Ogólne informacje o Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka

Pomagamy dzieciom przetrwać rozwód rodziców.
Przeciwdziałamy alienacji rodzicielskiej rozumianej jako zespół zachowań, które prowadzą do zniszczenia więzi łączących dziecko z osobami bliskimi.
Promujemy polubowne rozwiązanie nazywane opieką wspólną w którym dziecko spędza tyle samo czasu z mamą co z tatą, z jedną i drugą babcią, jednym i drugim dziadkiem, itd.
Dążymy do takich zmian w prawie aby opieka wspólna była orzekana nawet bez zgody jednego z rodziców (tego dopuszczającego się przemocy na tle alienacji rodzicielskiej), a alienacja rodzicielska była karalna. Obecnie jest bezkarna.
To jest nasza specjalizacja. Oprócz tego oferujemy pełny zakres pomocy prawnej i psychologicznej. Podejmujemy się spraw uważanych powszechnie za beznadziejne, na przykład, spraw o odszkodowanie przeciwko Policji albo sądom rodzinnym. Działamy w zakresie prawa które obowiązuje i w zakresie prawa które powinno obowiązywać. Wykorzystujemy szeroki margines swobody sędziów w zakresie podejmowanych decyzji. (Na przykład, jeden sędzia uznaje więź dziecka z rodzicem za dobro osobiste, a drugi nie uznaje.)
W zakresie pomocy psychologicznej oferujemy: diagnozę, wsparcie, terapię, mediacje – także z osobami, które przystąpienia do mediacji (np. dotyczącej ustalenia form opieki nad dzieckiem) odmawiają. Taka „mediacja” prowadzi często do diagnozy i terapii Zespołu Alienującego „Rodzica” (ZA”R”).

Witamy na stronie podstawowej Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka. Strona uzupełniająca znajduje się pod adresem: www.opiekawspolna2.pl.tl

Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA,
Organizacja Pożytku Publicznego (KRS: 0000341653)
powstała, aby chronić prawo dzieci do posiadania pełnej rodziny, do kontaktu i opieki przez oboje rodziców, nawet jeżeli przestali ze sobą mieszkać.
Dążymy do całkowitego zastąpienia domów dziecka systemem rodzin zastępczych i adopcyjnych.
Forsujemy takie zmiany w polskim prawie, aby mediacje i ewentualnie terapia, były obowiązkowe i bezpłatne w każdej sprawie sądowej, a w szczególności w tych w których zagrożone jest dobro dziecka. Takie mediacje i terapię gwarantujemy każdej parze rodziców, którzy się do nas zgłaszają w związku z przeżywanym kryzysem relacji lub chcą się rozwieść.