Alienacja rodzicielska

Alienacja rodzicielska – Formy pomocy w indywidualnych przypadkach – Tak zwane: „mediacje”
(…)
Jak Pan widzie przekona Pan żony do opieki naprzemiennej sam. Jest do Pana zrażona, uprzedzona. (Dlatego się z Panem rozwodzi.)
W takich sytuacjach Fundacja Obrony Praw Dziecka oferuje rozmowy z „matką” będące połączeniem mediacji, negocjacji, terapii i diagnozy.
Mogą one trwać kilkanaście godzin.
Czasami matki przyjeżdżają pod ich wpływem do Bochni lub Krakowa na spotkanie osobiste.
Do czego zresztą są nakłaniane. Możliwy jest również nasz przyjazd do nich.
Kobiety w sytuacji Pana żony potrzebują autorytetu, który wyjaśni im że opieka naprzemienna jest lepsza niż alienacja rodzicielska. Dużo maili i telefonów jest od takich matek. Chcą zapytać specjalistę co jest najlepsze dla ich dziecka.
Bo temu co mówi jego ojciec nie wierzą.
Jeśli im powiemy, że opieka wspólna jest najlepsza dla ich dziecka to się do jej zasad zaczynają stosować. (Tak jest w sytuacji jeśli cierpią na Zespół Alienującej „Matki” którego natężenie nie jest większe niż 66 jednostek alienacji. Jeśli choroba jest bardziej zaawansowana nic ich nie przekona oprócz kary ciężkiego więzienia.)
(…)
Dodatkowo moje rozmowy z Pana żoną będzie można wykorzystać przesyłając do Sądu diagnozę sytuacji dziecka Fundacji Obrony Praw Dziecka. Zbada się postawę „matki” telefonicznie (lub twarzą w twarz), a takie są oczekiwania sędzi.
W takiej opinii będzie można zawrzeć stwierdzenia, ze znęca się ona nad dzieckiem i dlatego „daje mniejszą gwarancję wykonywania władzy rodzicielskiej” niż Pan. A odpowiedzi na tak sformułowane pytanie sąd teraz szuka.
(…)
W zaleceniach dla sądu napiszemy, że dlatego trzeba ograniczyć jej wpływ na dziecko orzekając opiekę wspólną Co ograniczy jej kontakt z dzieckiem do połowy roku (w rozliczeniu rocznym).

Z wyrazami szacunku,
Za Fundację
Krzysztof Mariusz Kokoszka

p.o. Prezes Zarządu Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka Organizacji Pożytku Publicznego
Biegły sądowy z zakresu problematyki alienacji rodzicielskiej i sposobów jej przeciwdziałania
z zespołem Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka Organizacji Pożytku Publicznego
pomoc prawna i psychologiczna, mediacje, negocjacje, przeciwdziałanie alienacji rodzicielskiej, terapia małżeńska, rodzinna i indywidualna, problemy wychowawcze z dziećmi, inicjatywy ustawodawcze, lobbing na rzecz zmian prawa, PR
www.opiekawspolna.org
www.opiekawspolna2.pl.tl
Tel. 606 – 515 – 686

—————————————————————–

Ta wiadomość zawiera informacje dot. relacji prawnik-klient, ma charakter poufny i może być wykorzystana wyłącznie przez jej adresata. Odczytywanie tej wiadomości oraz jakiekolwiek jej powielanie, przekazywanie lub wykorzystanie przez kogokolwiek poza jej adresatem i osobami przez niego upoważnionymi jest zakazane. Jeśli otrzymali Państwo tą wiadomość pomyłkowo prosimy ją bezzwłocznie usunąć i natychmiast poinformować nadawcę o takim fakcie.

This e-mail contains privileged attorney-client communications and/or confidential information, and is only for the use by the intended recipient. Receipt by an unintended recipient does not constitute a waiver of any applicable privilege. Reading, disclosure, discussion, dissemination, distribution or copying of this information by anyone other than the intended recipient or his or her employees or agents is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please immediately notify us and delete the original material from your computer.