Alienacja rodzicielska


ID-100393448

Alienacja rodzicielska

SPIS  TREŚCI   tej podstrony:

I. Analiza naukowa zjawiska alienacji rodzicielskiej

1.

2.

76.

II. Działania ogólne na rzecz przeciwdziałania alienacji rodzicielskiej (czyli głównie lobbing na rzecz zmiany prawa)

1.

2.

42.

III. Pomoc w indywidualnych przypadkach:

III/1. Koncepcja skutecznej pomocy ofiarom alienacji rodzicielskiej w indywidualnych przypadkach

1.

2.

22.

III/2. Algorytm działań w zakresie pomocy ofiarom alienacji rodzicielskiej

Krok 1.

Krok 2.

Oświadczenie woli Podopiecznego Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka – zgpda na interwencję uboczną

Przystąpienie Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka do sprawy o dzieci

Wnioski Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka do sprawy o opiekę nad dziećmi

Przeformułowanie wniosków Podopiecznego Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka do sprawy o dzieci

tak aby orzeczenia sądu nie generowały alienacji rodzicielskiej tylko ją redukowały

Odpowiedź na apelację „matki” alienującej od wyroku rozwodowego sporządzone Podopiecznemu przez Fundację Obrony Praw Dziecka Kamaka

Raport Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka z przekazywania dzieci przez „matkę” ojcu podobny do raportu kuratorskiego

Opinie fundacji

Opinia Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka do sprawy o dzieci

Porwanie dziecka przez matkę do USA – stanowisko Fundadji Obrony Praw Dziecka Kamaka

Wniosek Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka do Prokuratora Generalnego i MInistra Sprawiedliwości o ściganie matki alienującej za przemoc nad dziećmi mężem i teściami

Jedna z wielu Skarg Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka do Strasburga zlożona na zasadzie pełnomocnictwa w imieniu Pdopiecznych

Krok 93.

III/3.  Przykłady pomocy w indywidualnych przypadkach

1.

2.

39.

IV. Fragment książki Krzysztofa M. Kokoszki „Alienacja rodzicielska w Polsce”, którą można zamówić tutaj.

 

 

I. Analiza naukowa zjawiska alienacji rodzicielskiej

1 a.

„Zamiast orzekać na podstawie tego, jak być powinno, sądy kotłują się w wąskim wachlarzu możliwości, jaki dają im ustawy. Prawo zostało odrealnione, oderwane od rzeczywistości. Nie chodzi już o to, by się na coś przydało. Nie jest instrumentem poprawiającym życie obywateli. Stało się narzędziem w rękach prawników za pomocą którego mogą” zapłacić za swoje życie na wysokim poziomie materialnym.

– Sądownictwo w Polsce – diagnoza socjologiczna

Orzekanie opieki wspólnej – naprzemiennej nad dziećmi jako forma profilaktyki zachowań ryzykownych w rodzinach rozbitych – wersja oddana do druku

– wersja poszerzona

– bez wątków publicystycznych i polemicznych

1 b. Wstęp do nauki o alienacji rodzicielskiej

2. Zespoły alienacji rodzicielskiej (Parental Alienation Syndromes PAS)

A. Trójfazowy cykl Zespołu Dziecka Alienowanego wraz z Linią Przełomu czyli Syndrom Gardnera w ujęciu dynamicznym

a. Krwawiące aniołki

B. Zespół Alienującej „Matki”

C. Zespół Rodzica Alienowanego

a. Zespół Alienowanego Taty

b. Zespół Alienowanej Mamy

D. Zespół Alienowanej Babci

a. Wzrost liczby stwierdzonych nowotworów u ofiar alienacji rodzicielskiej

E. Zespół Alienowanego Dziadzia

3. Więzienia dla dzieci w Polsce

4. Model matematyczny alienacji rodzicielskiej

5. Alienacja rodzicielska jako forma przemocy

6. Alienowanie przez alimentowanie

7. Resocjalizowanie Rodziców alienowanych

A. Demoralizowanie resocjalizowanych Rodziców alienowanych od dzieci przez funkcjonariuszy Służby Więziennej poprzez, między innymi, uniemożliwianie im wykonywania pracy

B. Infantylizacja resocjalizacji

8. aSp jak PRL. Porównanie instytucji alienującego systemu prawnego do instytucji PRL

9. Kompromitacja procedury Child Alert w wykonaniu Policji i Prokuratury w Radomiu

Jeszcze zanim wprowadzono przepisy umożliwiające zastosowanie procedury Child Alert przewidywałem, w obszernym artykule, opublikowanym na stronie www.opiekawspolna.pl , że będzie ona wykorzystywana dla celów alienacji rodzicielskiej, przeciwko Rodzicom alienowanym. (Stronę www.opiekawspolna.pl straciliśmy po tym jak podjęliśmy działania przeciwko „matce” alienującej Jasia A., która porwała go do Belgii z Poznania.)

10. Polskie sądownictwo jest jak podpaska zużyta przez miesiączkującą kobietę

PRZYKŁAD 1.:

Skradzione przez prokuratorów i sędziów życie Jana Kossakowskiego, pana Feliksa i  innych osób, którzy zostali bezpodstawnie osadzeni w szpitalach psychiatrycznych, np. w Rybniku na 8, 11 czy 20 lat. Prokuratorzy i oskarżający ich ludzie zdążyli o nich w tym czasie zapomnieć. Akta ich spraw zostały zarchiwizowane czyli zniknęły. Fundacja Obrony Praw Dziecka Kamaka zna kilkadziesiąt spraw w których zamiast, zgodnie z przepisami, co pół roku – sędziowie dostają opinie biegłych o konieczności dalszej hospitalizacji co dwa, trzy lata albo w ogóle.

Inne przykłady

11. Stracone szanse Kongresu Sędziów Polskich

12. Studio Polska

13. Projekty badawcze Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

14. Zamiast opieki wspólnej do więzienia bo się kocha swoje dzieci

Dlatego ludzie piszą do Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka listy w których stwierdzają, że żałują odzyskania przez Polskę niepodległości bo jeśliby ich dzieci mieszkały w miastach będących pod jurysdykcją sądów austriackich lub niemieckich to opiekę wspólną dostaliby na pniu i nie musieliby całego życia spędzać w sądach prosząc się sędziów o kontakty z dziećmi. A i tak bezskutecznie.

15. Amerykańska Akademia Lekarska Pediatrów uznała alienację rodzicielską (Parental Alienation) za formę psychicznego znęcania się nad dzieckiem i alienowanym Rodzicem  w sytuacji rozwodu, mającą zasadnicze znaczenia dla zdrowia psychicznego dzieci w ich późniejszym życiu, Raport Kliniczny z 28 listopada 2016 r.

15400479_984636201680120_5299819613506260323_n


16. Aborcja i morderstwo dziecka albo rodzica jest skrajną formą alienacji rodzicielskiej bo całkowicie uniemożliwia kontakty pomiędzy osobami bliskimi

17. Nieskuteczność pomocy organów konstytucyjnych w zjawisku alienacji rodzicielskiej

18. Co to są prawa kobiet?

19. Najnowsze badania

20. Miękkie prawo międzynarodowe

21. Mity o alienacji rodzicielskiej

22. Walka o dziecko na żywo

Tak się porywa dzieci DLA ALIMENTÓW

Tak się porywa dzieci DLA ALIMENTÓWnadal uważasz że ojcowie powinni płacić alimenty?Historię Roberta w mega skrócie opisaliśmy na naszej stronieto nie scena z filmu – to scena z życia. Ile dajesz alimentów na dziecko po takiej akcji?http://dzielnytata.pl/Robert.htm

Publiée par DzielnyTata-TV sur Mercredi 22 mars 2017

 

Takie sceny odbywają się w Polsce codziennie.

Z badań naukowych które Fundacja Obrony Praw Dziecka Kamaka prowadzi od 30 lat, opierając się na kadrach Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na temat wczesnodziecięcych urazów alienacji rodzicielskiej wynika, że prawie każde dziecko alienowane przeżyło takie „porwanie” co najmniej raz w życiu. A mamy pod opieką takie dzieci alienowane i takich dorosłych z PAS (parental alienation syndrom), którzy takie urazowe sytuacje przeżyli kilka lub nawet kilkanaście razy w życiu. Z całym wachlarzem tego konsekwencji rzutujących na całe późniejsze życie. Również dorosłe.

Jest to konsekwencja głupoty sędziów nieorzekających obligatoryjnie opieki wspólnej nawet bez zgody „rodzica” alienującego (najczęściej „matki”). Jest to również konsekwencja głupoty ustawodawcy, który nie chce zmusić, odpowiednimi przepisami, sędziów do obligatoryjnego orzekania opieki naprzemiennej skoro nie chcą oni robić tego dobrowolnie przy wykorzystaniu przepisów które już obowiązują.

Mnóstwo dzieci przechodzi z rąk jednego rodzica – porywacza do rąk drugiego. Dyskryminacja ze względu na płeć  w Polsce polega na tym, że jeśli „matka” porywa dziecko ojcu to nic się nie dzieje. Często pomaga jej w tym państwowa Policja. Natomiast jeśli ojciec zabiera dziecko „matce” to zostaje okrzyknięty porywaczem dzieci. Opłacana przez podatników Policja ściga go i zawozi do więzienia gdzie zostaje poddany resocjalizacji dlatego, bo nie wierzy w konstytucyjną równość rodziców w dostępie do dziecka.

23. Obecny stan prawny

A. Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę sporządzona w Hadze

24. Straty spowodowane alienacją rodzicielską są nie do odrobienia i ŻADNE odszkodowanie ich nie wynagrodzi. Dlatego, bo głównym rozgrywającym w tym procesie jest CZAS a dzieci bardzo szybko rosną i się zmieniają. „Widzenie” z dzieckiem trzyletnim ma zupełnie inną jakość niż przyznane (i wyegzekwowane) przez sąd „widzenie” z dzieckiem 13-letnim albo 17-to letnim

25.Brak porozumienia między rodzicami nie jest przesłanką przeciwko opiece równoważnej

26. Od czasu nakręcenia filmu „Tato” 22 lata temu niewiele się w Polsce zmieniło na lepsze. Ciągle brakuje w przestrzeni publicznej dyskusji na temat opieki wspólnej jako najlepszej formy rozwiązania kwestii opieki nad dzieckiem po rozpadzie związku rodziców. Wszyscy uważają, że jedyne co można wtedy zrobić to odebrać dziecku jednego Rodzica. I nazywają to jego „dobrem”:

27.  34 lata w polskiej ”psichuszce” za kradzież słoików z dżemem …

34 lata w polskiej ''psichuszce" za kradzież słoików z dżemem …

UDOSTĘPNIJ ! ! ! ZAPRASZAMY DO POLUBIENIA STRONY KRĘGI ANTYSYSTEMOWE. Wstrząsający reportaż o psychiatryzacji człowieka. 34 lata w polskiej ''psichuszce" za kradzież słoików z dżemem w roku 1983.Kręgi Antysystemowe gardzą oczywiście TVN-em za całokształt, natomiast musimy oddać sprawiedliwość, że zrobili bardzo dobrą robotę w sprawie lekarzy psychiatrów, którzy "zabili" Pana Krystiana Brolla oraz "zabijają" Pana Ryszarda. Ci niby lekarze, to tak naprawdę typowi psychopaci, potocznie nazywani psycholami.Panu redaktorowi TVN, który był w stosunku do tych psycholi NAPASTLIWY, stosował DOBRĄ PRZEMOC SŁOWNĄ i DOBRĄ MĘSKĄ AGRESJĘ – bardzo dziękujemy ! Dedykujemy mu także piosenkę Pawła Piekarczyka i Leszka Czajkowskiego "Podziemna Armia Powraca":https://www.youtube.com/watch?v=A1WPJl2-dfw"Naród, co pragnie wolnym być,Musi o wolność się bić,Robić powstania, zdrajców przeganiać,Inaczej ,nie zdziała nic."DOŚĆ DYKTATURY SPOKOJU ! Mężczyźni są powołani do walki o dobro, prawdę, rodzinę ojczyznę i wartości ! a) Krystian Broll, SUMIENIE w sądach i psychobiznesie:https://www.facebook.com/Kregi.Aktywne/videos/1255616601154372/b) Karanie przyszłych zbrodniarzy za przyszłe zbrodnie, odbieranie dzieci na zachodzie przy pomocy psychobiznesu: https://www.facebook.com/MMOR.Mezcz.Maz.Ojciec.Rycerz/videos/1891982824410750/c) Karanie przyszłych zbrodniarzy za przyszłe zbrodnie. Odbieranie dzieci w Polsce z powodu MOŻLIWOŚCI popełnienia przestępstwa:https://www.facebook.com/MMOR.Mezcz.Maz.Ojciec.Rycerz/videos/1889878791287820/d) Hierarchia prawa i SUMIENIE w SĄDACH, wybory dla sędziów.https://www.facebook.com/MMOR.Mezcz.Maz.Ojciec.Rycerz/videos/1864758467133186/e) Prof. psychologii Elżbieta Trzęsowska-Greszta o tych, co zabijają ojca w życiu dzieci – PSYCHOPACI {7:03}:https://youtu.be/ThsQD9qI0UI?t=423f) Dlaczego psychole z polskiego obozu koncentracyjnego (dyrektorzy i lekarze psychuszki) nie organizują nigdy tym ludziom wyjść na wycieczkę, do miasta, na wieś, żadnych atrakcji a nawet żadnych zajęć – przecież mogliby też pracować – wykonywać różne prace, niekoniecznie ciężkie, ale umozliwiające jakiś rozwój i zajęcie … ??? Bo to są PSYCHOPACI z PSYCHOBIZNESU.—————Źródło filmu:—————http://uwaga.tvn.pl/reportaze,2671,n/34-lata-za-kradziez-sloikow-z-dzemem,234507.html(https://www.facebook.com/Kregi.Aktywne/posts/1356905991025432)—————————————————————————-Mariusz Cysewski i jego prace na temat psychuszek w Wolnym Czynie:—————————————————————————-27 wrz 2015:https://sites.google.com/site/wolnyczyn/publicystyka/raportopolskichobozachkoncentracyjnychpsychuszkach27 wrz 2015 o KRYSTIANIE BROLLU: https://sites.google.com/site/wolnyczyn/publicystyka/osiemlatwpolskimoboziekoncentracyjnym14 lis 2015:https://sites.google.com/site/wolnyczyn/publicystyka/trzeciarzeszapospolitawysyladziennikarzadopsychiatry17 lis 2015:https://sites.google.com/site/wolnyczyn/publicystyka/endloesungmariuszacysewskiego-polskieobozykoncentracyjne22 lis 2015:https://sites.google.com/site/wolnyczyn/publicystyka/perspektywypolskichobozowkoncentracyjnych19.08.2015 M.C. o pracy sądów:- nie dawajmy nabierać się na te rzekomo dobre orzeczenia, na te umorzenia wszystkie, na te wszyskie ustawki. Sądy to historia terroru i zastraszania, dlatego trzeba im zabrać sądownictwo i oddać sądzenie w ręce normalnych ludzi, czyli dla ŁAW PRZYSIĘGŁYCH.https://www.facebook.com/Kregi.Aktywne/videos/1343449555704409/Życiorys Pana Mariusza Cysewskiego:https://sites.google.com/site/wolnyczyn/aktualnosci/zyciorys—————————————————————————-Adam Słomka i jego jedna z najlepszych mów końcowych w sądzie, jaką można usłyszeć. Dotyczy prób umieszczenia M. C. w psychuszce:—————————————————————————-https://www.youtube.com/watch?v=2Uxt4_q2Ix8—————————————-Inne b. ważne materiały video:—————————————-SIADAJ PAN, POWIEDZIAŁAM ! https://www.facebook.com/Kregi.Aktywne/videos/1340884149294283/Zielone Orły Temidy i międzygalaktyczna prof. M. Gersdorf: https://www.facebook.com/Kregi.Aktywne/videos/1240675372648495/SUMIENIE w wymiarze sprawiedliwości i psychobiznesie (K. Broll, Tuleja i gangster): https://www.facebook.com/Kregi.Aktywne/videos/1255616601154372/31.05.2017 Sąd Najwyższy, sprawa ułaskawienia Mariusza Kamińskiego: https://www.facebook.com/Kregi.Aktywne/videos/1339343832781648/Słomka pyta o zbrodniarzy komunistycznych rzecznika Sądu Najwyższego Michała Laskowskiego: https://www.facebook.com/Kregi.Aktywne/videos/1261669110549121/Jesteś katolikiem, nie zgodzisz się na rozwód? DO PSYCHUSZKI!: https://www.facebook.com/Kregi.Aktywne/videos/1318104111572287/Selekcja dzieci na rampie sądu rodzinnego: https://www.facebook.com/MMOR.Mezcz.Maz.Ojciec.Rycerz/videos/1863724587236574/Odbieranie polskich dzieci w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Skandynawii: https://www.facebook.com/MMOR.Mezcz.Maz.Ojciec.Rycerz/videos/1891982824410750/Karanie przyszłych zbrodniarzy za przyszłe zbrodnie. Odbieranie dzieci w Polsce z powodu MOŻLIWOŚCI popełnienia przestępstwa: https://www.facebook.com/MMOR.Mezcz.Maz.Ojciec.Rycerz/videos/1889878791287820/Mafijny Child Alert, zatrzymanie przez AT, strzały do Karola Krysińskiego, krwiak na gałce ocznej Pawła Lenartowicza, do tej pory Policja nie oddała kilkanaście tysięcy złotych, komórek i różnego sprzętu: https://www.facebook.com/Mezcz.Maz.Ojciec.Rycerz.MMOR/photos/a.431461557221357.1073741829.312362352464612/462230324144480/Cała minuta gromkich braw dla Sebastiana Nadolskiego w SEJMIE (to było już po Child Alert i kilku miesiącach aresztu): https://youtu.be/LbrugZVx4mA?t=11Jarosław Kaczyński: "polskie sądownictwo wywodzi się po części z totalitaryzmu i okupacji. Jest ono jednym gigantycznym skandalem, zgnilizną i patologią. Z tym skandalem trzeba skończyć, zgniliznę będziemy leczyć, a patologię likwidować." https://www.facebook.com/Kregi.Aktywne/videos/1230358853680147/Adam Słomka w Krakowie, Kościół w Bieżanowie, 16.05.2017: https://www.facebook.com/Kregi.Aktywne/videos/1329583650424333/11.05.2017, Adam Słomka – spotkanie z mieszkańcami Łodzi: https://www.facebook.com/Kregi.Aktywne/videos/1321964184519613/04.2017 Wesołych ŚWIĄT życzy SĄD: https://www.facebook.com/Kregi.Aktywne/videos/1294273950621970/Adam Słomka w KGP we Wrocławiu 17.03.2017: https://www.facebook.com/Kregi.Aktywne/videos/1287563334626365/09.03.2017 Adam Słomka o finansowaniu KPN – wersja dłuższa: https://www.facebook.com/Kregi.Aktywne/videos/1253474534701912/22.03.2017 Zielona ufo-kasta broni tajności swoich rozpraw, J.Wieczorek: https://www.facebook.com/Kregi.Aktywne/videos/1266433923405973/ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH ! W Studio Polska TVP: https://www.facebook.com/Kregi.Aktywne/videos/1235779426471423/M. Cysewski: sądy to historia terroru i zastraszania, zabierzmy im sądzenie i oddajmy zwykłym ludziom w postaci ŁAW PRZYSIĘGŁYCH: https://www.facebook.com/Kregi.Aktywne/videos/1343449555704409/Hierarchia prawa i SUMIENIE w SĄDACH, wybory dla sędziów: https://www.facebook.com/MMOR.Mezcz.Maz.Ojciec.Rycerz/videos/1864758467133186/20.04.2017 Witold Gadowski o życiorysie A. Słomki i jego wieloletniej walce o rzeczy podstawowe: https://www.facebook.com/Kregi.Aktywne/videos/1329514220431276/Zygmunt Miernik: "Nie stawiam kromki chleba ponad wszystko !" 31.01.2017: https://www.facebook.com/Kregi.Aktywne/videos/1218858984830134/—————————————#PolskieObozyKoncentracyjne,#PolishDeadCamps—————————————Polskie Obozy Koncentracyjne istnieją! Prowadzą je BEZDUSZNI PSYCHOLE, którzy nazywają się naukowcami, doktorami, lekarzami – PSYCHIATRZY.34 lata bez wychodzenia na zewnątrz, bez wycieczek do miasta, do kina, do muzeum, w góry, na wieś, do lasu, do ludzi, do zwierząt, bez rozwoju, bez ciepła, przyjaźni miłości – za kradzież słoików.A przecież wg psychiatrów TO SĄ PACJENCI, CZYLI CHORZY LUDZIE wymagający LITOŚCI I POMOCY. A jeżeli pacjenci, chorzy to trzeba im pomagać i umilać życie, a nie zamykać w więzieniu na 34 LATA !I co robią ci PSYCHOLE z Polskich Obozów Koncentracyjnych rodem z SOWIETÓW? Walczą o dobre życie swoich pacjentów ? Demonstrują gdzieś w obronie godnego życia swoich pacjentów? Składają do władz jakieś wnioski o zmianę prawa i warunków życia swoich pacjentów?————Hashtagi:————#KrystianBroll, #Broll, #gangster, #szpital, #psychuszki, #psychobiznes, #PolskieObozyKoncentracyjne, #psychologia, #psychiatria, #psychopata, #psychol, #sąd, #sędzia, #BiegliSądowi, #Biegły, #sądownictwo, #kasta, #WymiarSprawiedliwości, #BezmiarNiesprawiedliwości, #StajniaAugiasza, #sprawiedliwość, #sumienie, #konstytucja, #prawo, #ŁawyPrzysięgłych, #AdamSłomka, #ZygmuntMiernik, #MiasteczkoProtestu, #ZamknąćMichnika, #UniewinnićMiernika, #Kręgi, #wyrok, #Dekomunizacja, #Praworządność, #Weterani, #Patrioci

Publiée par Kręgi Patriotyczne – strona sur Samedi 17 juin 2017

 

28. Dziewczynka z Suchej Beskidzkiej – bezduszność instytucji państwa polskiego

Odpowiedź Fundacji Obrony Praw Dziecka

29.

30.

31. Mali zakładnicy Trumpa czyli stawianie praw dziecka poniżej interesów państwowych:

32.

33. Źródłem alienacji rodzicielskiej jest bezmyślne pytanie się przez sędziów dzieci alienowanych o to z kim chcą mieszkać.

34. Cierpienia alienowanej mamy wynikające z bezduszności sędziów rodzinnych i błędnej linii orzeczniczej sądów w Polsce

35. Tylko porywając własne dziecko można w Polsce ustrzec się sytuacji w której trzeba płacić na nie alimenty nie wiedząc nawet czy żyje i jak wygląda  – takie są bezpośrednie konsekwencje nieorzekania opieki wspólnej tylko dlatego bo nie zgadza się na nią „matka” albo ze względu „na konflikt pomiędzy rodzicami” Dlatego „matki” alienujące podtrzymują konflikt z ojcem bo jeśli nie będzie konfliktu to sędzia orzeknie opiekę wspólną. Zbyt często wątpię w to, że sędziowie w Polsce mają wyższe wykształcenie i działają logicznie bo zupełnie nie potrafią przewidzieć bezpośrednich konsekwencji swoich orzeczeń. Są bezpośrednio odpowiedzialni za wzrastającą liczbę porwań rodzicielskich. Zamiast orzec opiekę wspólną – naprzemienną i chronić więzi rodzinne również między rodzicami wywołują wojnę pomiędzy nimi i chorą rywalizację o uzyskanie opieki nad dzieckiem. Niszczą im i dzieciom życie.

35. A) Rozwód, a potem porwanie dziecka. Rozkręca się moda na rodzicielski kidnaping

35. B) Jak porwać własne dziecko – Poradnik

36. Dzieci alienowane, w trakcie spotkania z Tatą, powtarzają określenia o nim, typu „żałosny dureń”,  które bez przerwy słyszą od alienującej „matki”, alienującej babki, alienującego  dziadka i alienującego wujka – z którymi mieszkają.

37. „Matka” alienująca Alicja U.(B.) aby zniszczyć więzi łączące dzieci z Tatą i jego Rodziną pochodzenia najpierw porwała je z jego domu a potem twierdziła, że dzieci (w dniu nagrania) są tak chore, że nie mogą wyjść z Tatą na spacer orzeczony przez sąd. Celem jest skracanie i kontrolowanie spotkania – 11 razy w ciągu pół godziny potrafiła wejść do pokoju kiedy tylko słyszała z przedpokoju, że dzieci zaczynają normalnie rozmawiać z Tatą czy okazują mu jakieś zainteresowanie. Nauczyła je, że ich kontakty z Tatą zagrażają im, są nękaniem, zakłócaniem im spokoju, robieniem wstydu przed koleżankami i „obciachem” przed szkołą. Sąd, Prokuratura i Policja w Suchej Beskidzkiej wspierają takie patologiczne zachowania „matek”:

38.

39.

PARENTAL ALIENATION / Child psychological abuse/ przemoc alienacji rodzicielskiej

Przemoc Alienacji Rodzicielskiej- :cry:dzieci ofiarami w sytuacji rozwodowej, fałszywe oskarżenia by odseparować i zniszczyć więż dzieci z drugim rodzicem,przedstawiając go dzieciom jako złego człowieka i rodzica.

Publiée par Stowarzyszenie Ochrony Praw Dziecka sur Mercredi 21 mars 2018

 

40.

Zmiany prawne i rozpowszechnianie wspólnej pieczy nad dzieckiem

Samotne rodzicelstwo(single parent-matka z dzieckiem) vs. piecza wspólna/dzielona (shared parenting)New SHARED PARENTING LAW – nowe prawo rodzinne z pieczą dzieloną/równoważną (domniemanie prawne)W materiale media i sędzia rodzinna o korzyściach równego rodzicielstwa oraz modelu naprzemiennego dla DZIECI oraz o negatywnych skutkach powierzania dziecka 1 rodzicowi przez sąd po rozwodzie.Domniemanie pieczy równoważnej nad dzieckiem po rozstaniu rodziców jako zgodne z najlpszym dobrem dziecka spotyka się z coraz większym zrozumieniem na całym świecie. Także w większości krajów UE. Przykładowo Rezolucja Rady Europy 2079 z 2015 r.http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=22220&lang=en

Publiée par Stowarzyszenie Ochrony Praw Dziecka sur Dimanche 6 mai 2018

41. Alienacja rodzicielska wywołuje depresję

42. Mechanizmy alienacji rodzicielskiej – opinia

43. W Polsce występuje dyskryminacja ze względu na płeć.

Dyskryminowani są mężczyźni.

W sądach rodzinnych.

Feministki i inne kobiety domagają się równouprawnienia w zakresie wysokości płac, dostępu do wysokich stanowisk w firmach i polityce. A wcześniej równych z mężczyznami praw wyborczych i dostępu do studiów wyższych (Maria Skłodowska – Curie była pierwsza kobietą na paryskiej Sorbonie. Było to  t y l k o  jakieś niewiele 100 lat temu).

Ale nie chcą dać mężczyzną równych praw w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi.

Typowa dla kobiet niekonsekwencja czy obraz ich prawdziwej natury?

Cześć dziewczyny! Dziś chcę wam przedstawić film zaprezentowany na ostatniej Konferencji Centrum Praw Kobiet Różowa Linia, ktury pokazuje mechanizm systemowej dyskryminacji kobiet a bynajmiej Samotnych Matek. Proszę obejrzyjcie z uwagą tę prezentację i napiszcie w komentarzach czy macie jakieś pomysły na przeciwdziałanie temu zjawisku.#cpk #niebieskalinia #samotnamatka #dyskryminacja #przemoc #patriarchat #feminizm

Publiée par Alimenciara sur Dimanche 6 janvier 2019

Prawie połowa mężczyzn wchodzi na drogę w kierunku bezdomności i alkoholizmu dlatego bo sędziowie rodzinni zwalniają ich z odpowiedzialności za dzieci nie orzekając opieki wspólnej w każdym przypadku rozpadu związku rodziców.

Zadłużenie alimentacyjne Polaków zmniejszyłoby się o połowę (i nie rosłoby) jeśliby alimenty byłyby orzekane tylko tym „rodzicom” którzy wyraźnie oświadczyliby przed sądem, że nie chcą wypełniać obowiązku alimentacyjnego „w naturze” poprzez sprawowanie bezpośredniej opieki nad nimi w formie opieki wspólnej lub ewentualnie bardzo szerokich „kontaktów”.

W Polsce trzeba płacić alimenty na dzieci o których nic nie można się dowiedzieć bo grozi za to ciężkie więzienie. Jest to gorsze niż płacenie podatków bo płacąc podatki można uzyskać bezpłatną pomoc straży pożarnej, Policji czy pogotowia ratunkowego. Pójść na bezpłatny koncert plenerowy czy przejechać się nowa drogą zbudowaną za podatki.

44.

PRAWDZIWI MĘŻCZYŹNI NIE PŁACĄ ALIMENTÓW

tylko są przy swoich dzieciach.

45.

https://www.facebook.com/czujeszTO/videos/892053200919277/

46. Ból związany ze stratą dziecka (również w wyniku alienacji rodzicielskiej) nigdy nie mija. Czas nie leczy ran. Jedynie oswaja z bólem.

47. Marnotrawienie pieniędzy podatników

48. Samobójstwo rozszerzone jako konsekwencja nieorzekania opieki wspólnej

49.

50. Takie są konsekwencje:

 1. nieorzekania opieki wspólnej (naprzemiennej, równoważnej) automatycznie, na wniosek jednego z rodziców. Nawet bez zgody drugiego „rodzica” – tego alienującego;
 2. braku zagrożenia karą 3 lat pozbawienia wolności za:
 • łamanie orzeczenia sądu o opiece naprzemiennej nad dzieckiem
 • lub orzeczenia o kontaktach (w sytuacji jeśli rodzic drugoplanowy nie chce opieki naprzemiennej bo wystarczają mu tylko „kontakty” z dzieckiem):

Child Alert 3 czyli wielka ściema babci i policji

Zapraszam jeszcze raz do przeżycia tych dziwnych emocji – gdy mama ucieka z dzieckiem to ucieka od oprawcy – gdy dziecko zabiera tata – to tata porywa, gdy tata wyrywa żonę z dzieckiem z macek babci gangsterki – pamiętajmy przy niej się powiesił syn – a brat matki to jest to porwanie , zapraszamy do usdostępniania i komentowania – to jedna z form walki !

Publiée par DzielnyTata-TV sur Dimanche 10 mars 2019

 

Tak są traktowani w tym kraju ojcowie kochający swoje dzieci:

Dyskusja

W obowiązującym tzw. „porządku prawnym” Miłość do własnego dziecka jest traktowana  jak przestępstwo, zaburzenie lub choroba psychiczna. Jest to też efekt tego, że:

 1. Zdecydowana większość mężczyzn nie interesuje się swoimi dziećmi. Cierpią więc Ci którzy się nimi interesują bo są traktowani stereotypowo. Nazwałem to „przekleństwem mniejszości”.
 2. Więcej jest alienujących niż alienowanych. Więcej jest tych którym zależy na tym aby alienacja rodzicielska kwitła niż tych którym zależy na tym żeby ją zlikwidować. Nie opłaca się to między innymi adwokatom. W bezwzględnej arytmetyce wyborczej nie kalkuluje się więc partii rządzącej cokolwiek zmieniać w obowiązującym tzw. „porządku prawnym” bo spadną jej sondaże. Dlatego inicjatywy ustawodawcze mające na celu walkę z alienacją rodzicielską wrzucane są do sejmowej lub senackiej zamrażarki a promocja opieki wspólnej – naprzemiennej jest działaniem niszowym.

Dlatego też, co miesiąc cała Polska szuka małego dziecka z ojcem, który nie chce się z tym pogodzić: Nie może utrzymać więzi z własnym dzieckiem a  adwokaci mówią mu, ze wszystko jest zgodnie z prawem i nie chcą podpisać żadnej skargi do Trybunału Konstytucyjnego bo to wszystko odbywa się „zgodnie z Konstytucją RP”.

A Policja za 143 miliony złotych zabrane podatnikom kupuje sobie śmigłowce Black Hawk

i wdraża procedurę Child Alert jak dotąd tylko po to, aby szukać ojców z dziećmi którym sąd nie orzekł opieki wspólnej bo nie zgadza się na to „mama”:

W ten sposób rząd (zamiast uprościć prawo) walczy z bezrobociem wśród policjantów i innych pracowników wymiaru sprawiedliwości:

1.    Przystąpienie Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka do spraw powiązanych ze sprawą Fabiana,

2.    Wnioski o umorzenie prowadzonych postępowań i zaprzestanie stosowania wobec ojca środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania,

3.     Pytanie do Komendanta Głównego Policji dlaczego Policja kompromituje ideę systemu Child Alert i na koszt podatników reaguje w sytuacji porwań rodzicielskich nawet wtedy kiedy żaden z rodziców nie ma ograniczonych praw rodzicielskich.

Bochnia – Poszukiwania dwulatka i jego ojca

Radio RMF FM „zapomniało” podać, że dziecko znalazło się u babci i dziadka ze strony taty, w sąsiedniej wsi. Jeśliby ojciec nie szedł z synkiem na nogach tylko poruszał się samochodem zapewne znowu ogłoszono by Child Alert co jeszcze nigdy nie zdarzyło się jeśli matka zabiera ojcu dziecko i jedzie do swoich rodziców. W tej kwestii też powinien być stosowany parytet płci.

51. Kolejna odcinana od dzieci mama oskarżona o zakłócenie miru domowego „ojca” alienującego dlatego bo … przyszła zobaczyć swoje dzieci. Takie akty oskarżenia pisze i wysyła do sądu, między innymi, prokurator Małgorzata Pena a skazuje za to, między innymi, sędzia Elżbieta Loska (dawniej Noga).

52. Bezmyślne Orzekanie spotkań z dzieckiem pod warunkiem, że się ono na nie zgadza prowokuje „opiekunów” z którymi ono mieszka do znęcania się nad dzieckiem w kierunku uzyskania przez nich zapewnienia, że tych kontaktów nie będzie chciało.

53. Dlatego dzieci przywiązują do siebie (Potem ich utrata, na przykład, w wyniku alienacji rodzicielskiej, powoduje u Podopiecznych Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka utratę sensu życia):

11 etapów pracy

Niezwykle trafne 😀

Publiée par Blog Ojciec sur Samedi 4 août 2018

Im więcej takich obserwacji tym trudniej potem się pogodzić z utratą kontaktu z dzieckiem.

Źródła alienacji rodzicielskiej

54.

 1. Widzenia w ilości kilku godzin miesięcznie orzeka Ojcom wnoszącym o opiekę wspólną-naprzemienną, na przykład, sędzia Małgorzata Talaga z Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej. (W ten sposób interpretuje ona orzecznictwo Sądu Najwyższego mówiące, że widzenia z rodzicem drugoplanowym powinno być „częste”.)
 2. Automatycznie, musi spowodować  to erozję więzi z dziećmi.
 3. Kiedy pod wpływem werbalnych i niewerbalnych żądań „matki” dzieci zaczynają odmawiać wyjścia na kontakty jej kolega z sądu  (zamiast ukarać „matkę” za nie realizację orzeczeń sądu) sędzia Wiesław Okrzesik,(którego jest prezesem) orzeka zniesienie kontaktów osobistych i zostawia tylko kontakty telefoniczne.
 4. Automatycznie, musi spowodować  to erozję więzi z dziećmi.
 5. Kiedy pod wpływem werbalnych i niewerbalnych żądań „matki” dzieci zaczynają odmawiać rozmów telefonicznych z Tatą ich koleżanka z sądu sędzia Elżbieta Loska (dawniej Noga) zamiast ukarać „matkę” za nie realizację orzeczeń sądu zakazuje kontaktów w ogóle.

Związki przyczynowo-skutkowe w zjawisku instytucjonalnej alienacji rodzicielskiej

55.

56. Dlaczego ludzie walczą o dzieci ?

57. Pomówiła narzeczonego o pobicie . W sądzie pokazał co zrobiła:

https://www.facebook.com/fantubepl/videos/437520186820493/

58. Zapraszam na kolejną konferencję naukową w trakcie której zaprezentuję wyniki swoich badań na temat problematyki alienacji rodzicielskiej. Krzysztof Mariusz Kokoszka

Streszczenia-Profilaktyka-Zachowań-Ryzykownych-w-Polsce 2019-05-14-15

59. Kolejna zniszczona rodzina i dzieci obarczone traumą na całe życie. Tak właśnie działa Prokuratura i Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej:

Już jutro!

Kochający ojciec czy pedofil i przestępca? Już jutro pokażemy historię mężczyzny, który walczy o kontakt ze swoimi córkami. Uniemożliwia mu to jednak matka dziewczynek, oskarżając o przemoc i wykorzystywanie seksualne oraz prokuratura, która mimo wątpliwej jakości dowodów wydaje zakaz kontaktu. Materiał Agnieszka Zalewska Państwo w Państwie

Publiée par Państwo w Państwie sur Samedi 18 mai 2019

Przy współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie w 2019 roku ukaże się publikacja naukowa opisująca prawne, społeczne i psychologiczne skutki (oraz traumy jakich doznają dzieci zamieszkałe w Suchej Beskidzkiej) w wyniku poglądów:

 • sędziów „rodzinnych” tego sądu – Małgorzaty Talagi i Wiesława Okrzesika, którzy uważają, że orzekanie opieki wspólnej nad dziećmi jest gorsze niż alternatywne orzekanie alimentów i tzw. kontaktów, których sami nie mają ochoty nawet egzekwować (Chodzi, na przykład, o przyznanie ojcu prawa do codziennego odbierania dzieci z przedszkola i szkoły i odprowadzanie ich do miejsca zamieszkania matki o 17.00 – czyli wtedy kiedy wraca ona z pracy i podziale na pół dni wolnych od zajęć szkolnych);
 • sędziów Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej – Elżbiety Loska (wcześniej Noga), Tadeusza Dąbrowskiego i Anny Zdziech którzy uważają, że realizowanie kontaktów z dziećmi orzeczonych przez wydział rodzinny tego samego sądu jest znęcaniem się psychicznym i złośliwym niepokojeniem „matki” dzieci oraz zakłócaniem miru domowego dziadkom macierzystym dzieci alienowanych. Oddalającym również zażalenia na postanowienia Prokuratury Rejonowej w Suchej Beskidzkiej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w przypadkach pobić (skutkujących hospitalizacją w Szpitalu Powiatowym w Suchej Beskidzkiej), uszkodzeń ciała, naruszenia nietykalności cielesnej i trwałego (dożywotniego) uszczerbku na zdrowiu – jeśli w ten sposób jest traktowany ojciec odwiedzający dzieci przez dziadków alienujących, nowych partnerów czy braci „matek” alienujących w Suchej Beskidzkiej;
 • prokuratorów Prokuratury Rejonowej w Suchej Beskidzkiej nieuznających, że przemoc na tle alienacji rodzicielskiej jest przemocą emocjonalną i naruszeniem dóbr osobistych wbrew poglądom byłego Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka i wbrew orzecznictwu Sądu Apelacyjnego w Gdańsku;
 • policjantów Komendy Powiatowej w Suchej Beskidzkiej którzy uważają, że wzywanie ich na interwencje w związku z nieprzestrzeganiem przez „matki” postanowienia o kontaktach orzeczonych przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej jest wezwaniem bezpodstawnym karanym przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej wysokimi grzywnami na mocy Kodeksu wykroczeń;
 • dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej mgr Krystyny Wajdzik, jej zastępcy, pedagog szkolnej i nauczycielek tej szkoły które skutecznie oskarżają przed Sądem Rejonowym w Suchej Beskidzkiej o zakłócanie porządku publicznego ojców asystujących przy przyprowadzaniu i odbieraniu dzieci ze szkoły przez babki alienujące – w sytuacji jeśli kontakty orzeczone przez sąd są im uniemożliwiane;
 • dyrektorek Miejskiego Przedszkola Samorządowego przy ulicy Adama Mickiewicza 23 w Suchej Beskidzkiej, które wzywają Policję jeśli Tata, którego kontakty z dziećmi orzeczone przez sąd nie są realizowane, przyjdzie zobaczyć czy jego dzieci w ogóle jeszcze żyją i co się z nimi dzieje.

Publikację Krzysztofa Kokoszki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) „Opieka wspólna-naprzemienna nad dziećmi jako forma profilaktyki zachowań ryzykownych w rodzinach rozbitych (na podstawie analizy orzecznictwa Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej i innych)” – można otrzymać pisząc na k-kokoszka@wp.pl.

Opieka wspólna-naprzemienna nad dziećmi jako forma profilaktyki zachowań ryzykownych w rodzinach rozbitych – fragment

60.

61.

Tir zmiótł dwa auta

Jeśliby ludzie mieli ciągle na uwadze kruchość własnego życia to alienowaliby mniej i mniej robiliby sobie na złość w sądach. Sędzia rodzinny jednego z warszawskich sądów skomentował niedawno krzywdy jakie przed nim robiły ojcu „matka” i babka w zakresie niszczenia jego relacji z dzieckiem: ” Dzisiaj się żyje jutro się gnije ”  Po dwóch tygodniach obydwie zginęły w wypadku samochodowym.

62.

63.

Grupa Facebooka powiązana z innymi grupami o podobnym charakterze na świecie. Misją grupy jest skuteczna walka z patologią w sądach rodzinnych, obrona praw dzieci i rodziców w szczególności ojców. Grupa jest neutralna światopoglądowo i politycznie. Działania* Integracja środowiska rodziców w szczególności ojców przeciwko patologii prawa w sądach;* Pomoc rodzicom przed próbami odbierania praw rodzicielskich;* Pomoc przed nieuzasadnioną egzekucją komorniczą ;* Popularyzowanie wiedzy prawnej z zakresu prawa rodzinnego.Uwaga: w ramach wolnego czasu administrator wieczorami indywidualnie i darmowo przekazuje swoją "wiedzę" i doświadczenia związaną z ochroną praw dzieci i rodziców. Ewentualny kontakt przez messengera.

Publiée par Marek Józefowicz sur Dimanche 23 juin 2019

 

64. Praprzyczyny zjawiska alienacji rodzicielskiej:

https://www.filmweb.pl/video/Zwiastun/nr+1+polski-43280

Komentarz: Dobrze że

65. „Dylematy alienującej „matki” – Polki czyli tzw. „nowoczesna” i „wyzwolona” kobieta w świecie zagubionych wartości rodzinnych” – publikacja którą można zamówić tutaj .

66. „Przekleństwo mniejszości czyli o bezwzględnej arytmetyce wyborczej” – publikacja którą można zamówić tutaj .

67.

Dlatego pomówienia o gwałt ojców alienowanych przez „matki” alienujące w trakcie wzajemnej walki o uzyskanie w sądzie opieki nad dzieckiem są tak samo częste jak pomówienia o pedofilię lub przemoc domową  i żaden prokurator ani sędzia nie jest w stanie dojść do prawdy „obiektywnej” dopóki sąd rodzinny nie orzeknie opieki wspólnej – naprzemiennej bez zgody „matki”.

68. Czy podmiotem przestępstwa określonego w art. 211 k.k. może być rodzic dziecka?

69. Bogacenie się społeczeństwa jest jedną z przyczyn alienacji rodzicielskiej.

70. Ofiary alienacji rodzicielskiej najpierw tracą zaufanie do instytucji państwowych a potem stwierdzają, że nie warto kochać Polski,bo:

Fajnie być tatą!

Ten filmik [PROSIMY OGLĄDAĆ DO KOŃCA!] to głos sprzeciwu wobec hipokryzji władz Rzeczpospolitej, wobec hipokryzji środowisk, które od kilkudziesięciu lat pochylają się nad problemem rozwodów, kryzysu rodziny, kryzysu wartości. Organizowane są konferencje w trosce o dobro rodziny, dobro dziecka… wydawane są publikcje promujące ojcostwo… tymczasem w tym kraju ożenić się i zostać ojcem to ogromne ryzyko! Ryzyko zawalenia się w ciągu jednej chwili całego życia. Ojciec w sytuacji rozwodu traci wszystko – rodzinę, dzieci, majątek, dobre imię, zdrowie, perspektywy. Mężczyźni, nie dajmy się się oszukiwać!To nie jest kraj dla ojców!Men's Rights Polska Męski Głos Swiadomosc-zwiazkow.pl: Inne spojrzenie nt. relacji damsko-męskich Społeczny Rzecznik Praw Mężczyzn Mężczyzn prawa – wspólna sprawa #ojcostwo #rozwód #rodzina #mama #tata #MRA #pieczanaprzemienna #alienacjarodzicielska

Publiée par Patres Familias sur Dimanche 20 octobre 2019

71. Kiedy godzinami obserwuje się na sali sądowej rozwodzących się rodziców: pięknych, młodych, wykształconych, zaradnych, jeszcze niedawno tak bardzo się kochających, a teraz tak ohydnie bluzgających na siebie, rodzi się pytanie:  Co się stało?

Jedyną  odpowiedzią jest działanie na świecie sił zła mocniejszych od ludzi. Dlatego:

JEBAĆ SZATANA:

Dlatego też, Fundacja Obrony Praw Dziecka Kamaka, szukając najskuteczniejszych sposobów rozwiązania problemów z którymi zwracają  się do niej Podopieczni , nawiązała ścisłą współpracę z Agatą Wartak:

prezesem zarządu spółki Netmove, dziewczyną Jezusa, liderką ruchu http://transformersi.pl/?tag=agata-wartak

72. Takie są efekty nieorzekania opieki wspólnej-naprzemiennej dlatego bo nie zgadza się na to drugi rodzic

Ci Rodzice którzy naprawdę kochają swoje dzieci wolą iść do więzienia  niż oddać dziecko drugiemu rodzicowi. Bo nie chcą znaleźć się w takiej sytuacji, że wtedy to oni nie będą mogli utrzymać kontaktów z dziećmi. Nie chcą dostać depresji i nie chcą popełnić samobójstwa z powodu utraty poczucia sensu życia. Bo sensem życia dla większości rodziców są właśnie dzieci.

https://uwaga.tvn.pl/reportaze,2671,n/od-trzech-lat-walczy-o-odzyskanie-syna-moj-maz-jest-niebezpieczny-oficjalna-strona-programu-uwaga-tv,305942.html

73. W przebiegu, opisanego przez Krzysztofa M. Kokoszkę, Zespołu Alienowanego Rodzica niektórzy z nich potrafią przelać tęsknotę za dzieckiem na papier w postaci wierszy. Zbieramy fundusze aby pokaźny ich zbiór wydać drukiem. Oto kilka ich przykładów:

Wiersze alienowanej mamy dla syna

Wiersze alienowanego taty dla syna

Wiersze alienowanego taty dla córek

74. „W jaki sposób organizacje i projekty społeczne tworzą społeczne problemy” – publikacja Krzysztofa M. Kokoszki Wydawnictwa Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka którą można zamówić tutaj.

75. „Problem prowokacji w aktach przemocy domowej”– publikacja naukowa Krzysztofa M. Kokoszki Wydawnictwa Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka którą można zamówić tutaj.

76. „Mężczyzna ofiarą przemocy w rodzinie”– publikacja naukowa Krzysztofa M. Kokoszki Wydawnictwa Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka którą można zamówić tutaj.

77.

Wokół nas miliony dzieci codziennie pada ofiarą przemocy psychicznej

78. Kolejne pomysły rządu które poszerzą problem alienacji rodzicielskiej w 87% i będą jej przeciwdziałać w 13%.

Więcej w opracowaniu pod tytułem „Alienacja rodzicielska w Polsce – raport monitoringu legislacji Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka”, który można zamówić  tutaj:

Przygotowanego w ramach projektu: „Sieć monitoringu prawa w zakresie problematyki alienacji rodzicielskiej Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka”

 

79. W Polsce za starania o utrzymanie więzi z dziećmi idzie się do więzienia. Więcej w opracowaniach Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka:

 1. „Wykorzystywanie narzędzi prawa karnego dla celów alienacji rodzicielskiej w Polsce”
 2. „Resocjalizacja Rodziców alienowanych od dzieci w Polsce.”

Można je zamówić tutaj.

80. Odseparowanie ojca powoduje że dzieci chorują

Według badań niemieckich:

http://https://www.n-tv.de/wissen/Trennung-von-Vater-kann-Kinder-krankmachen-article21518629.html?fbclid=IwAR2y0Kn9sCd1fewd_hhHkkdXrg5u_GcoShbwR3qUmiVnueNSWIQlXzwXft4

81. Dopóki takie działania nie będą ścigane z oskarżenia publicznego, przez prokuratorów i zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3 alienacja rodzicielska będzie problemem strukturalnym polskiego porządku prawnego.

82. „Dyskryminacja płci w zjawisku alienacji rodzicielskiej” – kolejna publikacja Krzysztofa M. Kokoszki Wydawnictwa Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka którą można zamówić tutaj.

83. „Pozbawienie wolności jako forma rehabilitacji osób upośledzonych umysłowo stosowana w Polsce” – wstrząsający raport Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka  który można zamówić tutaj.

84. „Więzienie jako forma rehabilitacji osób upośledzonych umysłowo stosowana w Polsce. Stan obecny i rekomendacje.” – publikacja naukowa Krzysztofa M. Kokoszki Wydawnictwa Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka którą można zamówić tutaj.

85. „Wpływ pozbawienia wolności na zdrowie psychiczne osadzonych czyli pomiędzy karą a szkodzeniem społeczeństwu.” – publikacja naukowa Krzysztofa M. Kokoszki Wydawnictwa Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka którą można zamówić tutaj.

86. „Więzienie jako dom opieki społecznej dla osób bezdomnych i w inny sposób wykluczonych społecznie. Stan obecny i rekomendacje.” – publikacja naukowa Krzysztofa M. Kokoszki Wydawnictwa Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka którą można zamówić tutaj.

87. „Dylematy sfeminizowanej, alienującej matki – Polki, czyli tzw. „nowoczesna” kobieta w świecie zagubionych wartości rodzinnych. Perspektywa socjologiczna.– publikacja naukowa Krzysztofa M. Kokoszki Wydawnictwa Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka którą można zamówić tutaj.

88. ”Dylematy sfeminizowanej, alienującej matki – Polki, czyli tzw. „nowoczesna” kobieta w świecie zagubionych wartości rodzinnych. Perspektywa biblijna. – publikacja naukowa Krzysztofa M. Kokoszki Wydawnictwa Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka którą można zamówić tutaj.

 


II. Działania ogólne na rzecz przeciwdziałania alienacji rodzicielskiej (czyli głównie lobbing na rzecz zmiany prawa):

 1. W „Newsweeku” z 9 maja 2016 r. po raz trzeci dużo informacji o Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
 2. Alienacja rodzicielska jako dyskryminacja – konferencja w trakcie której ze strony Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka padły wobec sędzi reprezentującej Rzecznika Praw Dziecka trudne pytania o taką zmianę przepisów aby alienacja rodzicielska przestała być problemem społecznym————–Odpowiedź sędzi

  reprezentującej Rzecznika Praw Dziecka na zarzuty Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka dotyczące niskiej skuteczności w zakresie działań mających na celu taką zmianę przepisów, aby alienacja rodzicielska była redukowana, a nie wzmacniana i poszerzana przez kolejne pomysły ekip rządzących, na przykład teraz przez Program 500+.

 3. Deklaracja poparcia inicjatyw ustawodawczych zapobiegających alienacji rodzicielskiej i innym patologiom funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości
 4. Podpisz petycję do Senatu RP
 5.  Modlitwa
 6. Błogosławieni pokój czyniący (w sądzie):

6 A. Biała Księga Sędziów Niealienujących:

Jeśli jeden z „rodziców” się na to nie zgadza a sędzia orzeka tak jak poniżej trafia do Białej Księgi Sędziów Niealienujących czyli do elity polskich sędziów promowanych przez Fundację Obrony Praw Dziecka Kamaka we wszystkich instytucjach na których mu zależy:
Przykłady sędziów należących do elity przeciwstawiających się wykorzystywania prawa karnego dla celów alienacji rodzicielskiej:

Sędzia Tamara Grzelak z Poznania str 1Sędzia Tamara Grzelak z Poznania str 2Sędzia Lidia Haj z Krakowa str 1Sędzia Lidia Haj z Krakowa str 2Sędzia Marek Żelechowski z Krakowa str 17. Opieka naprzemienna już oficjalnie w polskim prawie:

A. Treść nowelizacji

B. Komentarz

5. Sankcje karne za działania z zakresu alienacji rodzicielskiej

6. Połowa ofiar przemocy domowej to mężczyźni

7. Likwidacja Dnia Matki

8. Z okazji Dnia Ojca domagamy się ustanowienia Dnia Ojca z Dzieckiem

9. Protest pokrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości przed Ministerstwem Sprawiedliwości

10. Przeciwdziałanie mowie nienawiści – List do papieża

11. Manifestacja 20 sierpnia 2016 r.

12. Ściganie alienujących sędziów „rodzinnych” za znęcanie się nad dziećmi (art. 207 k.k.) i niedopełnienie obowiązków służbowych w zakresie ochrony ich więzi z Rodzicami (art. 131 k.k.):

A. Ostrzeżenie

B. Informacja dla Prokuratury Krajowej i Ministra Sprawiedliwości

C. Niektóre potwierdzenia przesłania informacji

13. Petycja.eu – O odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów naruszających Europejską Konwencję Praw Człowieka

14. Co należy zrobić z sędziami którzy łamią prawo i niszczą więzi rodzinne?

15. Komisja do Spraw Petycji Sejmu R.P. – 20 października 2016r. Rozpoznanie petycji dotyczącej alienacji rodzicielskiej oraz odpowiedzi Ministerstwa Sprawiedliwości  na Dezyderat nr 4

16. Współpraca z Urzędem Gminy Miasta Bochnia

Zadanie publiczne

17. Współpraca Rzecznikiem Praw Obywatelskich, poprzednich i obecnej kadencji – Adamem Bodnarem

dsc_1812

A. Wspólne szukanie rozwiązań

B. Rozmowy o problemach Podopiecznych Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka

C. Przekazanie RPO listy nazwisk sędziów łamiących prawa obywatelskie Podopiecznych Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka

D. Debata w związku z wysyłaniem do więzień Rodziców dlatego bo chcą utrzymać więzi ze swoimi dziećmi

E. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar „jest pewien, że problem alienacji rodzicielskiej jest jednym z największych problemów z zakresu praw człowieka w Polsce”:

 

18. Wymuszone przez działania Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka Pismo Ministerstwa Sprawiedliwości do Marszałka Sejmu RP dotyczące konieczności przeciwdziałania alienacji rodzicielskiej.

19. Stawiamy to przed alienującymi sądami i domami w których są przetrzymywane dzieci alienowane:

woz

20. Program pomocy prawnej i psychologicznej dla imigrantów pochodzenia polskiego w Anglii i Irlandii

Ustalenia

21. Fundacja Obrony Praw Dziecka Kamaka broni prawa dzieci syryjskich do życia w pokoju, bez wojny i do życia w ogóle

148190273158540a8bd469d7-42357221sw-393-aleppo-destroyed_600x298

22. Program 500+ wspiera alienację rodzicielską

23. Przeciwdziałanie bezsensownej nienawiści widocznej również w zjawisku alienacji rodzicielskiej

24. Pismo Komendanta Głównego Policji zobowiązujące wszystkich podwładnych do przeciwdziałania alienacji rodzicielskiej i udzielania pomocy jej ofiarom:

 

 

24. Petycja do najwyższych władz RP

25. Czas najwyższej kasty dobiega końca

26. Współpraca z administracją rządową

27. Odwoływanie prezesów alienujących sądów i przewodniczących wydziałów rodzinnych za instytucjonalną alienację rodzicielską

28.  Dzień Świadomości Przemocy Alienacji Rodzicielskiej ‘2018 – Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Grudziądzu Bogdana TĘŻYCKIEGO – (za wydanie którego) promowanego przez Fundację Obrony Praw Dziecka Kamaka poprzez projekt Białej Księgi Sędziów Niealienujących


29. Urząd Miasta Włocławek

Polub stronę · 25 kwietnia 2017 · Edytowany · 

25 kwietnia to Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej. Dziś we wszystkich autobusach MPK rozwieszone są wyjątkowe plakaty autorstwa jednego z najlepszych grafików i plakacistów Andrzeja Pągowskiego:

30. Koncert dla poszkodowanych przez alienację rodzicielską i innych zainteresowanych

w Bochni:

Koncert dla poszkodowanych przez alienację rodzicielską i innych zainteresowanych

w Tarnowie:

31.

32. Zmiany legislacyjne w zakresie opieki wspólnej

Lobbing na rzecz zmian prawa

I czytanie projektu ustawy, 06.06.2018, 125 pos. komisji senackich

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks karnyProjekt ustawy ma na celu realizację postulatów zawartych w petycji wielokrotnej „Stop alienacji rodzicielskiej”, której celem jest wskazanie orzekania opieki naprzemiennej jako priorytetowego sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, doprecyzowanie wykonywania kontaktów z małoletnimi oraz egzekwowania orzeczeń sądowych w tym zakresie (PW-9-01/17).I czytanie 6 czerwca 2018125. pos. Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz 258. pos. Komisji Ustawodawczej.Decyzja komisji: kontynuacja prac

Publiée par Piecza naprzemienna, wspólna, równoważna sur Vendredi 8 juin 2018

 

33. SUKCES:

Pytanie na śniadanie (Jak dzielić się opieką nad dziećmi po ro…

Krótki ale treściwy wywiad z ojcem – jednym z nielicznych, którym udało się uzyskać opiekę naprzemienną nad dziećmi. Jak mówi – "poruszyłem górę". My również przede wszystkim musimy "poruszyć górę" aby wpłynąć na ustawodawców aby wreszcie po 50 latach dostosowali kodeks rodzinny do współczesnych realiów.

Publiée par Piecza naprzemienna, wspólna, równoważna sur Mercredi 6 janvier 2016

 

34.  Skuteczny lobbing Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka na rzecz zmian przepisów w kierunku penalizacji alienacji rodzicielskiej

35. Więzienie za alienację rodzicielską – domagamy się tego od lat bo tylko to ją ukróci

36. Zapraszamy na KONFERENCJĘ:

Orzekanie opieki wspólnej – naprzemiennej jako profilaktyka zachowań destrukcyjnych w rodzinach rozbitych.

Wzrasta liczba rozwodów i automatycznie liczba przypadków walk o przejęcie opieki nad dziećmi pomiędzy rodzicami. W Polsce nie orzeka się opieki naprzemiennej dlatego dzieci zostają przy tym rodzicu który wykaże się większą bezwzględnością – porwie dzieci drugiemu i stosując przemoc alienacji rodzicielskiej całkowicie zniszczy łączące ich więzi. W efekcie, wśród ofiar alienacji rodzicielskiej, zarówno dzieci jak dorosłych, drastycznie rośnie liczba zaburzeń depresyjnych i samobójstw. Fundacja Obrony Praw Dziecka Kamaka stara się przeciwdziałać tej patologii. W trakcie konferencji zostanie zaprezentowany stan badań na temat zjawiska alienacji rodzicielskiej oraz autorskie metody przeciwdziałania porwaniom rodzicielskim opracowane przez Krzysztofa M. Kokoszkę.

Komitet naukowy konferencji

Osoby które chcą wziąć udział w tej konferencji prosimy o kontakt na adres: k-kokoszka@wp.pl

37. MARSZ Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej 24.04.2019

38. PIKIETA Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej 25.04.2019

39.

Państwo odbiera dzieciom ojców i daje alimenty

Komentarz i odpowiedź na komentarz

40.

https://www.facebook.com/mercedenz/videos/10213463692620940/UzpfSTEwMDAwMjA4MDcxMzk3NjoyMzQwMTExMTY5NDAxNTUx/

 

41. Małe dziecko uczy właściwej postawy w konfliktach:

Aubrey hugging everyone on their way to receive communion.For licensing or usage, contact licensing@viralhog.com

Publiée par Tyler Hull sur Dimanche 12 novembre 2017

 

On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.” (Ewangelia wg św. Mateusza 18; 2-3)

42. Niektórzy ojcowie codziennie rano odwożą swoje dzieci do szkoły. A inni ojcowie cierpią z tego powodu, że też nie mogą tego robić. Też chcemy wozić dzieci do szkoły.docx

https://tvn24.pl/tvnwarszawa/najnowsze/ojcowie-zablokowali-centrum-brtez-chcemy-wozic-dzieci-do-szkoly-177520

42. Już od 2001 roku Obywatelski Komitet Inicjatyw Ustawodawczych Opieki Wspólnej przy Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka domaga się zmiany prawa w Polsce – bez czego nie uda się rozwiązać problemu który od 2009 roku Fundacja Obrony Praw Dziecka Kamaka nazywa „alienacją rodzicielską”:

https://www.facebook.com/603903116434990/videos/433216440727101/UzpfSTEwMDAwMjA2MjM4NzE1NjoyNjk5NjY3NDQwMTExOTc2/?notif_id=1579782754640598&notif_t=feedback_reaction_generic

 

43.

44.

 

45. Rządowe Centrum Legislacji

46.

 

47. Prezentacja Lobbing

48, Prezentacja Prezydent

49, Prezentacja Senat

50, Proces ustawodawczy w Sejmie

51. Zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu parlamentarnego procesu legislacyjnego i zasad lobbingu – Krzysztof Kokoszka

52. Zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu parlamentarnego procesu legislacyjnego i zasad lobbingu 2

53. Rządowy Proces Legislacyjny

54.

55.

56.

 

 

 

III. Pomoc w indywidualnych przypadkach:

III/1. Koncepcja skutecznej pomocy ofiarom alienacji rodzicielskiej w indywidualnych przypadkach:

1. Rola Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka w procesie

2.  Konsultanci Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka są skuteczniejsi niż adwokaci. Zasady współpracy z adwokatami

3. Koszty

4. Jedyna szansa

5. Opinia psychologiczna 

Komentarz

6. Nowa jakość

7. Z okazji Międzynarodowego Dnia Świadomości Alienacji Rodzicielskiej (25 kwietnia)- Pismo do organu nadzoru nad działaniami Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka

8. Co może Fundacja Obrony Praw Dziecka Kamaka?

9. OPINIA Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka dotyczącą sytuacji rodzinnej i opiekuńczej małoletniego Mikołaja _________, ZALECENIA dla sądu i WNIOSKI PROCESOWE

10. OPINIA Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka dotyczącą sytuacji rodzinnej i opiekuńczej małoletniego Patryka wraz z zaleceniami dla sądu w zakresie orzecznictwa a także zaleceniami w zakresie kierunków opieki psychologicznej nad Patrykiem i osobami dorosłymi które się nim zajmują

11. Przeciwdziałanie opiniom generującym alienację rodzicielską

12. Mediacje

12.A. Przyjazd

13. Oferta pomocy

14. Algorytm działań po nie do końca skutecznych rozmowach mediacyjno-diagnostyczno-terapeutycznych czyli mediacjach typu „kamaka”

15. Cel pierwszego spotkania z konsultantami Fundacji Obrony Praw Dziecka

16. Wyrażenie zgody

17. Mechanizmy alienacji rodzicielskiej – opinia

18. „proszę się kontaktować z moją Panią pełnomocnik”

19. Terapia dzieci alienowanych nie pomaga

20. Jak pomagamy

21. Cele pierwszego spotkania

22. Kolejny radca prawny w zespole Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka

23. Kolejna pani adwokat w zespole Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka

24. Kolejna adwokatka w zespole Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka

 

III/2. Algorytm działań w zakresie pomocy ofiarom alienacji rodzicielskiej

Krok 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Krok 2. Opis problemu.

Analiza przypadku

Krok 3. Dokumentacja pisemna.

Krok 4. Plan pomocy.

4 A. Zarys Planu pomocy dla _____________ _________________

4 B. Zindywidualizowany Plan pomocy  wraz z fragmentem jednej ze złożonych do sądu w Warszawie opinii wyjaśniający dlaczego w interesie polskiego wymiaru sprawiedliwości jest oparcie się na opinii Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka i nie uwzględnianie opinii opiniodawczych zespołów specjalistów sądowych – dawniej rodzicielskich ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych

Pakiet startowy – realizowany przed pierwszą rozprawą z udziałem Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka

Krok 5. Wybranie formy opieki wspólnej lub zakresu kontaktów- nakreślenie pola do negocjacji.

Krok 6. Rozmowy mediacyjno-diagnostyczno-terapeutyczne ze stroną alienującą.

Krok 6 A. Biały wywiad

Krok 7. Przystąpienie fundacji do sprawy lub spraw:

.Oświadczenie woli Podopiecznego Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka – zgpda na interwencję uboczną

7B. Przystąpienie Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka do sprawy o dzieci

Krok 8. Wnioski procesowe lub ich modyfikacja napisane przez specjalistów fundacji dla Podopiecznego.

 

Krok 9. Wnioski procesowe fundacji.

Pomoc prawna Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka

Krok 10. Opinia do sprawy (socjologiczno-antropologiczno-psychologiczno-prawna).

werbalnie bandażuje swoją zranioną duszę

Krok 13. Vitness prep.

(Oferujemy możliwość włączenia do zespołu opiniującego profesorów, doktorów i doktorów habilitowanych psychologii, certyfikowanych psychoterapeutów a także biegłych sądowych Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie.)

Krok 12. Informacja do Prokuratora Generalnego o możliwości popełnienia przestępstwa przemocy na tle alienacji rodzicielskiej

Rozwój algorytmu działań w zakresie pomocy w innych kierunkach:

Krok 11. Mediacje z personelem przedszkola lub szkoły do której uczęszcza dziecko będące ofiarą przemocy ze strony alienującego „rodzica”. A w przypadku jeśli okażą się bezskuteczne:

Krok 11 a) Pismo do ministra edukacji narodowej z żądaniem wyjaśnień w zakresie alienującego zachowania personelu przedszkola lub szkoły do której uczęszcza dziecko będące ofiarą przemocy ze strony alienującego „rodzica”

Krok 11 b) Pismo do kuratora oświaty  ministra edukacji narodowej z żądaniem wyjaśnień w zakresie alienującego zachowania personelu przedszkola lub szkoły do której uczęszcza dziecko będące ofiarą przemocy ze strony alienującego „rodzica”

Krok 11 c) Pismo do dyrektora z żądaniem wyjaśnień w zakresie alienującego zachowania personelu przedszkola lub szkoły do której uczęszcza dziecko będące ofiarą przemocy ze strony alienującego „rodzica”

Krok 11 d) Pismo do Rzecznika Praw Dziecka z żądaniem interwencji celem ukrócenia  alienującego zachowania personelu przedszkola lub szkoły do której uczęszcza dziecko będące ofiarą przemocy ze strony alienującego „rodzica”

Krok 11 e) Pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich z żądaniem interwencji celem ukrócenia  alienującego zachowania personelu przedszkola lub szkoły do której uczęszcza dziecko będące ofiarą przemocy ze strony alienującego „rodzica”

(…)

Krok 51. Wniosek Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego o ukaranie sędziego który swoimi orzeczeniami i/lub sposobem prowadzenia postępowania doprowadził do tego że teraz dzieci uciekają przed Rodzicem który przestał z nimi mieszkać, boją się go i/lub wykazują inne znamiona wyalienowania/Syndromu Ofiary Przemocy Psychicznej na tle alienacji rodzicielskiej.

(…)

Krok 87. Informacja Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka do Prokuratora Generalnego o możliwości popełnienia przez  sędziego przestępstwa niedopełnienia obowiązków służbowych który został powołany do ochraniania więzi dzieci z Rodzicem drugoplanowym a swoimi orzeczeniami i/lub sposobem prowadzenia postępowania doprowadził do tego że teraz dzieci uciekają przed Rodzicem który przestał z nimi mieszkać, boją się go i/lub wykazują inne znamiona wyalienowania/Syndromu Ofiary Przemocy Psychicznej na tle alienacji rodzicielskiej.

(…)

Krok 93. Pozew o naruszenie dóbr osobistych przeciwko matce napisany przez specjalistów Fundacji dla Podopiecznego.

Krok 94. Skarga Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w imieniu Podopiecznego.

Krok 95. Skarga zbiorowa Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w imieniu Podopiecznych (minimum 10 pokrzywdzonych).

(…)

 

III/3.  P R Z Y K Ł A D Y  pomocy w indywidualnych przypadkach:

 1. Maksymilian z Portlaoise, Co. Laois
 2. Dziewczynka z Krakowa
 3. Feliks z Gdańska
 4. Sandra z Suchej Beskidzkiej
 5. Pola ze Szczecina
 6.  Natalia z Krakowa
 7.  Weronika z Łodzi

A. Drugi rzut wniosków do sprawy Weroniki z Łodzi

6. J. i O. z Gdańska

A. „Matka” płaci ojcu za zniszczenie więzi z córkami

7. Mateusz z Pruszkowa

A. Fragmenty korespondencji z klientem/Podopiecznym

8. Dziewczynka z Warszawy

9. Igor z Bochni

A. Sprawa o poszerzenie zakresu kontaktów dziecka z Rodziną alienowaną do granic opieki wspólnej – naprzemiennej

a)

 Igor z Bochni – Przystąpienie Fundacji do sprawy o poszerzenie zakresu kontaktów do granic opieki wspólnej – naprzemiennej

b)

Nowe wnioski Rodzica alienowanego napisane dla niego przez prawników Fundacji Obrony Praw Dziecka – Przeformułowanie wniosków złożonych wcześniej przez adwokata Rodzica alienowanego tak, aby były one zgodne z oczekiwaniami rodziny alienowanej od Igora: tutaj

10. Oliwia z Krakowa

A. Sprawa o pozbawienie władzy rodzicielskiej

a) Oliwia z Krakowa Zazalenie Fundacji z 1 czerwca 2016

Komentarz do powyższego zażalenia tutaj.

B. Sprawa o ustalenie kontaktów Rodzica alienowanego z dzieckiem do zakresu pokrywającego się z założeniami opieki wspólnej

11. Julitka porwana do Szwecji

12. Fabian Nadolski z Radomia

13. Zosia i inne dzieci z Czechowic-Dziedzic

Plan pomocy wynikający ze wstępnego rozpoznania i diagnozy problemu

14. Mama alienowana od dwójki chłopców bliźniaków, których niedawno urodziła, przez ich ojca i swoją teściową

A. Plan pomocy:

Listy do M.

15. Bartuś i Natalcia

A. Zarys planu pomocy

KLWioletta _PlanPomocy

B. Sędziowie najpierw n