Alienacja rodzicielska – Działania ogólne – Deklaracja poparcia inicjatyw ustawodawczych

Wersja pdf do pobrania:

Deklaracja poparcia inicjatyw ustawodawczych zapobiegających alienacji rodzicielskiej i innym patologiom funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości

1acd2182-f234-4b0d-883e-84344be8d170

Popieram wprowadzenie w Polsce przepisów, które będą obligowały sądy rodzinne do orzekania jednej z form opieki wspólnej-równoważnej w każdym przypadku chyba, że jeden z rodziców z tego prawa – odwołalnie – zrezygnuje. Wtedy sąd będzie musiał orzec nie mniejszy zakres kontaktów z dzieckiem niż wnosi o to rodzic, który zrezygnował z prawa wychowywania dziecka zgodnie z kanonami opieki wspólnej-równoważnej. Przystępuję do Obywatelskiego Komitetu Inicjatyw Ustawodawczych Opieki Wspólnej. Popieram też wszystkie działania, wnioski, skargi oraz inne inicjatywy ustawodawcze Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA Organizacji Pożytku Publicznego przeciwdziałające alienacji rodzicielskiej, w tym zagrożenie karą do 3 lat pozbawienia wolności za zachowania z zakresu alienacji rodzicielskiej – art. 211 B k.k. – przedstawione, między innymi, na: www.opiekawposlna.org , www.opiekawspolna2.pl.tl.

L.p. Imię i
nazwisko Adres zamieszkania Numer ewidencyjny PESEL Podpis

 

 

MarokoDeklarację z podpisami lub podpisem prosimy przesłać via e-mail: k-kokoszka@wp.pl i na adres: Komitet Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Opieki Wspólnej przy Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA Organizacji Pożytku Publicznego 32-700 Bochnia, ul. H. Modrzejewskiej 29. Na portalu www.opiekawspolna2.pl.tl znajdują się argumenty na rzecz korzyści wynikających z orzekania przez sąd opieki wspólnej oraz negatywnych konsekwencji jej nie orzekania – celem przekonywania do składania podpisów. Kto przeszkadza w wykonywaniu tej inicjatywy ustawodawczej i zbieraniu podpisów poparcia – podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5(art. 19. Ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli – Dz.U. z 1999 r. Nr 62, poz. 688). Ustawa z dnia 28 maja 1993 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 45, poz. 205, z 1995 r. Nr 132, poz. 640, z 1997 r. Nr 47, poz. 297, Nr 70, poz. 443, Nr 88, poz. 554, Nr 98, poz. 604, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 483). Złożenie podpisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji celów statutowych Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka Organizacji Pożytku Publicznego.