RODO

Polityka prywatności Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka:
Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Obrony Praw Dziecka Kamaka z siedzibą w Bochni, przy ul. Heleny Modrzejewskiej 29 (kod pocztowy: 32-700), zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które przetwarzane będą wyłącznie w związku z przesłanym przez Ciebie zapytaniem.
 

Twoje dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych mogą być jedynie instytucje upoważnione z mocy prawa. Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo Fundacja Obrony Praw Dziecka Kamaka realizować będzie swoje cele statutowe. chyba, że konieczność ich dalszego przetwarzania przez Administratora wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania pomocy fundacji.

Informujemy, że masz prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, zaprzestania przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody do przetwarzania danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania dokonaną do czasu jej cofnięcia, jak też prawo przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Aby zrealizować swoje uprawnienia skontaktuje się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka listownie (ul. Heleny Modrzejewskiej 29, 32-700 Bochnia) lub mailowo (k-kokoszka@wp.pl).

Informujemy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić niezbędne środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami.

Formularz do podpisania i odesłania:

RODO