Z okazji Dnia Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka 1 czerwca 2016 r. o godz. 12.00 przed wejściem do Sądu Okręgowego w Lublinie organizujemy briefing prasowy dotyczący:

  • stanu przestrzegania praw dziecka w Polsce,
  • alienacyjnej przemocy instytucjonalnej (zjawiska alienowania dzieci od rodzica przez sędziów i jego skutków),
  • niewydolności sądownictwa rodzinnego pod kątem nowelizacji kro z 2015 r., a także
  • prawa dzieci do wychowywania przez oboje rodziców.

Zapraszamy!