realizacji programu: „Wsparcie wymiaru sprawiedliwości w przeciwdziałaniu
przestępstwom alienacyjnym i w resocjalizacji rodziców alienowanych od dzieci”

publikację tego typu porad bardzo długo blokowała administracja małopolskich
placówek penitencjarnych. Słusznie obawiając się, że w pakiecie podatnicy
otrzymają również informację na temat nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu.

 

Jeśli jednak nie możesz się doczekać, aby dowiedzieć się
na czym polegają metody: „węgli żarzących”, potopu szweckiego i „czystych zębów
rekina” i dlaczego są one bardzie skuteczne niż te stosowane obecnie w walce o
dzieci przez 93% alienowanych od nich rodziców – napisz na adres:krzysztof.m.kokoszka@wp.pl, a nasze skromne zasoby
finansowe, przerzucimy na tę linię frontu wojny z alienatorami. Twój e-mail
pozwoli też naszym fundraiserom, czyli specjalistom od pozyskiwania funduszy na
działalność organizacji na bardziej skuteczne działania.

 

Źródłami wtórnymi alienacji
rodzicielskiej
są:

 

 1. „Matka” alienująca („M”),

 

 1. Nowy alienujący partner lub nowi alienujący partnerzy „matki” alienującej (D);

 

 1. Rodzina pochodzenia matki alienującej. Pierwsze
  skrzypce w tej orkiestrze gra najczęściej babka alienująca (RPM);

 

 1. Alienujący system społeczno-prawny (aSSp).

 

Te cztery źródła alienacji działają synergicznie to
znaczy że, przykładowo:

 

Ø działania „matki” wpływają na kierunek działań sądu, a
efekty orzeczeń sądu, na przykład oddalenie wniosku o egzekucję kontaktów wpływa
na wzmocnienie działań alienacyjnych „matki”. Nie otwieranie drzwi policji,
wywożenie dzieci wtedy kiedy mają spotkanie z tatą, poczucie całkowitej
bezkarności itd. Jest to cybernetyczne sprzężenie zwrotne w mechanizmie
„hodowania matki alienującej przez alienujący system społeczno-prawny (aSSp)”.
Jest to jeden z 43 mechanizmów występujących w ZjAR (zjawisku alienacji
rodzicielskiej).

 

Ø zaspokajanie przez nowego, alienującego partnera potrzeb „matki” typu
T,S,O-M (czyli takich które może zaspokoić tylko mężczyzna) wzmacnia działania
alienacyjne „matki”, bo ojciec biologiczny alienowanych dzieci przestaje jej
już być całkowicie potrzebny. Im bardziej „matka” odcina siebie i dzieci od
alienowanego taty, tym bardziej nowy alienujący partner jest bardziej zainteresowany stałym
związkiem z nią, czyli jeszcze bardziej alienuje. Przechodząc nawet z alienacji
biernej w czynną. W przypadku numer 911 dupcyngiel najpierw uwiódł żonę
właściciela krakowskiej dużej firmy architektonicznej, potem ukradł mu
12-letniego syna a potem grożąc mu spaleniem firmy: „jeśli nie odpie.doli
się od nich (sic!)”
– doprowadził we wrześniu do wylewu i paraliżu połowy
ciała. Wolontariuszki Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA odwiedzają go i
pomagają w jego – potwornie kosztownej – rehabilitacji (za którą TY PŁACISZ – podatniku),
a prawnicy Fundacji oskarżyli w Strasburgu krakowskie sądy za nie orzeczenie
opieki wspólnej bez zgody „matki”, a na wniosek ojca. Gdyby bowiem ten
architekt mógł spędzić wakacje ze swoim synem, nie doszłoby do jego totalnego
załamania psychicznego qu.estwem żony. Opiekowanie się dziećmi REDUKUJE o 70%
stres związany z rozwodem i rogami, które przyprawiła mężowi żona.

 

Alienowanie jest:

 

 1. przemocą,

 

 1. dyskryminacją,

 

 1. sekciarstwem,

 

 1. złodziejstwem” – formą kradzieży (dzieci),5. formą więziennictwa (bo domy i mieszkania w których przebywają dzieci alienowane funkcjonują bardzo podobnie do zakładów karnych dla dorosłych.

 

Narysowałem i opisałem beczkę genezy ZjAR i drzewo
anatomii
ZjAR (zjawiska alienacji rodzicielskiej)

 

Do czynników genezy ZjAR zaliczyć można, między innymi:

 

 1. Nie orzeczenie opieki wspólnej przez sąd „rodzinny”, z
  powodu braku zgody jednego z rodziców.

 

 1. Stereotypy społeczne.

 

 1. Brak kultury równości i niedyskryminacji.

 

 1. Oszustwa feministek, które walczą o równy udział
  kobiet w polityce i zyskach firm (pensje) w porównaniu z mężczyznami z
  jednoczesnym nie wyrażaniem zgody na tę równość w sądach rodzinnych. Feministki
  twierdzą, że mężczyźni i kobiety są jednakowi, a nie potrafią wchodząc do sal
  swoich spotkań, razem z płaszczem zostawić w szatni macicy. Nie możliwe jest
  aby kobiety wyrzekły się swojej kobiecej natury, natury płci genetycznie
  przystosowanej do rodzenia dzieci. Feministki dużo zrobiły dla ludzkości bo
  wprowadzenie kobiet do nauki i polityki, z ich specyficznym, różnym od
  mężczyzn, spojrzeniem – pozwala efektywniej rozwiązywać problemy nurtujące
  ludzkość. Ale mężczyźni zawsze będą lepszymi pracownikami (i przez to więcej zarabiającymi)
  bo są skoncentrowani na karierze, rywalizacji, konkurencji i maksymalizowaniem
  zysków firm w których pracują. Kobiety natomiast mają większe umiejętności
  społeczne, są lepsze w budowaniu relacji, są specjalistami od emocji. Dlatego
  ich wina za rozpad małżeństwa jest generalnie większa niż mężczyzn.

 

 1. Cudzołóstwo rodziców – przed dniem kiedy przestali ze
  sobą mieszkać i po tym dniu. Osłabia lub całkowicie niszczy ono związek
  rodziców, a więc automatycznie łamie prawo dziecka do trwałej i kochającej się
  rodziny. Z powodów dla niego zupełnie niezrozumiałych – bo dziecko w ogóle nie
  wie co to jest seks i „zakochanie” się mamy w koledze z pracy. Nie
  rozumie dlaczego z dnia na dzień tata którego kocha znika z jego życia, a
  „mama” zaczyna sprowadzać na noce jakiegoś pana, dla którego ma być miłe.
  Promowanie przez popkulturę prawa kobiet do „znalezienia sobie kogoś, jeśli
  przestał odpowiadać jej mężczyzna z którym ma dziecko”
  dowodzi łamania praw
  dzieci w imię źle pojętych praw kobiet. Odbywa się to w Europie, bo w Iranie
  cudzołóstwo, a nawet prowadzenie portali pornograficznych, które cudzołóstwo
  promują karane jest śmiercią przez kamieniowanie. Dlatego wyznawcy Allaha chcą
  nas wszystkich wysadzić w powietrze bo jesteśmy rozpustnikami i pijakami. Tak zachwalana
  przez nas WOLNOŚĆ prowadzi nas do upadku moralnego, bo nie umiemy z niej
  korzystać. I było tak przez całe dzieje ludzkości, od Adama i Ewy. (Natura
  ludzka jest NIEZMIENNA.) Gdyby Bóg nie dał im WOLNOŚCI to nie kusiło by ich,
  aby poznać różnicę pomiędzy dobrem a złem. Poznali ją i dlatego teraz wszyscy
  mamy przeje..ne. A tak to byśmy sobie biegali na golasa po Raju nie wiedząc, że
  nagość jest zła (bo byśmy nie znali różnicy pomiędzy dobrem a złem, nie
  dostrzegalibyśmy w ogóle zła. Tak dobrze chciał dla nas nasz dobry Stwórca).
  Również teraz promowane przez media i popkulturę prawo do znalezienia sobie
  kogoś innego
  prowadzi do rodzinnych dramatów, samobójstw i alienacji
  rodzicielskiej. Telewizja, kino, kolorowa prasa pokazują tylko piękną stronę
  zła jakim jest szukanie sobie innej partnerki lub partnera, niż matka lub
  ojciec naszych dzieci. Media służą bożkowi oglądalności i sprzedawalności.
  Muszą schlebiać gustom odbiorców bo stracą klientów, zyski i pracę. A lęk przed
  utratą pracy jest największym ze współczesnych lęków europejskiej klasy
  średniej. Nawet media publiczne, rywalizujące z mediami komercyjnymi o
  reklamodawców, nie pokazują konsekwencji cudzołożnych zachowań, które promują. W
  tej odbytnicy świata grzebie się Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA, lecząc
  urazy alienacyjne i wysłuchując żali matek alienujących w czwartym etapie
  Zespołu Alienującej Matki (ZAM), które po kilku lub kilkunastu latach
  alienowania żałują tego, że doprowadziły do rozpadu związku z ojcem ich dzieci
  i przeprowadziły proces alienacji w pełnym zakresie”

© Krzysztof M. Kokoszka Fundacja Obrony Praw Dziecka Kamaka