Zespół Rodzica Alienowanego

„Rodzice” alienujący przegrywają z Rodzicami alienowanymi wyścigi na wrażliwość w zakresie uczuć do dziecka. Jednym z dowodów na to jest bogata kolekcja wierszy będących w posiadaniu Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka, napisanych przez Rodziców alienowanych a inspirowanych miłością do dzieci i czasami do „rodzica” alienującego: 1/3 alienowanych ojców kocha nadal „matki” swoich dzieci, 1/3 je nienawidzi, a 1/3 stały się one obojętne.