O Fundacji Obrony Praw Dziecka „K”


Pomagamy dzieciom przetrwać rozwód rodziców.

Wspieramy ofiary źle funkcjonujących instytucji państwowych.

Pomagamy sądom, Prokuraturze, Policji i pozostałym instytucjom państwowym we właściwej realizacji ich zadań.

Czyli bez krzywdzenia dzieci, ich Rodziców, Dziadków itd. 

Przeciwdziałamy alienacji rodzicielskiej rozumianej jako zespół zachowań, które prowadzą do zniszczenia więzi łączących dziecko z osobami bliskimi.
Promujemy polubowne rozwiązanie nazywane opieką wspólną w którym dziecko spędza tyle samo czasu z mamą co z tatą, z jedną i drugą babcią, jednym i drugim dziadkiem, itd.
Dążymy do takich zmian w prawie aby opieka wspólna była orzekana nawet bez zgody jednego z rodziców (tego dopuszczającego się przemocy na tle alienacji rodzicielskiej), a alienacja rodzicielska była karalna. Obecnie jest bezkarna.
To jest nasza specjalizacja. Oprócz tego oferujemy pełny zakres pomocy prawnej, psychologicznej i socjalnej. Podejmujemy się spraw uważanych powszechnie za beznadziejne, na przykład, spraw o odszkodowanie przeciwko Policji albo sądom rodzinnym.

Oferta

Przeciwdziałamy dyskryminacji. (W Polsce babcie są dyskryminowane, bo babki alienujące trzymają wnuki jak w więzieniu, a druga babcia nie może nawet zobaczyć jak wyglądają. Ostatni raz widziała je osiem albo dziesięć lat temu. Jest więc dyskryminowana przez sędziów w dostępie do wnuka czy wnuczki a także w zakresie możliwości realizowania się w roli babci.)

Witamy na stronie podstawowej Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka. Strona uzupełniająca )i archiwum naszych działań) znajduje się pod adresem: www.opiekawspolna2.pl.tl

Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA (KRS: 0000341653)
powstała, aby chronić prawo dzieci do posiadania pełnej rodziny, do kontaktu i opieki przez oboje rodziców, nawet jeżeli przestali ze sobą mieszkać. Dążymy do całkowitego zastąpienia domów dziecka systemem rodzin zastępczych i adopcyjnych. Forsujemy takie zmiany w polskim prawie, aby mediacje i ewentualnie terapia, były obowiązkowe i bezpłatne w każdej sprawie sądowej, a w
szczególności w tych w których zagrożone jest dobro dziecka. Takie mediacje i terapię gwarantujemy każdej parze rodziców, którzy się do nas zgłaszają w związku z przeżywanym kryzysem relacji lub chcą się rozwieść.

Przykladowa rekomendacja i pochwała dla Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka

children

Kadry

Przykładowa oferta od jednej z wielu adwokatów, którzy współpracują z nami:

Szanowni Państwo,

Chciałbym zaproponować Państwu podjęcie współpracy w ramach pomocy Państwa
podopiecznym. W załączeniu przesyłam życiorys wraz przebiegiem kariery
zawodowej.

W przypadku zainteresowania uprzejmie proszę o kontakt.

Z wyrazami szacunku,
Adwokat Katarzyna ____

Kancelaria Adwokacka
ul.  

02-054 Warszawa 

ChildrenKiteDetail

 

Staże w Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka

Stazysta z Turcji

Dnia Niedziela, 22 Maja 2016 16:59 _______ ________<__________ @hotmail.com> napisał(a)

 

Hello, my name is _______ _________. I am writing you from Eskiţehir Turkey. I am going to Anadolu University right now. My deparment is sociology. I am third grade right now. The reason why I am writing you, a traineeship. I want to a traineeship at your organization. I worked  a company about community research. I participated in the research conducted by my teacher and I did my own researchs in the Eskiţehir. I want to come there for a traineeship because I want to improve myself and come to advance the profession. I hope you can answer me as soon as possible, because my time is running out. I have to find a traineeship place immediately.  I would be very happy if you accept me for an internship. Thank you.

 

With my best regards.

 

 

 

We invite you for an internship.

We have a lot of work for sociologists and sociology students. We move in our activities between sociology, social psychology, psychology and law.

If you are not a Christian first available for you dates for an internship at the Foundation of Defense of Children’s Rights Kamaka is August 2016 after the World Youth’ Days during which 2.5 million young Christians meet in the vicinity of Bochnia with the Pope. This will take place in the last week of July 2016. Police in Poland is very nervous in connection with this event. I want you, just avoid unnecessary and unjust harassment by the Polish Special Services responsible for the safety of pilgrims due to your origin. However, if you are a Christian or you are thinking about switching to Christianity, we invite you not only for an internship at the Foundation of Defense of Children’s Rights Kamaka but also at the World Youth Days. Many of your peers from around the world will then spend the nights in the homes of the inhabitants of Bochnia and Cracow.
With our best regards,

 

Our contact details:
http://opiekawspolna.org/kontakt-konto/
Foundation for the Defense of Children’s Rights Kamaka
Public Benefit Organisation (OPP)
KRS: 0000341653, NIP: 8681951946, REGON: 121279362

Postal address: 32-700 Bochnia, ul. Helena Modjeska 29

Contact e-mail: k-kokoszka@wp.pl
Contact tel. + 48 – 606-515-686
Skype: Krzysztof Mariusz Kokoszka
Messenger: facebook.com/krzysztofmariuszkokoszka Krzysztof Mariusz Kokoszka

Have a nice day
Yours faithfully,

 

 

Krzysztof Mariusz Kokoszka
Chairman of the Board of Defense of Children’s Rights
Court expert on the issues of parental alienation
Psychological and legal assistance, mediation, negotiation, prevention of parental alienation, marital therapy, family and personal behavioral problems with children, legislative initiatives, lobbying for changes in law, PR
www.opiekawspolna.org
www.opiekawspolna2.pl.tl

Tel. 606 – 515 – 686
————————————————– —————–
This e-mail contains privileged attorney-client communications and/or confidential information, and is only for the use by the intended recipient. Receipt by an unintended recipient does not constitute a waiver of any applicable privilege. Reading, disclosure, discussion, dissemination, distribution or copying of this information by anyone other than the intended recipient or his or her employees or agents is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please immediately notify us and delete the original material from your computer.

 

The same text in Polish:

Zapraszamy na staż.

Mamy bardzo dużo pracy dla socjologów i studentów socjologii. Poruszamy się w swojej działalności pomiędzy socjologią, psychologią społeczną, psychologią i prawem.

Jeśli nie jesteś chrześcijaninem pierwszy możliwy dla Ciebie termin na staż w Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka to sierpień 2016 roku, po Światowych Dniach Młodzieży w trakcie których 2,5 miliona młodych chrześcijan spotka się w okolicach Bochni z papieżem. Będzie to miało miejsce w ostatni tydzień lipca 2016. Policja w Polsce jest bardzo nerwowa w związku z tym wydarzeniem. Chciałbym żebyś, po prostu, uniknął niepotrzebnych i krzywdzących szykan ze strony polskich Służb Specjalnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pielgrzymów w związku ze swoim pochodzeniem. Jeśli natomiast jesteś chrześcijaninem albo myślisz o przejściu na chrześcijaństwo zapraszamy Cię nie tylko na staż w Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka ale też na Światowe Dni Młodzieży. Wielu Twoich rówieśników z całego świata będzie wtedy nocować w domach mieszkańców Bochni i Krakowa.

Nasze dane kontaktowe:

http://opiekawspolna.org/kontakt-konto/

Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA
Organizacja Pożytku Publicznego (OPP)

KRS: 0000341653, NIP: 8681951946,  REGON: 121279362

 

Adres pocztowy: 32-700 Bochnia, ul. Heleny Modrzejewskiej 29

 

Kontakt e-mail: k-kokoszka@wp.pl

Kontakt tel. + 48 – 606-515-686

Skype: Krzysztof Mariusz Kokoszka

Messenger: facebook.com/krzysztofmariuszkokoszka Krzysztof Mariusz Kokoszka

 

Życzę miłego dnia

Z wyrazami szacunku,

 

Krzysztof Mariusz Kokoszka

Prezes Zarządu Fundacji Obrony Praw Dziecka

Biegły sądowy z zakresu problematyki alienacji rodzicielskiej

pomoc prawna i psychologiczna, mediacje, negocjacje, przeciwdziałanie alienacji rodzicielskiej, terapia małżeńska, rodzinna i indywidualna, problemy wychowawcze z dziećmi, inicjatywy ustawodawcze, lobbing na rzecz zmian prawa, PR

www.opiekawspolna.org

www.opiekawspolna2.pl.tl

 

Tel. 606 – 515 – 686

——————————————————————-

Ta wiadomość zawiera informacje dot. relacji prawnik-klient, ma charakter poufny i może być wykorzystana wyłącznie przez jej adresata. Odczytywanie tej wiadomości oraz jakiekolwiek jej powielanie, przekazywanie lub wykorzystanie przez kogokolwiek poza jej adresatem i osobami przez niego upoważnionymi jest zakazane. Jeśli otrzymali Państwo tą wiadomość pomyłkowo prosimy ją bezzwłocznie usunąć i natychmiast poinformować nadawcę o takim fakcie.

This e-mail contains privileged attorney-client communications and/or confidential information, and is only for the use by the intended recipient. Receipt by an unintended recipient does not constitute a waiver of any applicable privilege. Reading, disclosure, discussion, dissemination, distribution or copying of this information by anyone other than the intended recipient or his or her employees or agents is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please immediately notify us and delete the original material from your computer.

 

 

Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA Organizacja Pożytku Publicznego

KRS 0000341653, NIP 8681951946, REGON 121279362

 

Tel. 606-515-686

 

www.opiekawspolna.org, www.opiekawspolna2.pl.tl
Siedziba:

 

32-700 Bochnia, ul. H. Modrzejewskiej 29

 

Oddziały krajowe, między innymi, w:

 

Suchej Beskidzkiej, Krakowie, Wrocławiu, Trzebnicy, Bydgoszczy, Toruniu, Zielonej Górze,

Gorzowie Wielkopolskim, Opolu, Białymstoku, Katowicach,  Kielcach, Krośnie, Olsztynie, Poznaniu, Częstochowie, Żywcu.

 

Oddziały zagraniczne:

 

Los Angeles – Silicon Valley (USA), Londyn, Lancaster (Wielka Brytania), Wenecja, Punta Sabioni, Trepporti (Włochy), Agadir (Maroko)

 

 

Przy Fundacji OPD KAMAKA OPP działają:

 

  1. Centrum Mediacji i Negocjacji Sądowych;
  2. Zespół Opiniujący,
  3. Kancelarie adwokackie. Z Fundacją OPD KAMAKA OPP współpracuje kilkuset adwokatów i aplikantów adwokackich w całej Polsce.
  4. Kancelarie radców prawnych. Z Fundacją OPD KAMAKA OPP współpracuje, w całej Polsce, kilkuset radców prawnych i  ich aplikantów.
  5. Kancelarie mediatorów sądowych zrzeszonych w Centrum Mediacji i Negocjacji Sądowych przy Fundacji OPD KAMAKA OPP.
  6. Telefon Zaufania (dla dzieci i dorosłych) 606-515-686.  Całodobowy. Jeśli jest, z jakiś ważnych powodów wyłączony, prosimy zadzwonić po pewnym czasie.
  7. Wydawnictwo Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP.

 

Listy pocztowe i wezwania prosimy kierować na adres:

Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA

Organizacja Pożytku Publicznego

32-700 Bochnia, ul. Heleny Modrzejewskiej 29

 

 

Konto: Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA

Pekao S.A. 78 1240 2294 1111 0010 2863 7676

MarokoNaOsiolkuDSC_0482

Niektóre z oferowanych szkoleń dla pracowników, współpracowników i wolontariuszy Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka

Oferta szkoleniowa od Fundacji Prawnikon

Staże na Ukrainie

Pracownicy, współpracownicy i wolontariusze Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka zainteresowani powyższą ofertą proszeni są o kontakt z Działem Kadr, Szkoleń i Doskonalenia Zawodowego Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka  (Tel. 606-515-686, k-kokoszka@wp.pl ). Wszystkie koszty uczestnictwa w projekcie pokryte: wiza, koszty podróży, zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe, transport na miejscu, nauka języka.

CFK-homepage_alt-823x320

Pracownicy, współpracownicy i wolontariusze, którzy chcą uczestniczyć, z ramienia Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka w organizowanych co roku, między innymi w Krakowie:

  1. Forum Inicjatyw Pozarządowych,
  2. Święcie Organizacji Pozarządowych

Proszone są o kontakt z Działem Szkoleń i Zasobów Ludzkich Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka (k-kokoszka@wp.pl , tel. 606-515-686).

DSC_2076

Specjalizacja fundacji

Specjalizacja Specjalizujemy się w przeciwdziałaniu zjawisku alienacji rodzicielskiej (ZjAR). Alienacja rodzicielska jest zespołem zachowań zmierzających do osłabienia lub całkowitego zniszczenia więzi łączących dziecko z rodzicem z którym przestało m...

Jak pomagamy i działamy

W jaki sposób pomagamy: 1. Wpierwszej kolejności robimy wszystko, co tylko możliwe, aby pogodzić rodziców poza sądem. Najgorsze, ale wspólne, razem z mediatorem, rozwiązanie poza sądem, jest lepsze od najlepszego nawet orzeczenia sądowego, które zaw...
Jak pomagamy - Feliks

Jak pomagamy - Feliks

  Image courtesy of photostock at FreeDigitalPhotos.net Dnia Środa, 17 Lutego 2016 19:17 _____________<tatafeliksa@________ > napisał(a) „Witam            Nazywam się ______________ i jestem ojcem małoletniego ___________ Feliksa, kt...
Konsultanci Fundacji Kamaka są skuteczniejsi niż adwokaci. Zasady współpracy z adwokaturą

Konsultanci Fundacji Kamaka są skuteczniejsi niż adwokaci. Zasady współpracy z adwokaturą

Foto: ShutterStock Witam,   Prawie cała oferta pomocy Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka na tym etapie rozwoju nowotworu alienacji rodzicielskiej w Pana przypadku i w przypadku Pana synka  obejmuje: Objęcie Pana rodziny kompleksową opi...

Propozycja działań

Proponujemy rodzicom: I. Mediacje z żoną/mężem i ewentualnie terapię relacji. II.  Przystąpienie Fundacji Obrony Praw Dziecka do sprawy rozwodowej i do sprawy o tzw. "egzekucję kontaktów" a tak naprawdę do sprawy o zobowiązanie "matki" do przestr...
Oddziały terenowe

Oddziały terenowe

74 oddziały krajowe, między innymi, w:  Suchej Beskidzkiej (34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza), Bochni (32-700 Bochnia, ul.H. Modrzejewskiej 29), Krakowie, Warszawie, Lublinie, Wrocławiu,Trzebnicy, Bydgoszczy, Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Opolu, Rze...