Pomoc dla maturzystów

Przykłady sukcesów Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka:

 • Wprowadziliśmy do debaty publicznej pojęcie „alienacji rodzicielskiej”.
 • Jako pierwsi zaczęliśmy prowadzić mediacje w krakowskich sądach. Nasze plakaty informujące o tym były zrywane przez ochronę jako nielegalne. Teraz mamy w sądach stałe dyżury mediatorów u Tygodnie mediacji organizowane przez Ministerstwo sprawiedliwości.
 • Już od 2001 roku Obywatelski Komitet Inicjatyw Ustawodawczych Opieki Wspólnej przy Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka domaga się zmiany prawa w Polsce – bez czego nie uda się rozwiązać problemu który od 2009 roku Fundacja Obrony Praw Dziecka Kamaka nazywa „alienacją rodzicielską”:

  https://www.facebook.com/603903116434990/videos/433216440727101/UzpfSTEwMDAwMjA2MjM4NzE1NjoyNjk5NjY3NDQwMTExOTc2/?notif_id=1579782754640598&notif_t=feedback_reaction_generic

 • Przyczyniliśmy się do zmiany trybu oceny matur:

fotolondyn

 

– Pomoc dla maturzystów:

– – Działania ogólne:

1.

Deklaracja poparcia obywatelskich inicjatyw ustawodawczych rozwiązujących problem źle ocenionych matur, czyli nie tak jak oceniliby je profesorzy uniwersyteccy, (którzy nie wchodzili w skład okręgowej komisji egzaminacyjnej) 

http://opiekawspolna2.pl.tl/Inicjatywy-ustawodawcze-w-sprawie-maturzyst%F3w.htm

2.

Współpraca z mediami:

A.

W „Radiu Kraków” o sprawach maturzystów – http://opiekawspolna2.pl.tl/W-%26%238222%3BRadiu-Krak%F3w%26%238221%3B-o-sprawach-maturzyst%F3w.htm

B.  dziennik-gazeta-prawna-o-fundacji-opd-kartykul-o-pomocy-udzielanej-przez-fundacje-opd-kamaka-w-dzienniku-gazecie-prawnej

W środku powyższego artykułu „Dziennika Gazety Prawnej” przeczytać można, między innymi:

„Maturzystkę popiera Fundacja Obrony Praw Dziecka Kamaka. – Obecny system egzaminów zewnętrznych jest wadliwy i wymaga zmiany, ponieważ uniemożliwia on korzystanie z podstawowych obywatelskich praw. Dlatego wspieramy tę maturzystkę – mówi Krzysztof Mariusz Kokoszka, prezes zarządu Kamaka.”

Warto zwrócić uwagę, że Centralna Komisja Egzaminacyjna wprowadziła wszystkie ulepszenia których Fundacja Obrony Praw Dziecka Kamaka domagała się w zakresie trybu oceny matur i o których pisała w pozwach cywilnych przeciwko tej komisji.

mmm572c24a23aee8_p

– – Pomoc w indywidualnych przypadkach (przykłady):

 1. Kinga Jasiewicz z Zakopanego

http://opiekawspolna2.pl.tl/Deptanie-praw-obywatelskich-maturzyst%F3w.htm

 1. Koszalin

http://opiekawspolna2.pl.tl/Pomoc-dla-maturzyst%F3w-_-%26%23377%3Ble-oceniony-egzamin.htm

 

 1. Szczecin – Londyn

http://opiekawspolna2.pl.tl/King%26%238217%3Bs-College-Londyn-medycyna-%26%238211%3B-pomoc-dla-maturzyst%F3w.htm

 

 

King’s College Londyn medycyna – pomoc dla maturzystów

 

Helena N______                                                 Szczecin, 10 październik 2015r.

 1. ________________ __

71-163 Szczecin

PESEL 97______________

reprezentowana przez przedstawicieli ustawowych

Piotra _____________ i Barbarę ______________

                                

 

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

61-655 Poznań, ul. Gronowa 22

Centralna Komisja Egzaminacyjna

00-190 Warszawa, ul. Józefa Lewartowskiego 6

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie Wydział I, II, III Cywilny

70-952 Szczecin, ul. Kaszubska 42

Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Wydział I Cywilny

70-551 Szczecin, Pl. Żołnierza Polskiego 16

Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny / II Wydział Cywilny Odwoławczy

70-952 Szczecin, ul. Kaszubska 42,

Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny

71-165 Szczecin, ul. Mickiewicza 163

Trybunał Konstytucyjny RP

00-918 Warszawa, Al. Jana Christiana Szucha 12a

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu

The Registrar European Court of Human Rights Council of Europe
67075 Strasbourg Cedex France

oraz pozostałe organy prawa międzynarodowego pod których jurysdykcją znajduje się Polska z siedzibą w Luksemburgu, Brukseli, Genewie i Nowym Jorku
P E Ł N O M O C N I C T W O

 

Udzielam pełnomocnictwa pełnego Krzysztofowi M. Kokoszce oraz Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka Organizacji Pożytku Publicznego, reprezentowanej przez Krzysztofa Mariusza Kokoszkę, z możliwością dalszego przekazywania tego pełnomocnictwa przez Krzysztofa M. Kokoszka i Fundację Obrony Praw Dziecka Kamaka adwokatom i radcom prawnym do reprezentowania mnie w sprawie niewłaściwie ocenionej pracy maturalnej, tj. niezgodnie z wiedzą profesorów uniwersyteckich – co uniemożliwia mi rozpoczęcie studiów z zakresu medycyny i zagraża moim dobrom osobistym w rozumieniu Konstytucji RP.

 

Z poważaniem,

 

 

Piotr _______                     Barbara ________

 

 

 

Pełnomocnictwo przyjmuję,

Za Fundację OPD „K”

 

Krzysztof Mariusz Kokoszka

572c27ec812a6_p


Strategie pomocy


PRZYKŁADY pomocy w problemie dyskalkulii:

1.Juliette z Chicago USA

A. Oferta pomocy dla Juliette

B. Uzgodnienia z rodzicami

C. Interwencja w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

2. Krzysztof z Jaworzna

To jest przykład naszej pomocy w 100% skutecznej. Nasz Podopieczny/klient zadzwonił 5 lipca 2016 roku ze szczerymi podziękowaniami bo wreszcie, po kilku latach prób, zdał maturę. Jego praca z matematyki została sprawdzona przez specjalną komisję, utworzoną w wyniku żądań Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka, oceniającą prace maturalne uczniów z problemem dyskalkulii:

Pismo do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej – sprawa z Jaworzna

Kraków, dn. 3 maja 2016 r.

 

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie

43-600 Jaworzno, ul. Adama Mickiewicza 4

 

Przedstawiciel społeczny / Interwenient uboczny / Amici curiae: Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP z siedzibą w Bochni 32-700, ul. Heleny Modrzejewskiej 29.

 

INFORMACJA o PRZYSTĄPIENIU DO SPRAWY / ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

 

Fundacja Obrony Praw Dziecka Kamaka wyraża swoje głębokie zaniepokojenie graniczące ze sprzeciwem sytuacją Krzysztofa ________ ucznia __________________________ w Raciborzu (ul. __________ ). Jego prawa obywatelskie zawarte w Konstytucji RP oraz w innych aktach normatywnych są systematyczne łamane.

 

Informuje on nas o tym, że ma  problem ze zdaniem matury z matematyki z powodu głębokiej dyskalkulii. W maju tego roku będzie podchodził do matury po raz trzeci. Nie wie już co ma robić. Bardzo dużo się uczy i chodzi codziennie na korepetycje jednak nie daje to większych efektów. Całkiem dobrze rozwiązuje zadania z kimś (nauczycielem). W momencie kiedy sam siada do rozwiązywania zadań często nie potrafi rozwiązać żadnego bez nakierowania i wsparcia. Jest ofiarą kulejącego systemu edukacyjnego. Dyskalkulia i inne dysfunkcje zostały u niego zdiagnozowane dopiero w wieku 16 lat tj. po ukończeniu gimnazjum. Mimo dobrych wyników w szkole poradnia skierowała go do szkoły zawodowej co było fatalnym posunięciem zważając że doradzono mu jeszcze kierunek kształcenia ściśle związany z naukami technicznymi, ścisłymi. W najlepszych latach młodości, kiedy jego koledzy cieszyli się wybranymi przez siebie szkołami, on męczył się w szkole z przypadku. Szkoła zawodowa ponadto była dla niego dużym obciążeniem psychicznym ze względu na ambitne usposobienie i wrażliwy charakter. Po ukończeniu szkoły zawodowej Krzysztof ____________ rozpoczął naukę w liceum gdzie napisał z bardzo dobrymi wynikami maturę oprócz matematyki. Przez cały okres kształcenia nikt mu nie pomógł, nikt też nie wyciągnął ręki, choć przez cały okres kształcenia wykazywał się zdolnościami w naukach humanistycznych, dobrym zachowaniem, zdolnościami aktorskimi oraz działalnością w samorządach i innych organizacjach. Przez cały okres kształcenia w własnym zakresie niwelował swoje dysfunkcje poprzez prywatne terapie oraz niezliczoną ilość godzin pracy nad sobą – z rodzicami i w trakcie korepetycji.

Obecnie, nasz Podopieczny jest bardzo załamany i przygnębiony ponieważ rozwiązując próbne matury sam nie jestem w stanie zrobić tylu zadań żeby uzyskać 30% poprawnych wyników. Choć już nadrobił wszystkie braki nabyte w szkole zawodowej poprzez prywatne lekcje oraz samodzielną pracę. Postawił wszystko na jedną kartę. Nawet zrezygnował z pracy na poczet nauki do matury, którą tak ciężko mu zdać nie z własnej winy. Jest już wykończony, szukaniem odpowiedzi na to za co jest tak źle traktowany? Przez cały okres kształcenia nikt nie traktował go tak jak powinien. Zgodnie z wytycznymi poradni. W tym czasie nie była jeszcze tak dalece rozwinięta wiedza na temat dyskalkulii i innych dysfunkcji. Jedyną pomocną terapią była metoda biofidbeck oraz samodzielna praca i determinacja której Krzysztofowi __________ nie brakuje. Bardzo martwi go to, że mógłbym nie zdać matury po raz trzeci i znów się zawieść. Tyle poświęcenia, czasu i prywatnych, ciężko zarobionych pieniędzy, wydanych na ciągłe korepetycje i pomoc w eliminowaniu skutków dyskalkulii. Nie wspominając już o tym, że każdy dzień jest dla niego ogromnym stresem. Gdy tylko siada do nauki matematyki (robi to codziennie) i widzi, że tak ciężko mu rozwiązać samemu zadania sugerowane przez OKE. Dyskalkulia to naprawdę nie lenistwo tylko przypadłość. Wierzy że, od teraz dzieci i młodzież będą miały lepszą pomoc i trafią na kompetentnych ludzi, którzy odpowiednio pokierują ich ścieżką edukacyjną oraz późniejszą karierą zawodową. Nasz Podopieczny nie wie jak ma się zachować w swojej sytuacji i gdzie szukać zrozumienia? Gdzie szukać sprawiedliwości i równego traktowania? Jak tu rozmawiać o równych szansach dla wszystkich?

Uważamy, że osoby z dyskalkulią powinny mieć dostosowany arkusz do swoich możliwości albo możliwość zdawania matury z innego przedmiotu niż matematyka. Przy pierwszym podejściu do matematyki Krzysztof __________ chodził na korepetycje przez pół roku, bardzo intensywnie, bo do dwóch niezależnych korepetytorów 6 razy w tygodniu po 2 godziny. Przy drugim podejściu liczba godzin korepetycji z matematyki została jeszcze zwiększona. Dodatkowo praca w domu. Osobą ,które nie mają pojęcia o problemie dyskalkulii może wydawać się to śmieszne ale dla naszego Podopiecznego jest to traumatyczne. Zważając na to jak bardzo zależy mu na zdaniu matury i dalszym kształceniu.  Przez cały okres nauki był on traktowany krzywdząco. Nie udzielono mi pomocy. Jedyną pomoc jaką miał to ta we własnym zakresie. Dzięki rodzicom, swojej determinacji i woli walki. Co jest najbardziej smutne nikt nie przejmuje się tym problemem, ani zaistniałą sytuacją. W dalszym ciągu nikt nie potrafi mu pomóc.

 

W tej sytuacji na mocy:

 1. Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.,
 2. Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. Nr 35, poz. 228) – Tekst jednolity z dnia 9 lutego 2010 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 178),
 3. Ustawy z dnia 3 grudnia 2010 roku o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Ustawy równościowej) (Dziennik Ustaw nr 254 poz. 1700),
 4. Traktatu Lizbońskiego, a w szczególności na mocy stanowiącej jego część Karty Praw Podstawowych,
 5. Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 4 listopada 1950 (Dz. U. Z 1993 r. Nr 61, poz. 284);
 6. Konwencji praw dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 , Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526;
 7. Europejskiej Konwencji o wykonywaniu praw dzieci sporządzonej w Strasburgu 25 stycznia 1996 ;
 8. Europejskiej Karcie Społecznej, (European Social Charter (ESC), Europäische Socialcharta, Charte sociale européenne) sporządzonej w Turynie 28 października 1961 , poprawionej w Protokole zmieniającym ESC, przygotowanym w Turynie 21 października 1991 r. Jej sygnatariuszami są członkowie Rady Europejskiej, w tym Polska. ESC gwarantuje prawa podstawowe, m.in.: prawo ochrony dzieci i młodzieży przed alienacją rodzicielską, prawo dzieci i młodzieży do opieki wspólnej – równoważnej, prawo do organizowania się, nieutrudniania działalności organizacji społecznych, monitoringu pracy instytucji publicznych, w tym sądów;
 9. Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, sporządzonym w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz.167).

 

– Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA Organizacja Pożytku Publicznego zwraca się z wnioskiem o ocenę pracy maturalnej Pana Krzysztofa ____________a zgodnie z jego możliwościami i w zgodzie z regułami prawnymi zawartymi w przytoczonych aktach prawnych.

 

Zwracamy również uwagę, że:

 1. zgodnie z art. 61. § 4. K.p.c. organizacje społeczne, do których zadań statutowych należy ochrona równości oraz niedyskryminacji przez bezpodstawne bezpośrednie lub pośrednie zróżnicowanie praw i obowiązków obywateli, mogą w sprawach o roszczenia z tego zakresu wytaczać za zgodą obywateli powództwa na ich rzecz oraz, za zgodą powoda, wstępować do postępowania w każdym jego stadium, a.
 2. zgodnie z art. 8. K.p.c. organizacje społeczne, których zadanie statutowe nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej, mogą dla ochrony praw obywateli spowodować wszczęcie postępowania, jak również brać udział w toczącym się postępowaniu.

 

            Z niepokojem zauważamy fakt, że w niniejszej sprawie ma miejsce lub może mieć miejsce zakazana przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006 r. Nr 200, poz. 1471, z 2009 r., Nr 114, poz. 946) dyskryminacja przez bezpodstawne bezpośrednie lub pośrednie zróżnicowanie praw i obowiązków obywateli. Pan Krzysztof ____________ jest dyskryminowany przez bezpodstawnie i pośrednie zróżnicowanie praw i obowiązków obywateli, w rozumieniu art. 61. § 4. K.p.c. Zachodzi więc tutaj, niewątpliwie, konieczności ochrony równości oraz niedyskryminacji przez bezpodstawne bezpośrednie lub pośrednie zróżnicowanie praw i obowiązków obywateli w rozumieniu art. 8 K.p.c., art. 61-63 K.p.c., art. 462 K.p.c., art. 4796a K.p.c. i art. 47938 K.p.c.

Mamy jednak nadzieję, że predyspozycje Pana Krzysztofa ____________ zostają uwzględnione w procesie oceny jego pracy maturalnej. Zda on maturę i nie będziemy musieli wykorzystywać swojego doświadczenia w sprawach cywilnych o odszkodowanie i zadośćuczynienie dla obywateli których prawa konstytucyjne zostały złamane których to wiele przeprowadziliśmy.

Z wyrazami szacunku,

Za Fundację Obrony Praw Dziecka

 

 

Krzysztof Mariusz Kokoszka

Prezes Zarządu Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka

Pelnomocnik Obywatelskiego Komitetu Inicjatyw Ustawodawczych

 

Do wiadomości:

 1. Komisarz Praw Człowieka Rady Europy Nils Muižnieks, w trakcie bezpośrednich rozmów z organizacjami pozarządowymi podczas jego częstych wizyt w Polsce, ostatnia w lutym 2016 roku;
 2. Ministerstwo Sprawiedliwości RP; 00-950 Warszawa, Al. Ujazdowskie 11;
 3. Prokuratur Generalny; Prokuratura Krajowa, 02-315 Warszawa, ul. Barska 28/30;
 4. Europejski Trybunał Praw Człowieka, European Court of Human Rights, Cour Européenne des Droits de l’Homme; Rada Europy, Counsil of Europe, Conseil de l’Europe 67075 Strasbourg Cedex, France, Requête 16521/10, Do sprawy 16521/10;
 5. Biuro Rzecznika Praw Dziecka; Przemysłowa 30/32, 00-450 Warszawa;
 6. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich; Aleja Solidarności 77, 00 – 090 Warszawa;
 7. Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Wydział Konsularny, Sekcja Obywateli Amerykańskich, konsul Frisco McDonald z którym Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP, raz w roku, przygotowuje dla Departamentu Stanu, Prezydenta i Kongresu USA raport o łamaniu praw człowieka w Polsce, w szczególności o łamaniu praw dziecka i rodzica do wzajemnych kontaktów i do opieki wspólnej, a także o sposobach uciszania i eliminowania tych, którzy ośmielają się krytykować władzę (sądowniczą) w Polsce. Więcej na: http://www.opiekawspolna2.pl.tl/Polska-w-raporcie-Departamentu-Stanu-USA.htm;
 8. Pozew zbiorowy, o odszkodowanie i zadośćuczynienie (na mocy art. 416 K.c.), koordynowany przez Fundację Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP, przeciwko organom wykonującym władzę publiczną za:
 • niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie – na mocy art. § 1. K.c.;
 • zgodne z prawem, ale wywołujące szkodę, działanie lub zaniechanie – na mocy art. 417 2. c.

– generujące patologię zjawiska alienacji rodzicielskiej.

 1. Europejski Trybunał Praw Człowieka, European Court of Human Rights, Cour Européenne des Droits de l’Homme; Rada Europy, Counsil of Europe, Conseil de l’Europe 67075 Strasbourg Cedex, France, Skarga zbiorowa przeciwko Polsce
 • prowadzona przez Fundację Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP,
 • przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu,
 • o zadośćuczynienie w rozumieniu art. 41 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka,
 • za szkody wyrządzone przez niezgodne z tą Konwencją działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej przez organy państwowe, w szczególności przez polskie sądy, prokuratury i jednostki policji,
 • w zakresie artykułów chroniących bezwzględne prawo dzieci i rodziców do wzajemnych kontaktów i opieki wspólnej, w szczególności w zakresie art. 8 i 14 EKPC.

Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA Organizacja Pożytku Publicznego

KRS 0000341653, NIP 8681951946, REGON 121279362

 

Tel. 606-515-686

 

www.opiekawspolna.org, www.opiekawspolna2.pl.tl
Siedziba:

 

32-700 Bochnia, ul. H. Modrzejewskiej 29

 

Oddziały krajowe, między innymi, w:

 

Suchej Beskidzkiej, Krakowie, Wrocławiu, Trzebnicy, Bydgoszczy, Toruniu, Zielonej Górze,

Gorzowie Wielkopolskim, Opolu, Białymstoku, Katowicach,  Kielcach, Krośnie, Olsztynie, Poznaniu, Częstochowie, Żywcu.

 

Oddziały zagraniczne:

 

Los Angeles – Silicon Valley (USA), Londyn, Lancaster (Wielka Brytania), Wenecja, Punta Sabioni, Trepporti (Włochy), Agadir (Maroko)

 

 

Przy Fundacji OPD KAMAKA OPP działają:

 

 1. Centrum Mediacji i Negocjacji Sądowych;
 2. Zespół Opiniujący,
 3. Kancelarie adwokackie. Z Fundacją OPD KAMAKA OPP współpracuje kilkuset adwokatów i aplikantów adwokackich w całej Polsce.
 4. Kancelarie radców prawnych. Z Fundacją OPD KAMAKA OPP współpracuje, w całej Polsce, kilkuset radców prawnych i  ich aplikantów.
 5. Kancelarie mediatorów sądowych zrzeszonych w Centrum Mediacji i Negocjacji Sądowych przy Fundacji OPD KAMAKA OPP.
 6. Telefon Zaufania (dla dzieci i dorosłych) 606-515-686.  Całodobowy. Jeśli jest, z jakiś ważnych powodów wyłączony, prosimy zadzwonić po pewnym czasie.
 7. Wydawnictwo Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP.

 

Listy pocztowe i wezwania prosimy kierować na adres:

Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA

Organizacja Pożytku Publicznego

32-700 Bochnia, ul. Heleny Modrzejewskiej 29

 

 

Konto: Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA

Pekao S.A. 78 1240 2294 1111 0010 2863 7676